Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Juhi seal, kus sa oled!

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Sellise motoga toimus novembri keskel Eestis esimest korda «Global Leadership Summit» (GLS) juhtimiskonverents.
Sündmust reklaamiti sõnadega: üks üritus, 250 linna ja 50 riiki. Kahepäevane konverents põhineb varem salvestatud videoloengutel, mida näidatakse mitmel pool maailmas – hea näide uue tehnoloogia ja mõtlemisviisi juurutamisest.
Kohalik kogudus – maailma lootus
Konverentsil korrati tihti mõtet, et maailma lootus on kohalik kogudus. See tuletab meelde, et Jumal valib oma tahtmise täidesaatmiseks vahendajaid. Kogudus on Jumala valitud vahendaja, kelle ülesandeks on kuulutada päästet Kristuses ning teenida maailma, et Jumala tahtmine ja õiglus saaksid teoks.
Me vajame tugevaid kogudusi, mis moodustuvad tugevatest õpetajatest ja koguduseliikmetest. Juhtimiskonverents korraldatigi selleks, et teenida koguduste juhte ja aktiivseid liikmeid – nemadki vajavad julgustust.
Ka EELK misjonistrateegia peab lähtuma kohaliku koguduse tööst. Koguduseliikmete näol on meil olemas suur potentsiaal. Kui inimesi koguduses õigesti juhtida, jõuab sõnum Kristusest nende kaudu paljudeni ning kogudus kasvab nende teenimise läbi, samal ajal kui passiivsete liikmetega kogudus tammub paigal.
 Ettekannete sisu
Juhtidel soovitati liikuda edasi, teha endale selgeks oma kutsumus ning teenida Jumalat, inimesi ja kogudust kogu südamega. Tuletati meelde, et Jumal ei anna kristlastele ja kogudusele lihtsaid üles­ndeid. Kui Kristuse järgimine tundub lihtne, tuleb järele mõelda, kas järgime ikka Kristust või kedagi muud.
Meil tuleb loobuda nn tavapärasest kristlusest. Jumal kutsub kogudusi võitlema ka õigluse eest meie ühiskonnas. Kristlastel tuleb julgesti minna ka kõige pimedamasse paika, et viia sinna Jumala riik.
Loenguid on võimalik nüüd, pärast konverentsi lõppu, jälgida DVD-lt, mida saab osta kristlikest raamatupoodidest.
Luterliku teoloogia läbi
Mitmed ettekanded olid inimestelt, keda võib lugeda maailma edukaimate juhtide hulka. Taoliste eeskujude toomine kristlikul juhtimiskonverentsil kannab endas ohtu, et domineerima hakkab «auteoloogia» mudel: Jumala õnnistus tähendabki inimlikku edu. «Tavalise» juhi elu, näiteks meie maakoguduste õpetajate oma, on tihti hoopis teistsugune. «Ristiteoloogia» tuletab meelde, et Jumal tegutseb tihti läbi raskuste ja kaotuste.
Teine oht peitub mõtteviisis, et Jumala õnnistus on garanteeritud, kui leiame teatud kindlad töömeetodid. Kogudustes võime küll ärimaailmast nii mõndagi õppida, aga ärimeetodite toomine kirikusse ei too ilmtingimata kaasa Jumala õnnistust.
Konverentsi plussid
Konverents võimaldas leida uusi tuttavaid ja sõpru. Lisaks jagati seal juhtimise kohta olulisi mõtteteri. Minu jaoks oli tähtis meeldetuletus, et juhid ei ole masinad. Tuleb aru saada, mis sööb meie jõuvarusid (liiga tihe ajakava, palju esinemisi, rahamured jms) ning mis meile jõudu annab (üksi/perega puhkamine, muusika kuulamine jms). Tehtud järeldu­sed peavad olema näha meie igapäevaelus.
Kõige olulisem minu jaoks oli viibida õhkkonnas, mis innustas tegutsema, Jumala riigi eest võitlema.
Oht jääda pealtvaatajaks
Ka juhtidel on oht jääda passiivseks, loobuda juhtimise, visiooni ja tegevuse üle mõtlemisest. Juhtimiskonverentsil osalemisega kaasneb vastupidine «oht»: midagi võib muutuda nii meis enestes kui ka meie kogudustes. Ja midagi peabki muutuma, et oleksime kirik, mis kutsub tervet rahvast Jumala juurde.
Selleks me vajame juhte – nii vaimulikke kui ilmikjuhte, juhte koguduste nõukogudes ja juhatustes, piibliringides ja vestlusrühmades. Juhte, kellel on Jumala poolt antud visioon, tegutsemistahe, alandlikkus ning teadlikkus suuna kohta, kuhu Jumala rahvast juhtida. Iga juht saab juhtida just seal, kus ta on.
Kohtumiseni järgmisel juhtimiskonverentsil 13.–15. novembrini 2009.


Mika Tuovinen
,
EELK Misjonikeskuse juhataja

 

ARVAMUS
Ruth Alas, Tallinna Jaani koguduse liige, EBSi teadusprorektor, juhtimisprofessor:
Esinejate emotsionaalsed ettekanded sellest, miks ja kuidas nad oma juhitööd teevad, mõjusid innustavalt. Juba konverentsi ajal analüüsisin oma tööd juhina ja sain selgust, kuidas seda senisest paremini teha. Koguduste liikmed arutasid omavahel, kuidas koguduse tööd uuele tasandile viia.