Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Issanda valgus on elav valgus

/ Autor: / Rubriik: Jutlus / Number:  /

1Tm 6:13–16
Hiljuti ühel vaiksel õhtul, kui polnud veel ka lund maha sadanud, ehmatati kogu Tõrva linna rahvast ootamatu voolukatkestusega. Kõik kodud ja tänavad veetsid ühe tunni pimeduses. Küllap mitmes peres süüdati siis ka küünal, et midagigi näha. Aga suures pimeduses üks küünlaleek jääb siiski tagasihoidlikuks valguseks. Väike on küünlatule sära.
Kirikus on see väike küünlatuli siiski väga tähtsal kohal. Ei taha me pühakojas ühtki palvet ilma küünlaleegita teha. Eks siis pühitseme kirikus asendamatu tarviku auks ka kirikupüha, küünlapäeva.
Vanas kirikus oli tavaks küünlapäeval pühitseda kõiki küünlaid, mida aasta jooksul jumalateenistustel ja palvustel kasutati. Helme kirikus oleme võtnud tavaks, et kirikulised toovad küünlapäeval altari ette küünlaid ja lasevad vaimulikul lausuda õnnistuspalve oma küünaldele. Nii on hea koduseid palveid kanda Issanda ette õnnistatud küünlatule ääres.
Väike on küünlaleegike, aga ta soojendab meie hinge, ergutab meie vaimu ja kinnitab lootust erilise jõuga ning uue värskusega. Sest ta kinnitab meile, et Jumal oma suurusest ja vägevusest poetab armukillukese ja tähelepanu kübemekese igaühele meist. Just nii veidi, kui igaüks meist vajab. Just nii nagu palveküünla väike leegike annab meile vaid imeõrna aimu Jumala kirka valguse suurusest, mis maise elu ajal on Pauluse sõnul meile veel ligipääsmatu.
Aga Issanda valgus on elav valgus. Ja küünlaleek on elav tuli. Nagu Jumal on meie elav Issand. Selles väikeses elavas küünlaleegis on elav Jumal kohal, kuulmas meie elavat ja siirast palvet ning kõnelemas meile elavat sõna.
Siis me näeme elava küünlaleegi valgel Issanda õpetust. Me näeme ja mõistame tema sõna tõsidust ja tarkust. Me näeme tema elava sõna valgel teenida Jumalat ja ligimest ning täita Issanda käsuseadust, nii nagu Paulus meid selleks üles kutsub.
Käskude täitmine võib tunduda nõudlik ja orjalikki. Seadusesäte annab täpse juhise, mida me peame täitma. Sättest kõrvalekaldumine ja sätte rikkumine nõuab karistust. Aga säte ise ei nõua käsuseaduse täitmist ka rohkem, kui on täpselt sõnastatud. Ta annab isegi võimalusi käsurikkumisi heastada. Ja sageli leitakse võimalusi Jumala käskudega kaubelda, nagu oleks meie tegudes juriidiliselt kõik korrektne, nagu oleksime patust puhtad ja õiged seaduseandja ees.
Paulus tuletab meelde, et meile antakse uus ja täpsem käsuseadus koos selgitustega Valitseja Poja Jeesuse Kristuse kaudu. Tema kohta just tunnistatakse, et ta toob ligipääsmatust valguse riigist meile uue valguse. Tema tuleb ja süütab meie vaimuküünlad põlema just õige valguseleegiga. Tema toob uue impulsi, uue jõu meile käskude pidamiseks ja täitmiseks. See uus impulss ja jõud on armastus. Armastus näitab, et me ei ole iial korrektsed ega õiged Issanda ees. Et Issand ootab meilt hoopis avaramalt tema sõna mõistmist ja käskude täitmist.
Aga Jeesuse Kristuse valgus näitab meile ka uut, teistsugust võimalust südamepuhtust ja käsupuhtust saavutada. Tema õpetab meid armastuse ajel mõistma ja andeks andma ligimesele tema eksimused. Et me ei osutaks naabri komistustele nende sätete suhtes, vaid toetaksime ja julgustaksime tema usku, teenimist ja edasisi samme. Ning et me alandlikult oma puudusi tunnistades otsiksime endale Issanda armu ja abi.
Küünlapäev kuulutab rõõmusõnumit Jeesuse ilmumisest valguse ja päästena meile kõigile. Siimeon tunnistab Luuka evangeeliumis: «Mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile» (Lk 2:30–32).
Ilma Jeesuseta nõutakse meilt käsu täpset täitmist ja käsurikkumise korral lunastustasu ehk ohvritalitust Vana Testamendi korralduste järgi.
Jeesusega lunastatakse meie käsurikkumised Seaduseandja enda poolt. Meil tuleb nüüd süüdata küünal Jeesuse austuseks, tänamiseks ja tema palumiseks. Et tema puhastaks meie südamed meie käsurikkumistest oma päästva väega. Niimoodi saame Kristuse ees ja Kristuse läbi säilitada käsupuhtust. Saame teenida teda taas absoluutselt puhta südamega, kus pole enam kübetki võlga Issanda ees.
Küünlaleegike on imeväike isegi meie elektrilampide kõrval, rääkimata Jumala ligipääsmatust valgusest. Meie püüded Issanda käskude täitmisel on väetid ja kaugel õndsuse võimalusest.
Aga Taevase Isa õnnistuse ja Jeesuse Kristuse pääste läbi näeme küünlatules elava Issanda kirkuse valgust ning leiame oma elus käsupuhtust. Lubagem Issandal täita meie südamed armastuse Vaimuga ja meie hinged tema riigi valgusega. Aamen.
Lasting,Arvo

 

 

 

 
Arvo Lasting,
Helme koguduse õpetaja