Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Iga kristlane vajab Püha Vaimu

/ Autor: / Rubriik: Jutlus / Number:  /

Mina ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul.
Ef 1:16–19

Külma sõja ajal tegeldi USAs tõsiselt masintõlkesüsteemi arendamisega. Eesmärgiks oli hõlbustada ennekõike tehniliste tekstide tõlkimist vene keelest inglise keelde ja vastupidi. Räägitakse, et süsteemi esitleti ka president Eisenhowerile, kes laskis süsteemil katseks tõlkida vene keelde fraasi „The Spirit is string, but the flesh is weak“ – „Vaim on küll valmis, aga liha on nõder“ (Mk 14:38). Väidetavalt andis masin vastuseks: Спирт крепкий, но мясо испортилось – Piiritus on kange, kuid liha läks halvaks.
Sõnade tasandil oli kõik enam-vähem õige, kuid fraasi mõte oli täiesti riknenud. Küllap on paljud Eesti Kirikugi lugejad saanud mõnest Aafrika riigist saadetud Google’i tõlkes e-kirju. Need nagu oleksid eesti keeles ja justkui ei ole ka.
See ammune lugu (või äkki anekdoot) meenus mulle seetõttu, et elame praegu taevaminemispüha ja nelipüha vahelisel ajal. Otsekui oleme koos jüngritega ülemises toas luku taga, alles oodates Püha Vaimu, et ta valgustaks meiegi südame silmi ja ilmutaks Jumala antavat lootust, pärandit ja väe võrratut suurust (vrd Ef 1:18). See lugu meenus, kuna meedias ja isiklikes kohtumistes puutume paratamatult kokku erinevate tõlgendustega Jumala sõnast.
Mul on tunne, et Jumala ja ühiskonna vahel on üsna sageli midagi selle jutluse algul mainitud tõlkemasina sarnast. See võib olla prohvet, vaimulik või koguduse n-ö realiige. Ta saab Jumala käest sõnumi või loeb muistsete meeste-naiste kirjutatud sõna ja püüab seda edasi anda. Tema ülesanne on teha tänasele inimesele mõistetavaks muistne tekst, tõlkida see tänasesse keelde. Sest mis on jutlus muud kui selline „tõlkimine“, kirjutatud Jumala sõna igavese tuuma avastamine ja avamine.
Pühakirjas on palju selliseid sõnu, mõisteid ja väljendeid, mis vajavad avamist, et kuulajad kuuleksid ka täna seda, mida Jumal on muiste oma Poja kaudu kõnelnud. Et nad ei kuuleks seda, mida nad ise tahavad kuulda, vaid seda, mida Jumal tahab öelda.
Ma ei taha laskuda poliitikasse, sest inimlik poliitika on alati lühiajaline, kestes heal juhul ühe valimisperioodi. Eriti kui päevapoliitika vankri ette on rakendatud sellised kaunid realiteedid nagu armastus, perekond, abielu. Ma tunnen kurbust selle üle, et Jumala sõna erinevad tõlgendused (või erinevad „tõlked“ tänapäeva inimese keelde) on meiegi väikeses kirikus põhjustanud segadust, üksteise halvustamist ja lõhesid.
Olen päris kindel – nii üks kui teine on üritanud olla oma püüdlustes siiras. Nii üks kui teine on soovinud avada Jumala igavese tahte tõelist tähendust tänases päevas. „Tõlge“ on tehtud parimate kavatsustega, motiivid on mõistetavad. Kuid on selge – kuskil on midagi läinud viltu ning selle tagajärjel on välja paisatud süüdistused pimeda viha õhutamises või Jumala sõnast taganemises.
Ma ei ole pädev vastama, kuidas olukorda lahendada. Kuid ma mõistan ühte: iga kristlane ja kirik tervikuna vajab Püha Vaimu. Jumala Vaimu, kes toob selguse patu, õiguse ja kohtu kohta, nagu ütleb Jeesus (Jh 16:8). Kes annab Jumala tahtest sellise „tõlke“, mis vastab Jumala mõttele. Ütleb ju Paulus Püha Vaimu kohta, et tema „uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused“ (1Kr 2:10).
On tähelepanuväärne, et Jeesus ei lubanud apostleid minna kuulutama enne, kui nad ei olnud saanud Püha Vaimu (Ap 1:4–5). Jeesus teadis – tema sõnum tekitab palju paksu verd ning ilma jumaliku ligiolu kogemuseta ei tule apostlid oma kutsumusega toime. Jeesus on kinnitanud, et just Püha Vaim annab kaalukal hetkel õiged sõnad (Mk 13:11; Lk 12:12).
Nii tahan paluda, et Jumal annaks kõikidele rikkalikult oma Vaimu. Nii Jumala tahte „tõlkijatele“ nüüdisaja inimese keelde, et vaimulikud ja õpetlased ei kuulutaks Jumala sõna asemel inimese sõna, ei püüaks odava populaarsuse nimel unustada seda, mis on tõeliselt oluline. Ja tahan paluda Püha Vaimu kuulajatele, et Vaim valgustaks kuulajategi südame silmi, nii et nad oskaksid eristada tõde ja eksitust. Et igaüks mõistaks, mida Jumal inimesele pakub ja mida inimeselt ootab.
Õigeusu kirikus loetakse jumalateenistuse alguses sageli palvet Püha Vaimu pärast, millega tahan selle jutluse lõpetada: Taevane Kuningas, Sa Trööstija, Sa tõe Vaim, kes Sa igas paigas oled ja kõike täidad. Sina headuse allikas ja Eluandja, tule ja ela meie sees, ja puhasta meid kõigest roojusest ja päästa meie hinged, oh Armuline.
Aamen.

Siim,Joel

 

 

 

 

Joel Siim,
Harju-Madise koguduse õpetaja