Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Jõuluime on sündimas

/ Autor: / Rubriik: Jutlus / Number:  /

Mt 1:18–24

Jutluse aluseks antud tekst on Jeesuse sünnilugu. Sellest saame teada, et Joosep ja Maarja olid kihlatud. Juudi seaduse kohaselt mees ja naine.

Tänase evangeeliumi pearõhk ei lange siin ainult Jeesuse sündimisele, vaid ka sellele, kuidas see toimus. Lugu ennast on kirjeldatud napisõnaliselt. Mõnedele ebameeldivana tunduv avastus oli see, et kihlatu leiti olevat rase. Kuid sellel rasedusel on ka omapärane põhjus, mida on naeruvääristanud usukauged inimesed: Maarja leiti rase olevat Pühast Vaimust. Nii mitmed inimesed on mulle öelnud, et Pühast Vaimust rasedaks jäämise jutt on rumalus. Olen töötanud meedikuna ja arstid teavad, kuidas saadakse järglasi. Teaduspõhised seletused ei ole sageli kooskõlas Piiblis kirjutatuga. Kuid ega see polegi teaduslikult tõestatav, vaid inimese enda usu küsimus. Piibellikus kontekstis pole tähtsad mitte teaduslikud teooriad, vaid sõnum Jeesuse sündimisest. Jeesus polnud ju mitte tavaline inimene, vaid Jumala Poeg, olemuselt ühtne Isaga.

Joosepile oli teadasaamine Maarja lapseootele jäämisest pettumus. Olukord nõudis ju Joosepilt kihluse tühistamist, mis sisuliselt võrdus abielulahutusega. Joosep õiglase mehena loobus selle õiguse kasutamisest, sest see võis osutuda ülekohtuseks Maarja vastu. Kui Joosep andnuks asjadele seadusliku käigu, oleks tema naist Maarjat kohe häbimärgistatud. Tulemused olnuks noorele naisele mitte üksnes häbistavad, vaid ka hukutavad.

Kuid saabus ka küps hetk Jumala imepäraseks sekkumiseks. Kus inimese nõutus muutub raskeks ega leia lahendust, seal on abi kõige lähemal. Jumalalt abi otsides saab Joosep vastuse: Maarja pole milleski süüdi! Issanda ingel teatab Joosepile unes Maarja raseduse saladuse. See on Jumala ilmutus, kui Joosep näeb unes, mida Jumal talle ütleb. Ilmutusega on tegemist ka antud juhul, kus Joosepile tehakse teatavaks Jumala tahe tema enda kohta. Ingel kõnetab Joosepit seejuures Taaveti pojana, teada andes Jeesuse kuninglikust päritolust ning tuletades Joosepile meelde Taaveti soole antud tõotust, mis on otsustatud täide viia just temaga kihlatud Maarja kaudu. 

Joosep saab teada Maarja seisukorra saladuse: see, kes tema ihus kasvab ja kelle olemasolu tõttu ausameelset Joosepit vaevavad kahtlused, on seal Jumala tahtel loodud ja seepärast ka tema erilise kaitse all. Ingli lohutav ning julgustav „ära karda!“ saavutab siis lõpliku õigustuse ja põhjenduse. Joosepi tahe pole siin mingil viisil kaastegev. Ka Maarja on vaid Jumala kuulekas tööriist, keda ta kasutab oma tahte teostamiseks. Vaim on aktiivne looja ja eluandja.

Jumala teadaanne Joosepile on ühtlasi ka ülesanne. Joosep peab ilma kahtluse ning kartuseta Maarja enda juurde võtma ja kui Maarja toob ilmale poja, siis omandab Joosep tema suhtes kõik isaõigused. Esmajoones seisab see õiguses anda vastsündinule nimi. Samas osutub Joosepi isaõigus siiski piiratuks: nime määrab oma pojale ikkagi tema tõeline Isa – Jumal. Nimi on püha ning puutumatu. Selles peab peegelduma isiku olemus ning eluülesanne, ilma et sellega seostuksid mingid maagilised motiivid, nagu neid võib leida religiooniloolistes paralleelides. Nimi Jeesus on ülimalt tähendusrikas: heebrea Jehosua tähendab „Jumal on pääste“. Sellele tähendusele vastab ka Jeesuse eluülesanne, mis seisneb oma rahva päästmises pattudest. See lühike lause edastab Jeesuse elutöö mõtte ning eesmärgi, mis kõigile inimestele saab teatavaks alles Jeesuse ristisurmaga ja ülestõusmisega surnuist.

Milles seisnes Jeesuse päästemissioon? Luther ütleb, et Jeesus päästab inimese kõigist pattudest, surmast ja kuradi meelevallast. Inimestena oleme kõik ebatäiuslikud. Igaühel on oma vead, nõrkused, halvad või kahjulikud harjumused. Jeesus võib meid juba siinses maises elus vähemalt osaliselt nende puuduste meelevallast vabastada, kui me teda usaldame ja talle kuuletume. Ent Jeesus ei tule ravima mitte haiguse väliseid tunnuseid, vaid võitma ning kõrvaldama haiguse tõelist põhjust – pattu. Patt on allikas, kust võrsuvad nii individuaalse kui ka ühiskondliku elu pahed ning hädad. Kes tahab olla tõeline päästja, see peab päästma patu võimusest ja juhtima inimese tagasi tema loodupärasele eluosadusele Jumalaga. 

Tänane piiblitekst lõpeb lahenduse leidmisega. Joosep teeb koos Maarjaga teoks Jumala tahte. Jõudnud selgusele oma kihlatu seisukorra tõelises olemuses, alustab ta temaga seaduslikku abielu ja loob perekonna. Selle kohta võib öelda: lõpp hea, kõik hea!

Jõuluime on ka sellel aastal sündimas. Maarja rõõmustas üliväga, et talle sünnib Poeg, kes on Messias. Valmistame meiegi selleks ette oma südamed, kiites Issandat ja lauldes jõululaule. Võtkem siis vastu Jumala poolt pakutav jõulukingitus – patuste päästja Jeesus Kristus!

 

 

 

 

Ahti Udam,

Ida-Harju praostkonna vikaarõpetaja