Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

20 aastat koos Ruhnu rahvaga

/ Autor: / Rubriik: Portreelood / Number:  /

Ruhnu kiriku altari ees: Saarte praost Anti Toplaan (vasakult), Jaanus Torrim, Harri Rein, Joel Luhamets ja Patrik Göransson. Erakogu

Ruhnu kirikus peeti Harri-Johannes Reinu 90. sünnipäeva tänujumalateenistust.

Alates eelmise aasta sügise hakust, mil õpetaja Harri-Johannes Rein pidi tervise tõttu viibima mandril, oli Ruhnu kirikutes harukordselt vaikne. 1996. aastast, kui väärikas vaimulik sai Jumalalt kutse tulla teenima 60 püsielanikuga väikesaart ja selle kogudust, algas regulaarne jumalateenistuslik elu mõlemas kõrvuti seisvas kirikus.

Ettevalmistused
Ruhnu saarel ja selle pühakodadel on omadus kutsuda enda juurde inimesi lähedalt ja kaugelt. See tervest maailmast eraldatud paik annab võimaluse teistsuguseks aja- ja elutunnetuseks, kuid samas õpetab seal peatuvaid inimesi selles, kuidas tulla toime väheste vahenditega ja usaldada oma elu Looja juhtimisel.
21. heinakuu päeval täitus õp mag Harri-Johannes Reinul 90. sünnipäev. Sama päevani oli aasta eest pikendatud tema ametisoleku aega Ruhnu koguduse õpetajana. Suvine elu on saarel tavalisest rahvarohkem ja suuremate sündmuste kavandamised nõuavad põhjalikumat ettevalmistust. Juba varakevadel sai Harri Reinu juubeli tänujumalateenistust kavandatud kolmapäeva, 20. juuli hommikule.
Kahel korral korraldasid saarlased Kuressaare ja Püha kogudusest suve alguses Ruhnu kirikute juures korrastus- ja pidulikku sündmust ettevalmistavaid talguid.

Sõit saarele
Juubilar koos saatjatega asus Mustvee ja Tallinna kaudu aegsasti teele. Kuressaarest asusid Ruhnu väljuvale laevale Harri kõrval piiskop Joel Luhamets abikaasaga ja Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson. Samuti Harri ustavad abilised Varju Kunz ja organist Inese Vohlbrück ning allakirjutanu. Juba varem oli Pärnust Ruhnu jõudnud organist ja diakon Jaanus Torrim.
Mitmed Harri ametivennad soovinuks seda päeva veeta tema kõrval, aga laevakohtade puudusel mõlemal suunal tuli leppida tervitustega telefoni teel ning tema usaldamisega oma palvetes Jumala hoolde, keda Harri on oma elus ise kõige enam usaldanud.
Juba varakult oli Ruhnu uue kiriku juurde kogunenud hulk inimesi, et valmistada kirikut ette pidulikuks sündmuseks. Piiskop Joel Luhamets, kes Ruhnu kogudust on teeninud Kuressaare õpetajana, lõi isiklikult kiriku kella juba pool tundi enne teenistuse algust.
Harri ise oli sellel päeval üks esimestest kirikulistest, hoides altari ees istudes käes pühakirja ja enda ettevalmistatud laululehte, millel on jäädvustatud tema foto, kus ta kannab juba Ruhnu meestele omast riietust.

Kirik kutsus
Ajal, mil kirikukellad kuulutasid jumalateenistuse algust, võis näha, kuidas kitsastelt külatänavatelt liigub kiriku poole kõrvuti kõndivaid inimesi, kellest paljud kannavad Ruhnu vanu rahvariideid. Kaasa teenivate vaimulike protsessiooni tervitas hommikuses päikesekullas 80 kirikulist.
Siis jõudis kätte hetk, kui koguduse vana õpetaja luges altari ees ette psalmi 139:1–18, mis avas kuulajate südamed mõistma vaimuliku teenimise sügavust.
Piiskop Joel Luhamets oli valinud oma jutluse aluseks järgneva pühapäeva evangeeliumi Lk 16:1–9. Ta võrdles Harri Reinu pühendunud teenimist Ruhnus ohvriga, mida ta Jumala saladuste majapidajana on toonud oma Looja austuseks, kes on teda valinud oma ülesande täitmiseks juba alates lapsepõlvest.
Valitud pühakirjasalmidega (Lk 1:65–66; 2Ms 32:10–11; Mt 25:21; 1Tm 4:7–8) õnnistasid kaasa teenivad vaimulikud Harri Reinu Ruhnu kiriku altari ees.
Omamoodi elu juhtlausena lauldi juubilari valikul KLPR laulu 169 kolmas salm. Piiskop Luhamets kutsus kogudust Harri Reinuga koos saama osa armulauast, seda kutset kasutas suur osa kohalviibivast kogudusest, kelle seas oli mitukümmend ruhnurootslast.

Tervitused
Enne juubilari õnnitlemist tervitas kirikulisi ja andis kauaaegsele õpetajale üle Saare maakonna tänukirja selleks puhuks saarele sõitnud maavanem Kaido Kaasik. Ühispildi tegemise järel tervitas kohalikus kultuurimajas kutsutud külalisi vallavanem Jaan Urvet.
Seoses presidendi külaskäiguga Ruhnu toimus vanas kirikus pärastlõunal president Toomas Hendrik Ilvese ja Harri Reinu kohtumine, mille käigus president õnnitles juubilari sünnipäeva puhul, kuulas õpetaja ning kohaliku muuseumi juhataja selgitusi koguduse ja saare ajaloost.
Piduliku päeva loojangul toimus uues kirikus rahvarohke õhtune kontsert, kus solistina laulis Varju Kunz ja orelil mängis Inese Vohlbrück. Õhtu hakul jõudis saarele ka orelimeister Hardi Kriisa, kes järgnevatel päevadel seadis 25 aasta eest rootslaste annetatud oreli taas parimasse mängukorda.
Sünnipäeva varahommikul, mil Harri Rein saarelt koos saatjatega lahkus, oli teda tulnud saatma suur hulk ruhnlasi. Paljudel oli jumalaga jättes südames lootus, et kui me ei kohtu enam sellel rannal, kohtume teisel pool merd, kuhu jõuavad kord need, kes on olnud ustavad Jumala andide kasutamisel.
Anti Toplaan

Päeval, kui president Toomas Hendrik Ilves oli külas Ruhnu saare kogukonnal, tähistati kirikus Harri Reinu 90. sünnipäeva. President tervitab Harri Reinu, pildil on ka diakon Jaanus Torrim. Presidendi kantselei