Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Millal on mitu pead rohkem kui üksikute ajude summa?

/ Autor: / Rubriik: Kolumn / Number:  /

15. ja 16. augustil toimub Paides teine arvamusfestival, kus otsitakse eestlaskonda ühendavaid lugusid ja arutletakse Eesti võimalike tulevikunarratiivide üle. Eelmise aasta arvamusfestivalist võttis osa 2000 inimest ning 50 temaatilises arutelus diskuteeris 200 arvamuskujundajat. Seekord on korraldatavate arutelude arv kordades suurem (150). Korraldajad ei looda ürituselt leida üht eestlasi ühendavat narratiivi, küll aga usuvad nad, et üritus aitab edendada arutelukultuuri ning teadvustada ja sõnastada eestlaste ühtsustunnet ja identiteeti tugevdavaid lugusid.
Kuidas korraldatakse sedalaadi arvamusvahetust nii, et mitu pead oleks rohkem kui üksikute ajude summa? Esiteks seatakse asjad nii, et aktiivses arutelus korraga osalejate arv oleks kolmest viieni. Põhjus on lihtne. Kui kahe inimese vahel on üks suhtluskanal, kolme vahel kolm, siis sealt edasi kasvab suhtluskanalite ja võrgustike arv geomeetriliselt vastavalt valemile n(n – 1)/2.
Teiseks, hästi toimiv rühma­arutelu ei ole ilma kindla päevakorra ja juhtimiseta. Igal arutelul on teema, eesmärk ja rühmajuht, kes jälgib, et arutelu püsiks teemal ja et kõik osalejad oleksid arvamuste vahetusse kaasatud.
Kolmandaks, et rühmatööst tekiks sünergia, milleks osalejad ühekaupa suutelised ei ole, peaks rühm toimima kui bänd – iga liige valdab oma instrumenti nii, et moodustub harmooniline tervik. Hästi toimivas rühmas jõutakse arvamuste avaldamisest ka konstruktiivse järelduseni. «Ansambli muusikana» tekkinud osalejate partituur ei pruugi ühtida harmooniaga, millega nad arutlema tulid, ega väljendada nende individuaalseid muusikalisi eelistusi, ent igaühe partituur väljendab siiski rühma ühist loomingut, mille tekkimisse on panustanud iga osaleja.
Neljandaks, ühes hästi toimivas bändis osalemine nõuab peale instrumendi valdamise ka oskust kuulata ning tajuda rühma kui tervikut. Need on mõned tingimustest, mille täitmisel mitu pead on enam üksikute ajude summast. Ent on ka sellist ühistegevust, mis ei tekita kaost ega ole ajaraisk. Edukad ansamblid, ettevõtted, kodanikeühendused ja demokraatlikud kogukonnad ammutavad sedalaadi sünergiast ideid ja energiat, motivatsiooni ja ühtekuuluvustunnet.
Roolijaga kaheksapaat võib põrutada võssa kiiremini igast üksikpaadist. Ent roolijaga kaheksapaat võib ka liikuda mitte ainult kiiremini ja kaugemale, vaid jõuda paikadesse, kuhu üksiküritajad kunagi ei jõua. Üksinda võib küpsetada piruka või konkursi võita, püramiidi ehitab aga ainult meeskond.

Kilp,Alar

 

 

 

 

Alar Kilp,
Eesti Kiriku kolumnist