209 vaimuliku andmed on koondatud leksikoni

leksikoni_kaasKirikukoguks valminud vaimulike leksikonis on andmed Eestis teenivate EELK vaimulike kohta.

Leksikoni koostamise mõte on kirikuringkondades ringelnud aastakümneid, sest seni sai kasutada Konrad Veemi koostatud ja kogutud andmebaasi, mis ilmus raamatus «Eesti vaba rahvakirik» 1988. aastal Stockholmis.
Peapiiskop Andres Põder ütleb kogumiku eessõnas, et töö jätkub ning sooviks on valmistada ette materjal meie kiriku kõiki vaimulikke (sh Välis-Eesti piiskopkonna) hõlmava teatmeteose väljaandmiseks.
Põhiosa leksikoni andmebaasist pani kokku Kristjan Luhamets, andmeid täpsustasid ja süstematiseerisid Ülle Keel jt. Leksikoni valmistas trükiks ette Eesti Kiriku toimetus. Soovijail on seda võimalik ka toimetusest osta või tellida posti teel (hind 6 eurot). Kontakt tel 733 7790 või ek@eelk.ee.
Eesti Kirik