Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Inimese loomuses on andestada

/ Autor: / Rubriik: Jutlus / Number:  /

Kui Joosepi vennad nägid, et nende isa oli surnud, siis nad ütlesid: «Kui Joosep meid nüüd vihkab ja tõesti tasub meile kätte kõige kurja eest, mis me temale oleme teinud?» Ja nad käskisid Joosepile öelda: «Su isa andis käsu, enne kui ta suri, ja ütles: Öelge Joosepile nõnda: Anna ometi andeks oma vendade üleastumine ja patt, et nad sulle on kurja teinud! Seepärast anna siis nüüd andeks oma isa Jumala sulaste üleastumine!» Ja Joosep nuttis, kui temale seda räägiti. Siis tulid ka Joosepi vennad ise, heitsid maha ta ette ja ütlesid: «Vaata, me jääme sulle orjadeks!» Aga Joosep vastas neile: «Ärge kartke! Kas mina olen Jumala asemik? Te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks, et teha, mis tänapäeval ongi tehtud: hoida palju rahvast elus. Ja nüüd ärge kartke, mina toidan teid ja teie väeteid lapsi!» Ja ta trööstis ning rahustas neid.
1Ms 50:15–21
Ema Teresa käest küsiti kord, mis on tema arvates see, mis kirikus peaks muutuma. Ta vastas lühidalt: «Sina ja mina.»
Sageli kuulen, et kõik inimesed, sõltumata nende päritolust, rassist, soost ja sättumustest on kirikusse oodatud; et kogudusega liitumiseks ei pea olema piiranguid. Tõepoolest, vastasel juhul kaotaks kogudus oma mõtte,  Kristuse surm muutuks mõttetuks ja taevane Isa muutuks verejanuliseks Moolokiks, kes naudib oma Poja kannatusi ja surma mitte millegi eest. Kuid eelnev on vaid pool tervest tõest. Keegi ei lähe arsti juurde üksnes selleks, et oma diagnoosile kinnitust saada, vaid et saada terveks. Ja Jeesuse esimene sõnum nendele, kes olid tema juurde tulnud, oli: «Parandage meelt» (Mk 1:15) . Või nagu Paulus seda väljendab: muutuge meele uuendamise teel (Rm 12:2). Jeesus on tulnud, et tema juurde tulnud inimesed võiksid saada andeks oma minevikus tehtud patud ja vähemalt püüda elada nii, et neid enam ei kordaks. Pühapäeviti sa palud esivanematelt päritud palves Püha Vaimu abi, et oma elu saaksid parandada.
Eelolev pühapäev keskendub ühele Jumala poolt uueks loodud inimese loomuomadusele: andestusele ja suuremeelsusele. Joosepi käitumine esiisade lugudes pole iseendastmõistetav, see on mõistusevastane, kui mõelda sellele, kuidas tänapäeva maailmas ja pereelus ei olda valmis andestama tühisemaidki eksimusi. Kuid anda andeks iseenda orjaksmüümine? Ristilöömine? Andestada küüditajale? Süütu elu võtjale? Kes seda suudaks? Kuidas Joosep suutis?
Viimase küsimuse vastus on: Jumal. Joosep jaksas andestada oma vendadele, sest temal oli kogemus Jumalaga: «Te mõtlesite küll mu vastu kurja,» ütles Joosep vendadele. Ta ei unustanud seda, mida oli pidanud läbi elama. Unustamine on võimalik vaid tõsise ajutrauma tagajärjel. Kuid Joosep oli suuremeelne ega pidanud viha, sest tal oli ainulaadne kogemus – Jumal kasutas tema vendi ja teda ennastki millekski oluliseks: «Jumal pööras selle heaks, et teha, mis tänapäeval ongi tehtud: hoida palju rahvast elus» (1Ms 50:20).
Andestav ja suuremeelne on see, kellel on kogemus Jumalaga. Kes on võinud Jumala käest võtta vastu midagi enneolematut, kes tänu Jumalale on saanud uueks. Kõik algab Jumalast. Jumal oli see, kes asus otsima enda pattudesse keerdunud inimest ja kes Jeesuses Kristuses andis ennast patuste kätte. Jumal on nii õrn, et ei suru ennast kellelegi peale. Ta pakub sulle uusi võimalusi, kuid ei sunni kedagi muutuma.
Ent nagu arsti kirjutatud ravim on kasutu, kui seda välja ei osteta, nii peab Paulus oma kirjas Efesose kogudusele ka juba kristlaseks saanutele ikka ja jälle meelde tuletama kohaseid elukombeid, muu hulgas lahkust, halastust ja andestust (Ef 4:32). Kristlasena elamine on Pauluse ettekujutuses pidev teelolek ja kasvamine, pidev iseendaga tegelemine, treening, kui kasutada ka Pauluse kirjadest tuttavat võrdpilti. Ta kirjutab oma elu analüüsides tõeliselt kaunilt: «Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole» (Fl 3:13). Iga päev pisut rohkem kooskõlas Jumala tahtega. Ja mida Jumal sinult ootab, näiteks suhetes kaasinimestega, selle leiad kasvõi selle pühapäeva pühakirjalugemistest.
Jeesus Kristus on tulnud selleks, et sa võiksid saada uueks. Iga päev jätta minevikku osakese sellest, mis on olnud sinu senine mina, ja pisut enam püüelda edasi «Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses» (Fl 3:14). Sa oled tulnud kogudusse täpselt sellisena, nagu oled. Jeesus Kristus võtab su vastu igal juhul. Kuid ta ei taha, et sa jääksid endiseks – keerdunuks oma patu sisse. Ta tahab sind muuta, et sa jätaksid mineviku. Ta on valmis andma andeks su patu ja ootab, et sinagi kord annaksid andeks neile, kes sulle on kibedat meelt valmistanud. Sest ainus, kes koguduses on muutumatu ja «seesama eile ja täna ja igavesti» (Hb 13:8), on Jee­sus Kristus.
Septembri algul pühakuks kuulutatud ema Teresa arvates peame kirikus muutuma meie ise – sina ja mina. Paluma andeks oma patu ja andestama neile, kes meie vastu on eksinud. Jeesus Kristus on tulnud maailma, et oma surmaga anda selleks võimalus.

Siim,Joel

 

 

 

 

Joel Siim,
Harju-Madise koguduse õpetaja