Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Maarjamaa juubelit tähistatakse suurejooneliselt

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Maarjamaa-aasta koostöökogu koosolekul õnnitleb sünni­päeva­last kaitseväekaplan Peeter Paenurme piiskop Tiit Salumäe.
Tiiu Pikkur

Kaheksa sajandit Maar­ja­maad teema-aasta sündmusi koordineeriv koostöökogu pidas oma viimase nõupi­da­mise enne suve, et heita pilk toimunule ja sellele, mis ees seisab.

Piiskop Tiit Salumäe nentis, et mai keskel Haapsalus kor­ral­datud palverännupäev läks hästi korda. Ingmar Kurg lisas, et päeva raames toi­­munud rahvusvaheline pal­ve­rännukonverents õnnestus.
Kirikumuusika liidu ju­ha­tuse esimees Tuuliki Jür­jo tutvus­tas mastaapset kont­serdisarja «Mu hing laulab kii­tust», mis sai alguse Tal­lin­na toomkirikus 31. mail kont­serdiga «Pühendus Maar­jale». Mitukümmend kont­­­serti toimub üle Eesti eri­­ne­vates kirikutes kogu su­ve jook­sul. XXIII Rapla ki­ri­ku­muusika festival (26.06–10.07) on samuti pühendatud Maarjamaa 800 teema-aas­tale. Palju head muusikat ootab kuu­la­jaid!
Eesti Piibliselts korraldab 2.–22. septembrini rahvus­raa­matukogus näituse «Pühakiri – käsikirjast Gutenbergini». Piib­liseltsi peasekretäri Jaan Bärensoni sõnul tõotab tulla üks väärt ja huvitav näitus.
Maarjamaa Haridusseltsi esin­daja Tiina Veismann an­dis teada, et ilmub raamatuke roosi­pärja tutvustamiseks. Seda trükist jagatakse Maar­ja­maa 800. aastapäeva üritustel tasuta. Veismann teatas ka, et Tallinna kristlikud koolid an­navad oma olemasolust laiemalt teada ühise palverännakuga maarjapäeval, 8. septembril.
Maarjamaa Haridusselts ku­tsub 15. juunil Kloostri Aita (Tallinn, Vene 14) kuulama loen­guid ja arutlema teemal «800 aastat kristlikku hari­dust Maar­jamaal».
MTÜ Sonico esindaja Le­hari Kaustel ütles, et «Maar­jamaa vespri» teine ettekanne saab teoks 6. septembril kl 18 Tallinna metodisti kirikus. Selle, helilooja Margo Kõlari uudisteosega avati möödu­nud aas­ta 7. septembril vana Maar­jaoru (Pirita) kloostri ki­rikus teema-aasta «Kaheksa sajandit Maarjamaad».
Maarjamaa-aasta kõige rah­­varohkem üritus on kaht­lemata 2.–5. juulini Tartus pee­tav EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu «Maar­ja­maa – Isa maa». Kooride proo­vid on täies hoos ja laulupeo repertuaari võib kuulda ka mitmel kontserdil juba va­rem.
Kirikuid tutvustava bro­šüüri «Teeliste kirikud. 2015» eessõnas ütleb EKNi ase­pre­sident Philippe Jourdan, et sel aastal meenutatakse krist­luse algust Eestimaal ja meie maa pühendumist Jumala emale 800 aastat tagasi. «Kui ilus on kutsuda meie maad Maarjamaaks ja tunda, et see maa ei ole ainult muld ja järved ning meri, vaid üks süda ja üks hing, nagu oli esimene kristlik kogudus.»
Tiiu Pikkur

M_embleem_908x1129_taust_sini