Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Misjonärid ehitavad kogudust Sauel

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Sauel on alanud uus aeg luterliku kiriku töös.

Kui Saue kant oli väikene küla, viisid vanemad oma lapsed ristida Keila kirikusse. Seal käidi leeris, laulatati abielusid ja saadeti Jumala sõnaga viimsele teekonnale lähedasi. Kui Saue kasvas ja sai omaette linnaks, suurenes ka elanike arv.
Osa inimesi ei hoolinud kiriku tegemistest, teised aga otsisid ka siin võimalusi käia koos kuulamas Piibli õpetust ja palvetamas. Tekkis Saue Vabakogudus ja ehitati kirik. Luteri kirikusse kuuluvad inimesed sõitsid jumalateenistusele Keilasse või Tallinna. Siinsed inimesed olid eri koguduste liikmed.
Õpetaja Urmas Viilma toetas igati usuõpetust Saue gümnaasiumis ja luterlike jumalateenistuste pidamist Saue linnas. Pärast tema lahkumist Tallinna teiste ülesannete juurde on jätkanud religiooniõpetust koolis Keila koguduse õpetaja Marek Roots.
2012. aasta kevadest on alanud uus aeg ka luterliku kiriku töös Sauel. 1. aprillil kaks aastat tagasi peeti esimene luterliku kirikukorra järgi jumalateenistus Saue Vabakirikus. Rahvast oli rohkesti kokku tulnud. Teenistuse pidas Soome pastor Juha Väliaho, kes on ametlikult Keila koguduse abiõpetaja. Teda abistasid Keila koguduse diakon eestlane Anu Väliaho ja muusikuna teenis kaasa marilane Vasili Mihailov.
Selline soome-ugri tiim oli juba aastaid koos töötanud Uuralites Baškiirias Birskis. Töötasime koos abikaasaga misjonäridena 20 aastat Venemaal ja seepärast on Saue luterliku rühma jumalateenistustel sageli külalisi nii Venemaalt hõimurahvaste juurest kui Soomest, kus elavad ka meie hõimlased.
2012. aasta suvest on jumalateenistusi peetud Saue päevakeskuse ruumides. Suur, soe ja avar ruum on olnud meie pühakojaks igal pühapäeval kell 13–15. Pühapäeviti seame saali «uude usku», see tähendab seda, et tõstame lauad saalis tahapoole, kus kasutame neid pärast jumalateenistust kohvi- ja teelauana. Akna ette seame altarilaua ja saali tooliread. Alati toome kaasa süntesaatori, mis on meile kirikus mängitava oreli eest.
Sellisesse armsasse kirikusse tuleb igal pühapäeval 7–15 inimest. Kui on külalisi ka mujalt, on rahvast rohkem. Oleme ikka veel ära mahtunud päevakeskusesse, kui aga Soomest on tulnud rohkem külalisi, siis on meid lahkelt vastu võetud Vabakoguduse ruumidesse.
Koguduses on kahe aasta jooksul ristitud ja käinud leeris neli inimest. Uus leerikool algas märtsi lõpus nii Sauel kui Keilas.
Oleme tänulikud Jumalale ja Saue linna rahvale, et meid on siin väga hästi vastu võetud. Selline kirikusse nii positiivne suhtumine, mida me Venemaal ei kogenud, oli üllatav. Oleme Sauel selleks, et inimesed saaksid kuulda Jeesusest, vastu võtta armulauda ja palves tänada Jumalat kõige hea eest, mida tohime igal päeval vastu võtta, ja palvetada, et rahuaeg võiks kesta meie maal.
Anu Väliaho