Kutsumusega noorte juurde

/ autor: ek / rubriik: Uudised / ilmunud:  /

Märtsi teine nädalalõpp tõi Pilistvere pastoraati elevust ja saginat. Traditsioonilisteks laste- ja noortejuhtide ideepäevadeks «Teenimine argipäevas ja pühapäeval» oli kohale tulnud 33 inimest.

Elavat huvi ja ka keskustelu tekitas õpetaja Tiina Janno  loeng kutsumuse teemal. Ettekandes kõneles ta inimese sisemisest kutsumusest ja kutsumisest. Õhtupalvuse viis läbi Laste- ja Noorsootöö Ühenduse (LNÜ) esimees õpetaja Jaan Tammsalu. Õhtupalvusel pühitseti ametisse LNÜs äsja tegutsema asunud spetsialist Titta Hämäläinen. Õnnistamas olid lisaks Jaan Tammsalule Hedi Vilumaa, Tiina Janno, Hermann Kalmus, Bård Norheim ja Vello Salum.

Ideepäevade teise päeva kandvaks teemaks oli jumalateenistus argipäevas. Ettekandega esines vaimulik Bård Norheim. Kokkutulnuile tutvustati Emmause missat. Räägiti ideest ja ka praktikast Tallinna Rootsi-Mihkli koguduses.

Üheskoos valmistati ette üks seesugune noortele suunatud missa. Moodustati toimkonnad: jutluse, kirikusaali kaunistamise, laulude ja palvuste toimkond. Igaüks sai anda panuse ühise Emmause missa kordaminekuks. Päev lõpetati ühislaulmisega.

Noortejuhtide kaasa toodud laulud ühendas ühislauluks kirikumuusik Kaie Tanner. Lauldi tuntud ja armsaks saanud laule ja õpiti juurde uusi. LNÜ noorsootöö juht Mari-Ann Oviir ütles, et kogutud laulud tahetakse lisada uue «Noore koguduse lauliku» kaante vahele, mis peaks valmima 2008. aastaks.

«Pühakoda tuttavaks» oli kolmanda päeva teema. Titta Hämäläinen tutvustas kokkutulnuile meetodit, kuidas võiks viie meele kaudu õppida tundma pühakoda.

Ideepäevi hinnates märkis Mari-Ann Oviir rahuldusega, et neid võib lugeda kordaläinuteks. Tagasiside on olnud igati positiivne, tegijad said kinnitust, et teema ja selle praktiline läbitegemine kohapeal on olnud vajalik ja huvitav. Kõik osasaanud lahkusid Pilistverest teadmiste ja tunnete poolest rikkamana. Värskust ja ilu lisas kaunis talveilm, mis põlvini ulatuvate hangede ja kümne külmakraadiga pakkus meeldivalt jahedat vaheldust mõttetööle soojas pastoraadis.

Järgmine kord on laste- ja noortejuhte kavas kokku kutsuda suveseminarile «Teenimise viisid ja vahendid».

Meeli Pärtelpoeg

* * *

Pühapäeval, 2. aprill kell 18 toimub Rootsi-Mihkli kirikus (Rüütli 7/9) Emmause missa. Mängib Emmause bänd. Labürint. Emmause kook. Osalemine. Osadus. Rahvas. Rahu. Kaasa teenib EELK Misjonikoor.