Ants Leedjärv paneb maailma pöörlema

/ autor: ek / rubriik: Portreelood / ilmunud:  /

Abikaasad Ants ja Tooni Leedjärv on üheskoos ka kirikutööd tehes. Foto: Sirje Semm

Eile ületas kuldse kuuekümnenda vanusepiiri Kullamaa koguduse õpetaja Ants Leedjärv, kes on sealset kogudust teeninud poole oma elueast.

Kullamaa inimesed ning ametivennad ja -õed tunnevad Ants Leedjärve kui kohusetundlikku inimest. Õpetaja ise ütleb, et hindab elus ja töös kõrgelt just kohusetundlikkust.
1977. aasta oktoobrist Kullamaa ja Piirsalu kogudust teeniv Ants Leedjärv ütleb: «Kogudusetöös on kõige olulisem järjepidevus, s.t et kiriku uksed oleksid inimestele alati avatud, et õpetaja oleks alati kättesaadav.» Ants Leedjärv jätkab oma eelkäijate, kogudust pikka aega teeninud ustavate töötegijate tööd.
Vaimuliku põllu harijaks
Kui praegu on kuldsesse ikka jõudnud kirikuõpetaja eeskujuks noorematele, siis Ants Leedjärv on vaimulikus mõttes oma eeskujuks pidanud legendaarset põltsamaalast Herbert Kuurmet ja Kuu­­salus vaimulikuametit pidanud Eduard Salu­mäed, kelle juures ta praktikal oli. Aga samas mainib ta, et ei unistanud noorena vaimuliku kutsest, sest teda huvitas hoopis tehnika ja see on tema hobiks ka jäänud.
Läks aga nii, et 1974. aastal hakkas ta õppima Usuteaduse Instituudis ja tehnikahuvilisest mehest sai Jumala suure põllu harija. Muud tööd polegi ta 1977. aastast alates teinud. Teenib ka Piirsalu ja Varbla kogudust, Koluvere hooldekodu inimesi ning Kaitseliidu Lääne malevat kaplanina. «Kui mehed metsa lähevad, peab õpetajagi minema nende hingi hoidma,» ütleb Ants Leedjärv.
Tema arvates on oluline, et hingekarjane oleks võimeline vaimulikku tööd tegema ka näiteks haiglas, vanglas või mujal, kus teatavas olukorras võib see isegi vajalikum olla kui koguduses. 
Vaimulikku tuge
Vaimulikuna tuleb Ants Leedjärvel suhelda paljude inimestega, mõnega on see lihtsam, mõnega raskem. Õpetajana tunneb heameelt, kui saab hingehädas olijat aidata ja seismajäänud maailma tema ümber uuesti pöörlema panna. Ta tunnistab, et saab sellistel puhkudel ka ise vaimse laengu ja tuge oma tööle.
Küll aga on õpetaja jaoks raskeks muutunud matused, sest kolm aastakümmet elu ühe koha peal on sealsed inimesed lähedaseks muutnud. Siis ei ole ta enam ametnik, vaid matus puudutab otseselt ka teda ennast. Näitena toob Leedjärv ühe autoõnnetusel hukkunud noore inimese, kelle peret tundis ta juba enne lahkunu sündi.
Õpetajale endale annab hingehoidlikku tuge suhtlemine ametivendadega, kuigi räägitakse põhiliselt tööasjust. Iga kuu saadakse praostkonnas korra kokku, aga käiakse ka vastastikku sünnipäevadel.
Ebameeldivaks oma ameti juures peab Ants Leedjärv majanduslikku asjaajamist. «See ei ole minu eriala,» lausub vaimulik.
Ühine kutsumus
Väga tähtsaks hindab Ants Leedjärv oma elus peret: «Ma ei kujuta ette, et vaimuliku tööd saab teha pere toetuseta.» Ta on õnnelik, et abikaasa Tooni Leedjärv on koguduse organistina terve elu olnud tema kõrval kirikutööl. Alati on lapsedki olnud ema-isaga kirikus ja valinud täiskasvanuna Jumala teenimise tee.
Poeg Mikk on ordineeritud õpetajaks ja teenib Viimsi kogudust, tütar Rael on misjonär ja Ruth on lõpetanud religioonipedagoogika eriala. Ruth elab Austrias ning lisaks töötamisele lasteaias annab mitmes koolis luteri kirikus ristitud lastele usuõpetuse tunde. «Usuõpetus sealses koolis on konfessionaalne,» selgitab Leedjärv.
Suur unistus, millest Kullamaa hingekarjane õigupoolest unistadagi ei julgenud, täitus möödunud aastal, kui vaimulike konverentsil valiti ta aasta õpetajaks ja tunnustusega kaasnes reis Iisraeli.
«See unistus oli mu jaoks kauge ja kättesaamatu ning reis ise väga eriline kogemus. On muidugi meeldiv, et mind on tähele pandud ja tunnustatud. Iga vaimulik peabki püüdlema selle poole, et hästi töötada,» selgitab õpetaja. Vaimulik Ants Leedjärv on ka Kullamaa valla aukodanik.
1. advendipühapäeval tähistas Piirsalu ja 2. advendipühapäeval tähistab Kullamaa kogudus kirikukohviga austatud õpetaja juubelisünnipäeva. Eesti Kiriku toimetus õnnitleb Ants Leedjärve juubeli puhul ja soovib talle rohket Jumala õnnistust.

Rita Puidet

Ants Leedjärv
Sündinud 2. detsembril 1948 Jõelähtmes.
Õppinud Maardu keskkoolis ja aastatel 1974–1999 Usuteaduse Instituudis.
Ordineeritud õpetajaks 19. oktoobril 1977, teenib sellest ajast alates Kullamaa ja Piirsalu kogudust. Teeninud Noarootsi ja Kirbla kogudust.
Valitud 2007 aasta õpetajaks ja Kullamaa valla aukodanikuks.
Kolme lapse isa, abikaasa Tooni Leedjärv on organist.