Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Missio Läänemaa kutsub

/ Autor: / Rubriik: Juhtkiri / Number:  /

Kui igal aastal korraldame ühes praostkonnas või koguduses misjonipäevad, siis käesoleval aastal on misjonikeskus ja Lääne praostkond koos Eesti Kirikute Nõukogu ja kohalike omavalitsustega ette valmistamas 15.–22. augustini toimuvat missiot „Rõõm vabadusest“.Tähistame 30 aasta möödumist Eesti iseseisvuse taastamisest ning esimesest missiost Pärnus ja Haapsalus. Missiotegevustega aitame kaasa koguduste elu uuenemisele ja kristliku ellusuhtumise kasvule kohalikus kogukonnas. Küla- ja linnapildis paistavad silma kirikuhooned, aga mis nendes tehakse ja kuidas üks kogudus elab, sellest ei olda teadlikud. Kuigi peame ennast rahvakirikuks ja märkimisväärne osa eestlastest seostab oma kultuuri luterlusega, tuleb kogudustel teha järjekindlat tööd, et kujundada inimestes arusaamist kristlikust usust. 

Kirikutöös kohtame aeg-ajalt inimesi, kes usku ja kirikut peavad iganenud nähtuseks. Mitu Eestis töötavat misjonäri on maininud, et siin on raskem kirikutööd teha, kui näiteks Aasias või Venemaal. Eestis sattus üks misjonäripere varaste ohvriks ja kui politseinik kannatanute andmeid kirja pannes nende töökohta küsides sai vastuseks „kirik“, siis lausa naeris ega uskunud, et kirik võib tööandja olla. 

Missio Läänemaa keskendub sündmuste sarjana kahele põhimõttele. Esiteks kutsutakse kirikuosadusest väljaspool elavaid inimesi kogudusega liituma ja teiseks soovitakse jõuda koguduseliikmete endi vaimuliku kasvuni läbi misjonitöö kogemuste. Seda on sõnastanud evangelist Kalevi Lehtinen nõnda: „Missio sündmustesari põhineb kiriku nägemusel oma unikaalsest jumalasuhtest, mille kaudu saab maailma uuendada, kui kristlased lasevad Jumalal enda läbi tegutseda.“

13.–15.augustini on lastelaager Ridala kogudusemaja juures. Viiel päeval alates 15. augustist korraldavad Lääne praostkonna luterlikud kogudused ja praostkonna piirkonnas tegutsevad baptistide kogudused, metodisti kogudus, nelipühi kogudus, adventisti kogudus, apostlik-õigeusu kogudus eriilmelisi ettevõtmisi alates jumalateenistustest kuni palverännakuteni. 20. augustil mõeldakse tänulikult Eesti iseseisvuse taastamisele. Haapsalus on sel päeval mootorratturite lipusõit läbi linna, tseremoonia ja palvehetk lipuväljakul.  

21. augustil on koguduste liikmed koos sõprade ja tuttavatega oodatud kell 11–16 Haapsallu perepäevale „Vana aja lood“. EELK praostid ja praostkondade esindajad on kutsutud kell 12–16 toimuvale misjonikonverentsile „Kogudus, osadus, osaduslik kogudus“, kus oluline osa on rühmatöödel.

Kell 18–20 on piiskopilinnuse väiksel õuel pidulik missio tänujumalateenistus, kus jutlustab peapiiskop Urmas Viilma, kaasa teenib praostkonna ühendkoor. Oleme kutsunud osalema ka naaberkirikute juhte Ingeri kirikust, Lätist ja Soomest. Kogudused on kutsunud missionädalale oma sõpruskogudusi. Missionädal lõpeb 22. augustil jumalateenistustega kogudustes. Tolle pühapäeva teema on „Jeesus – meie aitaja! Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära“ (Js 42:3). 

Missiol toimub üle 80 ürituse. Oleme selle nädala usaldanud Jumala kätte, et nii kristlased kui ka nende kaudu Jumalat otsivad inimesed leiaksid uuenenud Jumalasuhte. Jumal on rõõmu allikas ja rõõmus meel on vabaduse tundemärk. Rõõm Jumalast on kahtlemata jõuallikas, mida tasub taotleda ja hoida. Kristlastena rõõmustame ja kiidame Jumalat, et meie maale anti 30 aasta eest uuesti vabadus. Ja meie palve Jumala poole on, et üha enam kaasmaalasi hakkaks mõistma, et meie tulevik ja turvalisus on Jumala and.  

Emeriitpeapiiskop Andres Põder on öelnud: „Usk ja usaldus Jumala vastu avab reaalsuse selle külje, mis võimaldab enamat, kui meie piiratud meeltele paistev tegelikkus eeldada lubab.“ Ühine tegutsemine missio ettevalmistamisel ja läbiviimisel pakub võimalust nii kiriku kui terve kogukonna elu uuenemiseks, ühtehoidmiseks ja kodutunde tugevdamiseks, et oskaksime olla rõõmsad ja tänulikud vaba Eesti eest ning teenida ligimesi kristlikku kodanikuvastutust võttes.

 

 

 

 

Leevi Reinaru,

SA EELK Misjonikeskus juhataja