Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Koos usu ja aate kandjaga

/ Autor: / Rubriik: Juhtkiri / Number:  /

Missugune on tänane ja homne? Täna toimub vaimulike konverents, kuu aja pärast saab katkestuse läbinud Eesti Vabariik saja-aastaseks, ent saja aasta eest algas ka Vabadussõda.
Jätame lahtiseks küsimuse välise füüsilise segamise ennustatavusest lähiajal, aga väline vaimne vahelesegamine Eesti ellu toimub eri kanalite kaudu ja osa kohalikke huvigruppe tegutseb samuti Eesti tulevikku lagundavalt. Rünnaku all on kultuur, haridus, keel, kirik, perekond ja isamaa.
Sellele on tähelepanu juhtinud Kaido Kama, Hando Runnel, Tõnis Mägi, Maarja Vaino, Patrik Göransson, Toomas Kiho, Malle Pärn ja paljud teised. Olgu tegu sooviga saada tagasi oma riik, peatada rahvuslike sümbolite lammutamine, võõraste vaimude importimine ja oma iseolemise ning väärikuse halvustamine. Vahelesegamine tuleb riikidest, kus on juba maad võtnud omakultuuri ja ristiusu alavääristamine ning kus antakse maad ära esmalt vaimuvallas ja siis füüsiliselt eeslinnades. Meie ei pea andma maad ära, aeg nõuab selget eneseteadvust ja keskendumist identiteedi säilitamisele. Rahvakirik EELK on vaid eesti rahva poolt käigus hoitav jõutegur, kellel on tähtis osa põhiseaduses fikseeritud rahva ja kultuuri säilimise tagamisel. Eestisse pole vaja importida võõraid eksimusi.
Mis on meie ajaleht? Ajaleht Eesti Kirik on rahva hulka jõudev kristlik sõna, mille alused ja eesmärk on selged, sest need on rajatud püsivale tõele. Eesti Kirik on ristiusu sihipärane sõnaline väljendus eesti rahvale. Selleks, et vältida usulise ja kultuurilise katkemise ohtu, nagu see korra juba juhtus. Leht aitab kinnitada vaimu ja vältida hiilivat identiteedikadu ning tahte, iseloomu ja elujõu kidumist. Ajaleht on püsiv teavitaja oma kiriku ja rahva elust, inimestest, sihtidest ja ideedest, püsiv meeldetuletus ühistest ülesannetest ja tegudest ehk sellest, millel on tähendus meile kõigile. Leht on alati avatud võimalus lüüa kaasa oma loomega ja lootusega. Ajalehel on tähtis osa põhiseaduse täitmisel, meie rahva ja kultuuri säilimise tagamisel. Eesti Kirik on usu ja aate kandja.
Mida saab teha? Juhtida rahvast ikka ja jälle üle aegade jääva tüviteksti Piibli juurde. Selleks, et me suudaksime püsivalt värskendada usku Jumala tõotustesse ja kohandada neid oma rahvale. Tänu Piiblile oleme saanud kirjarahvaks ja kultuurrahvaks, kes konstitueerib end emakeeles. See õnnestub vaid kiriku, õppeasutuste, ajalehe, piibliseltsi ja teiste koostöös.
Ajaleht on nagu kanderakett Jumala sõna edasitoimetamiseks, aga see kanderakett vajab pidevalt kütust, mida peame kõik koos andma. Ka vaene saab anda ühe liitri, tellides ühe lehe. Aga koos saame teha palju, saame täpsustada visiooni, kinnitada usku ning tugevdada tahet. Visioon on perspektiivi ehk vaateviisi küsimus, tahe on moraaliküsimus. Neid on vaja iga päev toita ning ajaleht annab selleks palju võimalusi.
Mida peame tegema? Hiiliva moraalse erosiooni tingimustes on vaja teadlikku vastutoimet meie elukeskkonna lagundamisele. On vajadus esimese iseseisvuse sünni aegsetega sarnaste isiksuste järele, aga need ei kasva iseenesest ega peavoolu pinnases. Kust leida üles riigimehelikkuse geen, mis eeskuju kaudu aitaks kasvada eneseväärikal eestlasel?
Kriitilise tähtsusega on sündimuse pööramine kasvule ja traditsioonilise pere toetamine, samuti lastetoa põhimõtte ülesleidmine ja võrsest kasvama panemine. Jutlustel ja ajalehel on siin palju võimalusi, sest isiksuste kujunemine ja hilisem elukestev häälestumine algab peast ja eeskujudest. Vahendid leitakse siis, kui põhimõtete elluviimiseks on piisavalt tahet. Terve eneseväärikus toetab vaimset ning poliitilist iseseisvust. Tüvitekst Piibel varustab meid väega ning on vajalik vahend Eesti põhiseaduse ülesande täitmiseks, rahva ja kultuuri püsimise toetamiseks.
Ajaleht saab senisest rohkem toetada missiooni täitmist, kui me lugedes ja kaastööd tehes rohkem kaasa lööme. Leht saab tuge EELK Usuteaduse Instituudilt ning Tartu Ülikooli usuteaduskonnalt, ent löögu käed külge ka praostkonnad ja kogudused. Tellige leht endale ja sõbrale, kingitusena ka valla vaesele ja rikkale, sest nii teostub misjon. Aga mis on misjon? Misjon on Jumala sõna kattev kuulutamine. See on Jumala seaduses ilmneva tingimatu tahte ja evangeeliumis avalduva teenimatu armastuse edasi kinkimine. Misjon on kiriku peafunktsioon ning misjonist lähtuvad kiriku kõik tegevuskavad ja kommunikatsioonivahendid.
Selg sirgeks ja pea püsti! EELK ristirahvale innukat lehe tellimist, ladusat lugemist ja konstruktiivset kaastööd soovides

Tasmuth_Randar_leks

 

 

 

 

Randar Tasmuth,
SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu liige