Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Head uut (kooli)aastat!

/ Autor: / Rubriik: Toimetaja ringvaade / Number:  /

Õppeaasta algust tähistasid Tartu ülikooli kristlased oikumeenilise avajumalateenistusega. Õppejõud ja üliõpilased kogunesid akadeemiliste organisatsioonide lippe ning korporatsioonide-seltside värvitekleid kandes ülikooli peahoone ette, kust liiguti protsessioonis Jaani kirikusse. Lutheri talaari lehvides juhatas liikumist Ülikooli-Jaani koguduse abiõpetaja Triin Käpp. Tulijatele ütlesid kõlavalt tere tulemast Jaani kiriku tornikellad Peetrus ja Paulus ning mõtlikult vaatas pühakotta jõudnuid ülalt alla mitusada terrakotafiguuri nägu, mis Tartule üleeuroopalise tuntuse toonud.
Oikumeenilisel palvusel teenisid ülikooli usuteaduskonna vilistlased Triin Käpp ja Kristjan Luhamets EELKst, isa Orenti õigeusu ja Priit Tamm metodisti kirikust. Jutlustas äsja emerituuri siirdunud dotsent Peeter Roosimaa (baptist), koraale saatis orelil Elke Unt.
Soovides Jumala soosingut kirikuliste töödesse ja õpingutesse, toetus Peeter Roosimaa oma jutluses piiblisalmile, kus seisab: «Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile mõistmise, et me tunneksime ära Tõelise» (1Jh 5:20). Kõneldes tarkusest ja selleni jõudmisest, toonitas emeriitdotsent vajadust panustada sobiva õpikeskkonna loomisse: «Kandkem hoolt sõbraliku, heatahtliku ja üksteist toetava ning innustava õhkkonna eest.»
Usuteaduskonna dekaan Riho Altnurme kõneles hilsemas vestluses olukorrast teaduskonnas, mis näib sama jalga astuvat ülejäänud universitas’ega: uute tudengite vastuvõttu mõjutasid tänavu keerulised protsessid ülikoolis, samuti vähenenud gümnaasiumilõpetajate arv ja senisest rangemad vastuvõtunõuded. Vaatamata soovile ja vabadele õppekohtadele tuli nii mõnelgi ukse taha jääda nõrgemate riigieksami- või akadeemilise testi tulemuste tõttu.
Liina Raudvassar