Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Alates oktoobrist töötab EELK Konsistooriumis diakooniasekretärina Kadri Keskküla (31)

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

, kelle peamiseks tööülesandeks on koordineerida üldkiriklikku diakooniatööd.

Kadri Keskküla on lõpetanud Tallinna 32. keskkooli ja majanduskooli, jätkab õpinguid Rootsis Sigtuna rahvaülikoolis, kus omandab kasvatusteaduse erialal bakalaureuse kraadi. Keskküla senised töökogemused on seotud põhiliselt kiriku laste- ja noortetööga. Kuulub Tallinna Jaani kogudusse, on abielus, peres kasvab kaks last.

Uue diakoonisekretäri tööülesannete nimistu on pikk: diakooniat puudutavate üldkiriklike küsimuste koordineerimine; suhete korraldamine koguduste ja kiriku diakooniaasutustega ning sotsiaaltöö alal riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega; diakooniat puudutavate rahvusvaheliste suhete koordineerimine ja arendamine; diakooniaalaste suhete korraldamine Eesti Kirikute Nõukoguga; EELK diakooniakomisjoni asjaajamise korraldamine ning komisjoni sekretäri ülesannete täitmine; diakooniaalase infotegevuse ja ühisürituste korraldamine; EELK diakoonia arengukava elluviimise koordineerimine; EELK Konsistooriumi konsulteerimine diakooniaalastes küsimustes ja diakooniaassessori jooksvate töökorralduste täitmine.

EK

Image