Kogudus partneriks avalikule sektorile

/ autor: Ingrid Mäsak / rubriik: Uudised / ilmunud:  /

EELK Konsistooriumi diakooniatalitus ja Ühiskonnatöö Sihtasutus koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega korraldavad projektitöö koolitusi.

Esimene koolituspäev toimus Tallinnas 6. septembril, ning seal anti ülevaade avatud taotlusvooru tarvis äriplaani ja finantsprognoosi koostamisest. Osalesid erinevate konfessioonide koguduste juhid ja töötegijad, kellel on soov panustada oma kogukonna tuleviku ja jätkusuutlikkuse heaks.
Seekordne koolitus paistis silma suure osavõtjate arvu poolest (31) ja ideedega erinevates tegevusvaldkondades. Seminar jätkub iseseisva koduse tööna, mille käigus antakse juhendaja abiga oma kogukonna ideele nõuetele vastav vorm. Koolituse fookuses on seekord avalike teenuste osutamine ning sellega alustamiseks vajalike vahendite taotlemine Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt.
Teine koolituspäev toimus 12. septembril, mil anti ülevaade erinevatest rahastamisallikatest ja fondidest ning mindi edasi alustatud äriplaanide rahastamistaotluste koostamisega. Osalejatele anti juhiseid tegevuste finantseerimisplaani koostamiseks. Valmis projektid esitatakse Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile 24. septembril.
Diakooniatalitus ja Ühiskonnatöö Sihtasutus loodavad koolitustega pakkuda julgustust, praktilisi teadmisi ja oskusi kogudustele täiendavate rahaliste võimaluste leidmiseks ja kasutamiseks.
Aktiivne osalemine piirkondlikus elus aitab kaasa koguduste kujunemisele võimekaks partneriks avalikule sektorile.
Ingrid Mäsak