Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Järva-Jaani oreli uus algus

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Järva-Jaani kogudus tegutseb üksmeeles: restaureeritud on orel ja remonditud kirikut. Esiplaanil keskel orelimeister Olev Kents.  ErakoguJärva-Jaani vallas ei olda oma kiriku suhtes ükskõiksed. Ühisel nõul ja jõul sai  restaureeritud orel.
Järva-Jaani kiriku oreli on ehitanud 1887. aastal Norman ning XX sajandi esimesel poolel on seda remontinud ja ümber ehitanud Terkmann. Orel oli 2000. aasta algul suhteliselt problemaatilises seisus, sest täielikult töötasid vaid üksikud registrid. Oreli viled olid kehvas olukorras, roostetanud ja traktuur reguleerimata. Vastavalt koguduse rahalistele võimalustele tegi orelimeister Olev Kents pisiremonte, hoidmaks orelit töökorras.
Koguduse nõukogu otsustas 2007. aastal alustada annetuste kogumist pilli restaureerimiseks, pöördudes kohalike omavalitsuste, ettevõtete ning üksikisikute poole. Annetusi laekus kuni 2009. aastani ning vastavalt kogutud rahale restaureeris orelit OÜ Olev Kentsi Orelitöökoda. Remondi viimase osa finantseeris käesoleval aastal Järva Arengu Partnerid 62 208 krooniga. Oreli restaureerimise kogumaksumus oli 292 334 krooni.
Kogudus tähistas selle töö lõppu ja ühtlasi oreli uut algust 7. novembril kontsert-jumalateenistusega. Orelil mängis Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonna oreliõpetaja Kristel Aer. Kaasa teenis Järva praostkonna abipraost Tõnu Linnasmäe. Orelil kõlasid J. S. Bachi, C. P. E. Bachi, R. Remme ja R. Schu­manni teosed. Tundsime kõik rõõmu kaunist muusikast ning restaureeritud orelist. Pärast kontserti tänasime annetajaid, OÜ Olev Kentsi Orelitöökoda tehtud töö eest ning koguduse organisti Nadezda Partsi, kes on orelit mänginud juba 23 aastat.
Peapiiskop Andres Põder on kutsunud kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid ja üksikisikuid panustama oma pühakoja remondi hüvanguks. Rõõm on tõdeda, et Järva-Jaanis ei olda oma kiriku suhtes ükskõiksed. Ühisel jõul ning koostöös sai ulatuslik ja väga vajalik oreli restaureerimine teoks. Käesoleval aastal remontis kiriku karniisi ja paigaldas pikihoone katusele uued harjaplekid Frantsiskus OÜ. Nendeks töödeks vajalikud 60 000 krooni annetasid samuti Järva-Jaani vallavalitsus ja kohalikud ettevõtted. Südamlik tänu kõigile kaastöö eest!
2011. aastal alustame koguduses kiriku uute tornikellade projektiga. Annetused selle töö heaks on oodatud EELK Järva-Jaani koguduse arveldusarvele 10702010401000 SEBs märksõnaga «kirikukellad». Jumal õnnistagu igat annetajat ja annetust!
Katrin-Helena Melder,
koguduse õpetaja