Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Hea sulega rahvusvaheline kirikupoliitik

/ Autor: / Rubriik: Portreelood / Number:  /

Ungari piiskop Tamás Fabiny saab Eesti ja Ungari luterlike kirikute vaheliste sõprussidemete hoidmise eest EELK Teeneteristi I järgu ordeni.
Arhiiv

EELK Teeneteristi I järgu orden on määratud Ungari Evangeelse Luterliku Kiriku piiskopile Tamás Fabinyle, kes saab kõrge autasu kätte sügisel septembris, mil ta tuleb Eestisse tähistama naiste ordinatsiooni 50. aastapäeva. Piiskop Fabiny on 17. isik, keda EELK tunnustab Teeneteristi I järgu ordeniga.

Piiskop Tamás Fabiny on Ungari luterliku kiriku Põhja piiskopkonna piiskop. EELK liikmeskonnaga arvuliselt sama suur kirik on Ungaris roomakatoliku ja reformeeritud kiriku järel suuruselt kolmas ajalooline kirik, mis esindab umbes kahte protsenti riigi elanikest, kuid on oma ühiskondliku tegevuse poolest üsna väljapaistev kogukond.
300 koguduse raames tegutseva kiriku koolides õpib u 15 000 last ning diakooniatöö hõlmab rohkesti valdkondi seenioride ning puuetega inimeste teenimisest perede turvakodudeni ning kodutute ja põgenike toetamiseni välja.
Tamás Fabiny (snd 1959), kes järgis oma kutsumust teoloogia alale sotsialistliku riigi omapärastes tingimustes, pühitseti kirikuõpetajaks aastal 1982. Noore pastorina avanes tal võimalus õppida nii Saksamaal (Erlangen) kui ka Ameerika Ühendriikides (Chicago).
Kőbánya koguduse õpetajana arendas ta sõpruskogudussuhteid Lohja (Soome) ning Pärnu kogudusega koostöös tollase Pärnu kirikuõpetaja Andres Põderiga.
Pärast režiimi vahetust jätkas ta teenimist koguduses ning uute võimaluste avanedes õpetas usuõpetust esimeses taasavatud luterlikus gümnaasiumis. Tamás Fabiny kaasati varakult meediatöösse: aastatel 1996–2006 töötas ta Duna Televisiooni kiriklike saadete toimetajana.
Meediatöö on Fabinyle tänapäevani südamelähedane: ta juhib riigitelevisioonis ajakohast kiriklikku vestlussaadet, esineb riigiraadio hommikusaates „Hingest hin­geni“ ning on avaldanud mitmeid raamatuid nii kirikuloo teemadel kui ka mõttekirjanduse alal.
Luterliku Maailmaliidu töösse kaasati ta esimest korda 1984. aasta Budapesti assambleel. Sotsialistlikus Ida-Euroopa riigis äärmiselt suure tähendusega koosoleku noorte eelassamblee ettevalmistamisel lõi kaasa ka LMLi senine president Munib Younan.
Rahvusvaheliste kontaktide tekkides jätkas Fabiny kontaktide arendamist nii teaduse (doktorikraad Erlangeni ülikoolist aastal 1998) kui ka kirikutevahelise koostöö alal. Aastal 2010 valiti ta Luterliku Maailmaliidu Ida- ja Kesk-Euroopa regiooni eest vastutavaks asepresidendiks.
Maailmaliidu raames on Fabiny püüdnud edendada regiooni luterlike kirikute osalemisvõimalusi rahvusvahelises arutelus. EELK peapiiskopi Urmas Viilma hiljutine valimine asepresidendiks näitab, et meie kirikute ajalooline kogemus ning mõtteviis leiab tunnustust ka globaalsel tasandil.
Aastal 2005 valiti Fabiny Budapesti luterliku teoloogilise ülikooli Uue Testamendi õppetooli professoriks, piiskopina teenib ta aastast 2006. Ungari luterliku kiriku rahvusvaheliste suhete, diakoonia- ning meediatöö eest vastutava piiskopina on Tamás Fabiny osalenud mitmel soome-ugri vaimulike konverentsil, sealhulgas ka aastal 2012 Tartus, kus tähistati nende koosolekute 75aastast ajalugu.
Selle aasta septembris saabub piiskop Fabiny Tallinna tähistama naiste ordinatsiooni 50. aastapäeva Eesti kirikus.
Kinga Marjatta Pap,
Põhja piiskopkonna piiskopi nõunik