Kui politsei tuleb kirikusse

/ autor: Valdo Lust / rubriik: Juhtkiri / ilmunud:  /

Tänase Eesti Kiriku ilmumise päev, 15. detsember on märgiline päev ka politsei- ja piirivalveametile. Sellel päeval 1994. aastal toimus traagiline rünnak, mis oli suunatud nii Eesti politsei kui tegelikult kogu meie taas vabanenud riigi vastu. Järva maakonnas Mäo teeristis toimus 15. detsembri öösel raskete tagajärgedega tulevahetus politsei ja kurjategijate vahel. Selles tulevahetuses hukkusid politseinikud Marek Lemming ja Argo Kivi. 

90ndate esimene pool oli aeg, kus Eesti riik alles õppis riigina tegutsema ja ennast kehtestama. Kahe noore elu kaotamine oli ränk hind. Ent need kaks noort politseinikku olid tunnistuseks, et Eesti politsei on valmis oma riigi ja rahva eest seisma. Ning seda ka siis, kui relvad on suunatud politsei poole ning oht elule ülimalt suur. 

Selleks, et hukkunud Argo ja Mareki mälestust väärikalt hoida, püstitati sündmuskohta memoriaal, millest on saanud kõigi hukkunud politseinike ja piirivalvurite mälestuspaik. Niisamuti on kõigi teenistusülesannete täitmisel hukkunud kolleegide nimed kantud mälestustahvlitele EELK Paide Püha Risti kirikus. Igal aastal toimub just 15. detsembril Paide kirikus mälestusteenistus, kuhu kogunevad kõigi hukkunud kolleegide lähedased, sõbrad ja töökaaslased.  

Meie riigi põhiseaduses on kirjas, et meil ei ole riigikirikut. Kuid miski ei takista ühte riiklikku organisatsiooni ning ühte kogudust ühiselt hoidmast midagi meie riigi jaoks nii väärtuslikku. Paide kirikust on saanud paik, kuhu kord aastas kogunevad hukkunud politseinike lähedased, endised võitluskaaslased ja võitlejate kolleegid. Tänu koguduse väga soojale vastuvõtule on Paide kirik politsei jaoks eriline pühakoda. 

15. detsember on politsei jaoks kurb päev. Kuid see päev ja sellel päeval toimuv mälestusteenistus on vajalik nii omastele kui kolleegidele. Ning sellest on tänaseks kujunenud ka päev, mil mälestusüritusel ja teenistusel antakse noortele kadettidele edasi väga oluline osa politseiorganisatsiooni ajaloost ja traditsioonist ning meie riigi taasloomise raskustest ja saamisloost. 

Ajad muutuvad ning muutuvad ka väljakutsed, mis seisavad politseil ees. Kui 90ndatel oli vaja riiki alles üles ehitada ning võidelda sageli vägivaldse kuritegevusega, siis nüüd on suur osa kuritegevusest peitnud ennast internetti. Kuid nii nagu on muutunud kuritegevus, on muutunud ka politsei ning on tegelikult muutumises iga päev. 

Muutunud ei ole aga aegade jooksul see, et politsei seisab alati oma rahva teenistuses. Seetõttu on raske kuulda nendest juhtumitest, kus politsei kogeb korra tagamise tõttu isiklikku rünnakut enda suunas. Needsamad politseinikud on oma rahva teenimiseks valmis seisma igasuguse rünnaku vastu, nad on saanud seda tehes ise viga ning kaotanud selles töös oma kolleege. On äärmiselt kurb, kui kõige selle panuse tasuks on ähvardused ja halvad sõnad. Õnneks pole see valdav ning ka häid ja tunnustavaid sõnu jätkub meie töötegijatele. 

Kätte on jõudnud aeg valmistuda jõuludeks. Kui eelmisel aastal lootsime, et järgmise aasta jõulud tulevad piiranguteta, siis oleme eksinud. Kirikurahvana oleme ilmselt juba näinud, et kirikuid ja kogudusi võivad seatud piirangute kontrollimise eesmärgil külastada politseinikud. 

Politseinikud on ise olnud mures, et need külastused ei häiriks koguduste tegemisi. Vahel on mõne noore politseiniku jaoks selline külaskäik esimene tõsisem kokkupuude kiriku ja kogudusega. Eks see ole omamoodi misjon võtta vastu külalised ja mul on hea meel, et olen saanud nende külastuste osas nii vaimulike kui politsei poolt head tagasisidet ja mõistmist. Alati annab midagi paremini teha ning siin on hea nõuanne ja soovitus parim lahendus. 

Tänases olukorras on paratamatu, et peame kõik üheskoos pingutama parema homse nimel. Me kõik saame alati anda oma parima, kas olles vaimuliku ametis või kandes vormi. Igas ametis on meil võimalus teenida oma ligimest ja oma Issandat ning seista lõpuni ja alati ustavalt.

 

 

 

 

Valdo Lust,

politsei- ja piirivalveameti kaplanaadi juht