Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Jumala hoole ja kaitse all elatud elu

/ Autor: / Rubriik: Portreelood / Number:  /

Tallinna Jaani koguduse juhatuse kauaaegne esimees Osvald Lend tähistas 85. sünnipäeva.
Lõikustänupüha pealelõunal kogunes Tallinna Jaani kirikusse hulgaliselt igas eas inimesi päris beebidest väärikasse ikka jõudnuteni. Päev varem – 11. oktoobril sai koguduseliige Osvald Lend 85aastaseks. Seda auväärt juubelit kirikus tähistatigi.
32 aastat juhatuse eesotsas

«Olin siis vast kahe ja poole aastane. Mäletan, ema võttis mind sülle, öeldes – lähme nüüd magama. Mind oma kaisus hoides luges ta õhtupalvet. On meeles ema palvest lause: «Jumal, palun võta mu väike võsuke oma hoole ja kaitse alla.» See oli mu esimene palveelamus, mis on mind saatnud läbi elu,» on juubilari esimesed mälestused.
Osvald Lend on Tallinna Jaani koguduse aktiivne liige olnud kogu oma elu. Vähe sellest – ta on uskumatult pikka aega jõudnud olla selle koguduse juht. 1940. aastal, kui uus riigikord ka kirikut reformima hakkas, valiti ta Jaani koguduse 20liikmelise nn vastutavate isikute koosseisu. 1955. aastal sai temast juhatuse liige ja tervelt kolmkümmend kaks aastat (1959–1991) oli Osvald Lend Jaani koguduse juhatuse esimees. Vaatamata auväärsele eale ei ole ta siiski tagasi tõmbunud ning on koguduse nõukogu liige praegugi.
Juubilar meenutab neid aastaid kui mure ja rõõmu aega, kus rõõme oli kindlasti palju rohkem. Koguduse juhatusel ja juhatajal oli vaja lahendada kõik kirikuhoonega seonduv. «Raskematest töödest oli keskkütte rajamine kirikusse. Enne seda köeti kivisöega, mida kulus aastas 40 tonni. See tuli ju alla kütteruumi vedada. Raske töö oli ka kiriku katuse osaline uuendamine. Helivõimenduse sisseseadmine kirikus oli tähtis ettevõtmine. Kirikuhoone välis- ja siseremont ja mitu muud tööd vajasid tublisid töömehi,» meenutab Osvald Lend. «See oli aeg, mil head töömehed ei julgenud eriti kirikusse tulla, kartes töökohast ilma jääda. Jumala abiga töö kirikus jätkus ja on kestnud siiani.»
Juubelikingiks Eesti Kirik

Osvald Lend jõudis osa võtta ka üldkiriklikust tööst. Ta oli valitud EELK erakorralise XV Kirikukogu (31. mail 1978. a) ja XXI Kirikukogu (11. juunil 1987. a) presiidiumi liikmeks. 31. mail 1978. a valis Kirikukogu ta EELK revisjonikomisjoni liikmeks, kus ta tegutses 1990. aastani.
EELK Konsistoorium pidas Osvald Lendi suure juubeli puhul meeles aukirjaga, mille Jaani koguduse abiõpetaja assessor Arne Hiob juubilarile üle andis.
Koguduse õpetaja Toomas Paul ütles juubilari tervitades, et juhatuse esimees on igas koguduses ääretult tähtis: «Kogudus on olnud ikka selle järgi, kes on esimees ja millega ta on korda saanud, kas ta on inimene, kes kõigele mõtleb ja kes kõike suudab. Sina oled olnud selline. See, et meie kogudus suur on, ei tee ülesannet kergemaks. Ehkki võib olla palju abilisi, kuid seda enam peab olema keegi, kes kõike juhib, kes suudab teisi üles kutsuda ja vaimustada ja kui vaja ka korrale kutsuda.
Sina oled siin erinevate õpetajatega seda tööd teinud ja olnud justkui kalju, mis seisab omal kohal. Õpetajad vahelduvad, ronivad kantslisse ja alla. Sina oled aga tublit tööd teinud selleks, et kirik oleks korras, soe ja valge. Ja sa oled seda kõike teinud ajal, kui oodati, et kirik välja sureks.
Me võime rõõmustada ka selle üle, et sa ei ole pidanud lahutama kodu ja kirikut. Sa oled mees, kes võib vaadata seljataha oma järeltulijate mitmele põlvele, kellest kõigist on ristiinimesed saanud. Sinu tütar Aivi ja minia Reet seisavad hea meie muusikaelu eest, sinu tütretütar on noortekoori üle võtnud. Sul on põhjust õigusega uhkust tunda oma pere üle. Oma praeguse juhatuse poolt tahame kinkida sulle vaagna, millel on viis leiba ja kaks kala ja me tellisime sulle 2004. aastaks ajalehe Eesti Kirik.»
Armastatud pere keskel

Sünnipäevalapse tütar Aivi Otsnik meenutas oma lapsepõlveaastaid ja tänas laste nimel isa ilusa turvalise kodu eest. Lastel on alatiseks meelde jäänud isa õpetussõnad: laps peab tarkust taga nõudma. Aivi rääkis isa töömehepõlvest: isa oli tuntud elektrimontöör ja kõva ratsionaliseerija, kuldsete kätega inimene. Oma teadmistelt oli ta nii mõnestki ülemusest peajagu üle. Aivi iseloomustas oma isa kui ausat, kannatlikku, püsivat ja sügavalt usklikku inimest. «Oled olnud tulesüütaja selles külmas maailmas,» ütles tütar isale.
Südamlikke õnnitlusi tõid juubilarile lapsed, lapselapsed ja nende võsud, sugulased, sõbrad ja koguduseliikmed, väikesel kontserdil esinenud olid kõik oma pere liikmed.
Palju õnne ja Jumala õnnistust Osvald Lendile ka Eesti Kiriku perelt!

Tiiu Pikkur

EELK Konsistooriumi aukiri
Seoses 85. sünnipäeva ja pikaajalise, ustava ja õnnistusrikka töö eest Kirikukogu saadiku, revisjonikomisjoni liikme ja Tallinna Jaani koguduse juhatuse esimehena anda Osvald Lendile EELK Konsistooriumi aukiri.
Peapiiskop Jaan Kiivit