Euroopa Liidu uue finantsperioodi teabepäev

/ autor: Ingrid Mäsak / rubriik: Uudised / ilmunud:  /

DSC_3051vEELK diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus korraldas koostöös Ühiskonnatöö Sihtasutusega mai lõpus seminari, et jagada teavet koguduste aktiivliikmetele.

Seminari avasõnad lausus Avo Üprus ja ettekande Eesti sotsiaalhoolekande korraldusest tegi Marelle Erlenheim (fotol). Ettekande eesmärk oli luua ühtne teadmine sotsiaalteenustest, nende osutamise hetkeseisust ja riigi tasandil planeeritavatest suundadest ning rahastamise alustest. Kuulajatele tutvustati Euroopa Liidu vahendite kasutusvõimalusi, ELi raha üldjaotust, rollide jagunemist erinevate ametkondade vahel.
Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist Piret Talur andis ülevaate Euroopa Sotsiaalfondi 2014–2020 meetme «Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed» elluviimise ettevalmistamisest, eesmärkidest ja planeeritavatest tegevustest.
Tööturuteenustest, mis tagavad paremaid võimalusi hõives osalemiseks, tuli rääkima sotsiaalministeeriumi tööturuosakonna nõunik Karin Kuum. Ta andis ülevaate tööturuteenustega seotud projektidest ning tööturuteenustest, mida kogudused saaks oma igapäevategevustes kasutada välisabi projektidest sõltumata.
Seminare korraldab EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus koostöös Ühiskonnatöö Sihtasutuse ja usuteaduse instituudiga. Lootuses jätkuvale koostööle koguduste juhtidega toimuvad ka edaspidi korralised finantsnõuande seminarid.
Ingrid Mäsak