Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Meie abi tuleb Jumalalt

/ Autor: / Rubriik: Jutlus / Number:  /

Sina, kuningas, nägid, ja vaata, oli üks suur kuju. See kuju oli suur ja selle hiilgus erakordne; see seisis su ees ja selle välimus oli hirmus. Kuju pea oli puhtast kullast, rind ja käsivarred hõbedast, kõht ja reied vasest, sääred rauast, jalad osalt rauast, osalt savist. Sa vaatasid, kuni üks kivi käte abita lahti murdus ja lõi kujule vastu jalgu, mis olid rauast ja savist, ja purustas need. Siis purunesid üheskoos raud, savi, vask, hõbe ja kuld ja said aganate sarnaseks suviselt rehealuselt: tuul viis need ära ja neist ei leidunud jälgegi. Aga kivist, mis oli tabanud kuju, sai suur mägi ja see täitis kogu maa. See oli unenägu, ja nüüd ütleme kuningale selle tähenduse: sina, kuningas, oled kuningate kuningas, kellele taeva Jumal on andnud kuningriigi, võimu, vägevuse ja au. Ja sinu kätte on ta andnud inimesed, kus need ka iganes elavad, metsloomad ja taeva linnud, seades sinu valitsema nende kõigi üle – sina oled see kullast pea! Aga sinu järel tõuseb teine kuningriik, väiksem kui sinu oma, ja veel kolmas kuningriik, vasest, mis valitseb kogu maa üle. Siis tuleb neljas kuningriik, tugev nagu raud – raud ju lõhub ja pihustab kõike; ja nagu purustav raud, nii lõhub ja purustab ta kõik. Aga et sa nägid jalad ja varbad olevat osalt potissepa savist ja osalt rauast, siis see tähendab jagatud kuningriiki; küll on selles raua tugevust, just nagu sa nägid rauda savimullaga segatult. Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti.
Tn 2:31–41,44

Tänases kirjakohas seletab Paabeli kuninga Nebukadnetsari juudi soost sulane Taaniel kuningale tema hirmuunenägu. Miks Taaniel seda teeb, vaatamata sellele et kuningas on püstipagan? Lugedes Taanieli motiividesse sisse evangeeliumi, toogem välja kolm põhjust.
Esiteks seetõttu, et Taaniel on kuninga alluv. Tänases epistlisõnas ütleb apostel Paulus (Rm 13:1): «Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest, olemasolevad on aga Jumala seatud.» Taaniel kuulus Paabeli tarkade hulka, kellel oli kohustus kuninga käsku täita. Apostli sõna vastab ka meie võimalikule küsimusele, miks Taaniel üldse oli asunud sellise pagana teenistusse (Tn 1:19).
Martin Luther kommenteerib oma kirjutises «Ilmalikust ülemuslikkusest» siinkohal sobivat Jeesuse sõna Mt 5:39 «Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb»: «Kristlane peab niisiis nõustuma, et ta kannatab kõike häda ja ebaõiglust, ei maksa mitte ise kätte, ei kaitse end ka mitte kohtu abil, vaid lausa loobub ilmalikult võimult ja õiguselt enda jaoks midagi nõudmast.»
Kas aga «valitsemas olevaile võimudele» tuleb alistuda igas asjas? Ei, sest usku ei saa võim kohustada omaks võtma. Tn järgmises peatükis keelduvad kolm Taanieli kaaslast, kelle kuningas pani tänu Taanieli unenäoseletusele Paabeli maakonna üle valitsema, kullast ebajumalakuju kummardamast. Nad on küll oma kuninga truud ja usaldusväärsed alamad, kuid kui asi puudutab usku, siis keelduvad nad oma valitseja käsku täitmast ja püsivad oma keeldumises kasvõi surmani.
Luther jätkab nimetatud kirjutises Jeesuse sõnu Mt 22:21 «Andke nüüd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma!» kommenteerides nii: «Hing pole keisri võimu all, ta ei saa seda ei õpetada ega juhtida, ei tappa ega elavaks teha, ei siduda ega valla päästa, ei seda kohtusse viia ega hukka mõista … aga ihu, vara ja auga võib ta seda teha, sest sedasorti asjad on tema võimuses.»
Teiseks seletab Taaniel kuningale tema unenägu selleks, et oma kaaslasi ja Paabeli tarku raevunud kuninga hukkamiskäsu alt päästa. Ta oleks võinud säästa ainult iseenda ja oma juutidest kaaslased, kuid toimib eesmärgiga päästa ka Paabeli targad. Niisiis ajendab teda ligimesearmastus. Ülalmainitud Jeesuse sõna Mt 5:39 kommenteerides Luther jätkab: «Aga teistele võib ja peab kristlane taotlema kättemaksu, õigust, kaitset ja abi ning tegema selleks seda, mida ta vähegi suudab.»
Kolmandaks aga seletab Taaniel kuningale tema unenägu selleks, et too mõistaks Looja Jumala suurust ja kummardaks viimase ees – mida kuningas teebki. Kui meil avaneb võimalus oma uskmatuid ülemusi aidata, siis ärgem varjakem seda, et meie abi ei tule tegelikult mitte meilt, vaid Jumalalt.
Meie oleme selle ajaliku võimu hiigelkuju purustava kivi, Jeesuse Kristuse ihu liikmed. Meie asi on oodata, kuni «see lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid». Meie ise neid lõhkuda ja hävitada ei tohi, vaid peame igasugustes oludes hoopis oma ligimese heaolule kaasa aitama. Küllap siis püsime ka koos Kristuse kuningriigiga igavesti.

 

 

 

 

Mart Jaanson,
Nõo koguduse õpetaja