Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

AASTA ÕPETAJA KANDIDAADIKS ESITATI:

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Valga praostkond esitas aasta vaimuliku kandidaadiks Karula koguduse diakon Enno Tanilase.

«Vähe on leidunud EELK üldsuse keskel märkimist see, et Enno Tanilas on alates aastast 1992 ühteaegu rajanud uuesti Karula koguduse kohas, kus kirik polnud kolmkümmend aastat tegutsenud, ning ehitanud oma kogudusega esimese uue luterliku kiriku taasiseseisvunud Eestis,» nendivad Valga praostkonna vaimulikud oma pöördumises.

Tänu vaimulikule on Karula kirik kohaks, kus on alati soe. See on kohaks, kus toimub palju ristimisi, ärasaatmisi jne. Karula kirikus käib tavalisel pühapäeval palju rahvast.

Enno Tanilas on viinud läbi raskuste läbi maareformi, ennistades Karula kogudusele selle ajaloolised maad ja hooned. Ehitades kogudust ning elades kohapeal, on Enno Tanilas hoidnud alal palju kohalikku ajalugu. Ta on päästnud laialikandmisest ajaloolise pastoraadi varemed. Ta valvab ja konserveerib ajaloolist Karula kirikut, mis alates sõjast on varemetes.

Enno Tanilas on loonud koguduse, alustades null liikmete arvuga, tänaseks on üle 10% Karula valla elanikest koguduse liikmemaksu maksjad.

Enno Tanilas on sündinud 6. augustil 1965 ja diakoniks ordineeritud 3. veebruaril 1992.

Risti koguduse õpetaja Annika Laatsi esitas aasta vaimuliku aunimetuse kandidaadiks Lääne-Harju praostkond.

Annika Laats on sündinud 1. mail 1970 ning ordineeritud õpetajaks 2. augustil 2002. Risti kogudust teenib ta 2004. aastast.

Praostkonna kinnitusel on õp Laats oma töö ja innuga märkimisväärselt elavdanud Risti koguduse elu, toonud sellesse uut hoogu ja hingamist. Ta on kaasanud kogudusetöösse kümneid vabatahtlikke, muutnud positiivsemaks kogu ümbruskonna suhtumist kirikusse ja ristiusku. Ta on teinud selles üsna unarusse jäänud koguduses ära hulga aastate jooksul tegemata jäänud töid.

Lisaks otseselt vaimuliku tööle on Annika Laats organiseerinud edukalt kogudusemaja kapitaalremonti ja tema ajal on kirik saanud uue tornikella.

Laatsi ametisoleku jooksul on koguduse liikmeannetajate arv tõusnud läbi mitme aasta kokku 55%.

Risti koguduses on tegus töö väikelaste ja nende emadega ning läbi mitmete laagrite ning väljasõitude integreeritakse teismelisi kogudusetöösse.

Annika Laats jätkab erialaseid õpinguid Helsingi ülikoolis doktorantuuris süstemaatilise teoloogia alal. Viimastel aastatel on ta sooritanud edukalt mitu eksamit ning süvenenud oma doktoritöö teemasse «Käsk ja evangeelium luterlikus kuulutuses».

On märkimisväärne, et Annika Laats on seda kõike jaksanud teha, kasvatades abikaasaga kolme last, viimane lastest sündis 2005. a.

Ida-Harju praostkond tõstis endi keskelt esile ning esitas aasta vaimuliku tiitli kandidaadiks Jõelähtme Püha Neitsi Maarja koguduse diakoni Margus Kirja.

Margus Kirja on sündinud 18. detsembril 1969 Kohtla-Järvel, on abielus ja peres on 2 last. Diakoniks ordineeritud 11. mail 1994 ja alates sama aasta jõulukuust teenib Jõelähtme kogudust. Margus Kirja on Jõelähtme vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liige ja Ida-Harju praostkonna sekretär alates aastat 1999. aastast, samuti EELK infotehnoloogia nõukogu liige.

Praostkonna praosti ning vaimulike kinnitusel on diakon Margus Kirja oma elu ja tööga märgatavalt elavdanud teenitava koguduse elu.

Kui Jõelähtmele asudes oli kiriku katus sisselangemise äärel, siis praeguseks on pühakojal kaunis kivikatus. Kirikus tehti korjandus pühakoja valgustamiseks ja nüüd paistab see Tallinn-Narva maanteel autosõitjatele kätte.

Küllap möödasõitvatele autojuhtidele saab valgustatud kiriku näolgi evangeeliumi kuulutatud, leiavad oma kandidaadi tunnustuseks kostjad. Margus Kirja ettevõtmisel hakati korraldama kihelkonnapäeva, millest nüüdseks on välja kasvanud ülevallaline üritus.

Diakon Kirja töö on tehtud nii, et koguduseliikmed saavad kaasa aidata – töid tehakse üheskoos. Näiteks kiriku põrandat ehitades tassiti talgu korras vanad põrandalauad ja vana pinnas kirikust välja ja veeti üheskoos jälle sisse liiv.

Koguduse liige kaevas kopaga umbes kilomeeter soojuspumba toru maasse nn armastustööna ja Margus Kirja koos koguduseliikmetega paigutasid toru maasse ning katsid kinni. Muide, Jõelähtmel on esimene maaküttel töötav kirik Eestimaal. Üheskoos on korrastatud kiriku ümbrust, ka kirikla aeda ja istutatud puid.

Kirik on saanud kaunid vitraa˛aknad kooriruumi ja pikihoone esimesse osasse. Pastoraadile on ehitatud Margus Kirja eestvedamisel uus katus. Kokku on hoitud sadu tuhandeid kroone ja samas saadud hingehooldavalt suhelda koguduseliikmetega. Tehtud töö on kasvatanud koguduseliikmeid usus ja lootuses. Kavas on korrastada endine leerimaja, et ka sinna tuua elu ja tegevus, mis aitaks koguduse elu edasi viia.

Margus Kirja on töö ja laste kasvatamise kõrvalt leidnud aega lõpetada diplomitöö UIs. Kahjuks on küll lõpetamine veninud, aga lootus on, et käesoleval aastal saab Kirja instituudi lõpetatud.

Margus Kirja eestvedamisel on tihenenud ja oluliselt tulemuslikumaks muutunud koguduse koostöö Jõelähtme valla volikogu ja vallavalitsusega. Suurenenud on näiteks valla eelarvest kogudusele eraldatud rahad.