Kirik keset muusikat

NKuulutusnädalal esitas publikule rahvakoraale üle kümne aasta taas Nõo kirikus üles astunud meesansambel Triskele. Merje Talvikõo Püha Laurentsiuse koguduse pikaaegne traditsioon pidada oma nimepäeva paiku kuulutusnädalat on jätkuvalt au sees.
Suveküpseid augustikuu kontserte oodatakse nii Nõos kui selle lähiümbruses ning ka jumalateenistustel osalejate arvu üle kurta ei saa, nendib koguduse õpetaja Mart Jaanson. «Ma loodan, et see elavdab koguduseelu ja lähendab kirikut inimestele, kes võib-olla muidu kirikusse ei tuleks. Ja tõepoolest, inimesed ootavad kuulutusnädalat, siin on harjutud käima ja ka vallarahvas, kes ei ole otseselt kirikuga seotud, uurib, millal sel aastal kontserdid algavad,» märgib Jaanson.
Iga-aastase kirikufestivali raames toimuvate kirikukontsertide kõrval on oluline koht ka jumalateenistustel, kus kiriku kantslisse astuvad külalisjutlustajad. Sel aastal kõnelesid kogudusele Tartu praost Joel Luhamets ja õpetaja Allan Taruste.
«Külalisõpetajate mõte on selles, et kogudus õpiks eesti vaimulikke tundma ning saaks neid, keda ainult Pereraadios kuuleb, ka oma silmaga lähemalt näha. Näiteks praost Luhamets töötab siit ainult 15 km kaugusel, ent Nõo kogudusse kuigi tihti siiski ei satu. Võib julgelt öelda, et praosti jumalateenistus võrdus osalejate arvu poolest meie paremate päevadega,» on koguduse õpetaja rahul ja lisab naljatades, et püüab igal aastal kuulutusnädalale uusi vaimulikke kutsuda ning sel moel meie paarisajale vaimulikule mõnekümne aasta jooksul ringi peale teha.
Seda, et kuulutusnädala raames toimuva kirikufestivali traditsioon otsa lõpeks, Jaanson ei pelga. «See on ikkagi eelkäijate alustatud asi ja ma ei tahaks traditsiooni katkestada. Pealegi on algselt nõukogude ajast pärit üritus omandanud uue tähenduse. See on koguduse enese proovilepanek, mille käigus me näitame, et oleme valmis rahvast vastu võtma. Me püüame just nimelt teha kirikukontserte, tegemist pole sugugi kommertsprojektiga. Pileteid me ei müü ja kõik esinejad kutsume ise.»
Et muusikateaduse magistrist õpetaja ja muusikalembese koguduse juhatuse valikut usaldatakse, näitab see, et nii heliloojate psalmimuusikat esitanud Vanemuise ooperisolistide kui ka pärimusmuusikaansambli Triskele etteastetel publikust just puudust ei olnud.
«Konkreetselt Triskele kutsus kirikusse esinema meie juhatuse esimees Madis Kanarbik. Tema ja koguduse nõukoguga on meil väga hea koostöö, nad ei ole üksnes nõukogu liikmed koosolekutel, vaid koguduse tuumik nii vaimulikus kui majanduslikus mõttes,» sõnas Jaanson.
Koguduse ja juhatuse ühispingutusena teoks saanud kuulutusnädala lõpetas laupäeva hilisõhtul Nõo näiteringi ja koguduse etendus «Keiser Nõos» kirikuaias.
Merje Talvik

Nõo kogudus
Annetajaliikmeid ligikaudu 200.
Kuulutusnädalad said alguse 1997. aastal.
2003. aastast teenib kogudust Mart Jaanson.
20. aastat tegutseb Nõo koguduse meesansambel.
Kord kvartalis ilmub koguduse ajaleht.
Kord kuus piiblitunnid Meeril, Nõgiarul, Külaasemel ja Lukel.