Algus tõelisele retkele

/ autor: Rita Puidet / rubriik: Uudised / ilmunud:  /

Tegijail on põhjust rõõmu tunda. Saatesari on lõpuni jõudnud ja alustab raadioeetris lähiajal uut ringi. Paavo Pihlak (vasakult), Mare Pihlak, Aare Kimmel, Leevi Reinaru ja Gea Talts. Sirje Semm

Piibliridade «Alguses lõi Jumal taeva ja maa» ja «Jah, ma tulen varsti!» vahele jääb kuus aastat tööd.

Laupäeval tähistati Rannamõisa kogudusemajas pidulikult sarja «Piibel kaanest kaaneni» lõppu ja eile kõlas eetris viimane osa Johannese ilmutusraamatust.
Soome raadiomisjoniorganisatsiooni Sanansaattajat (SANSA) abiga tootsid misjonikeskus ja Pereraadio piibliõppesarja «Piibel kaanest kaaneni», mis oli kristlike raadiojaamade kavas kuus aastat viis korda nädalas. Õpetaja Aare Kimmel luges ja seletas poole tunni kaupa Piiblit raadios.
Kokku sai saateid 1424 ja salvestusi 712 tundi. Viimases arvus võiks näha sümboolset täiuslikkust – 7 ja 12 on jumalariigi seisukohalt tähtsad arvud –, viitab Aare Kimmel nägemusele uuest Jeruusalemmast Piibli lõpus.
Täiuslikkuseni jõudmiseks soovib ta endale ja teistele kõrvu, mis kuuleks, kui Issand räägib, ja südant, mis tahab teha seda, mida Tema soovitab. Ja kinnitab, et kahetseda ei tule iialgi. Aitab sel teel muidugi pühakirja lugemine.
Sarja toimetaja Gea Talts peab tehtud tööd eesõiguseks täita Jumala antud kutset. «Need kuus aastat olid otsekui piiblikoolis õppimise aeg. Saateid ükshaaval üle kuulates ja konspekteerides olen saanud hea piibelliku usu vundamendi,» ütleb Gea.

Pikk avastusretk
Saate tegijad on saanud kuulajatelt head tagasisidet. «Saatesari on olnud õnnistuseks ja usun, et sel on igavikuline väärtus,» ütleb Gea ja Aare lisab: «See on olnud vaimulikult ülesehitav, mis ongi jumalasõna kuulutamise eesmärk.» Isiklikult on temalgi teksti vahendusel Jumalaga kohtudes või mõnda uut olulist vaimulikku põhimõtet adudes «silmad lahti läinud». Nii on see töö jõudu ja rahulolu andnud, vaatamata suurele ajakulule.
Muidugi on see tähendanud Piibli paremat tundmaõppimist. «Need kuus aastat olid kui pikk avastusretk, kus kohtusin paljugi uuega – tänu eelkäijate tööle. Praegu tean, et Piiblist pole kaugeltki kõike ära seletatud. Pigem on tehtu ettevalmistus nende jaoks, kes tõsiselt tahavad minna kohtumisretkele Piibli Autoriga,» tunnistab Aare. Ja Gea jagab oma kogemusest, et on saateid toimetades õppinud armastama jumalasõna ning vajab seda jätkuvalt iga päev.
Seostada meist ajaliselt ja geograafiliselt kaugel toimunud piiblisündmusi tänapäevaga polnud õpetaja jaoks keeruline. «Inimeste põhiprobleemid on olnud läbi aja samasugused – suhetes üksteise, ühiskonna ja Jumalaga. Seetõttu ei saa öelda, et Piibel oleks vananenud raamat. Piibliteksti on vaja tõlgendada ja seletada sellepärast, et tolleaegne kultuur ja mõttemaailm on meile paljuski võõrad. Kui asja sisu kanda üle tänapäeva, siis on pilt väga tuttav. Selline äratundmine teeb rõõmu,» ütleb õpetaja.

Tänapäevane ja tuttav
Aare jaoks on Piiblis palju südamelähedasi ja tähtsaid kohti. Üheks tähendusrikkamaks on saanud kirjakoht: «Oh et mu rahvas mind kuulaks ja Iisrael käiks minu teedel! Ma alistaksin varsti nende vaenlased ja pööraksin oma käe nende rõhujate vastu. Aga teda ta toidaks nisutuumadega, ja meega kaljust ma söödaksin sind küllaga.» (Ps 81:14,15,17)
See väljendab Aare sõnul Jumala igatsust teha oma rahvale head: hävitada usklikke rõhuvad asjaolud, mis ei võimalda elust koos Jumalaga rõõmu tunda, ja toita oma rahvast parima võimaliku toiduga. «Siin on puhas evangeelium, sest «vaenlaste» (loe: kiusatuste) võitjaks oleks Jumal, mitte inimene ise,» selgitab Aare.
Samas näitab tekst tuttavat probleemi – inimene ei lase Jumalal endale head teha, kuulates rohkem teisi hääli. Eelnevate salmide taustal, kus Jumal ütleb sisuliselt, et tehku rahvas siis oma tahtmist, saab see õige värvi – siis jääb ta paadumusse ja Jumala abist ilma. «See on niivõrd tänapäevane ja tuttav olukord, et puudutab sügavalt,» ütleb Aare.
Meeldiv töö on pakkunud palju rõõmu. Gea on valinud igale saatele toetava muusikapala, see on lähtunud konkreetse saate sisust või juhtmõttest, et panna sõnumile ilus punkt. «Tihti, kui olen istunud mikrofoni taha, on läinud suunurgad justkui iseenesest üles. Südames on nüüd, kui finišijoon on ületatud, tänutunne, et olen võinud selle tööga kaasas olla,» võtab Gea mõlema mõtted kokku.
Rita Puidet

Piibel kaanest kaaneni
Raadiomisjoniorganisatsioon Sanansaattaja (SANSA) on tegutsenud 40 aastat ja saadab maailma erinevais paigus jumalasõna eetrisse 42 keeles.
Eestikeelne saatesari jõudis kuue aasta jooksul eetrisse SANSA toetusel ja õpetaja Aare Kimmeli tehtuna.
Saatesarja leping kirjutati alla 2005. a misjonikeskuse, Pereraadio ja SANSA poolt