Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Vaimulikud kõnelesid kirikule olulisist asjust

03.03.2004 | | Rubriik: Kirikuelu

Tuhkapäeval, 25. veebruaril toimus Kuressaares Saarte praostkonna vaimulike koosolek, millel osalesid pea kõik Saaremaa ja Muhu koguduste õpetajad ja diakonid.
Hiiumaalt tulid otse üle jää usuteaduse üliõpilane Antti Leigri ning allakirjutanu.
Koosoleku alguses andis praost Veiko Vihuri ülevaate Saarte praostkonna 2003. aasta arvutabelist, mis on veidi murettekitav: kasvanud on vaid armulaualiste arv ja kiriklike matuste hulk, kõik muud näitajad on paraku kahanenud.
Suurel määral on see seotud asjaoluga, et saarte elanikkond kahaneb aasta-aastalt pidevalt. Praost tõdes, et armulaualiste arvu kasv on rõõmustav ning näitab, et vaatamata koguduseliikmete vähenemisele on suurenenud nende teadlik osavõtt kirikuelust.
Pühitsetud leib ja vein
Armulauaküsimusega Veiko Vihuri jätkaski, pidades teoloogilise ettekande Martin Lutheri armulauakäsitlusest. Ettekandele järgnenud arutelu oli pigem praktilist laadi: kui tahame olla Lutheri järgijad ka armulauaküsimuses, peame nagu temagi võtma tõsiselt õpetust Kristuse reaalsest kohalolust pühitsetud leivas ja veinis ning armulauaelemente vastavalt käitlema.
Kuna Kristuse kohalolu jätkub nii Martin Lutheri kui ka vanakirikliku arusaama järgi ka pärast armulaua jagamist ning jumalateenistuse lõppu, on oluline täpselt määratleda, kus ja kuidas ülejäänud armulaua-ande säilitada.
Igal juhul on lubamatu neid vääritult kõrvaldada (näiteks kallata pühitsetud armulauaveini maha või kraanikausist alla ning asetada neid pühitsemata elementide hulka. Pühitsetud ja pühitsemata armulaua-andidel tuleb Lutheri arusaama järgi teha selget vahet. Otsustati pöörduda liturgilise komisjoni poole palvega antud küsimusega tegeleda ning vastavad juhised välja töötada.
Peapiiskopi kandidaat jäi selgusetuks
Järgmiseks arutlusteemaks oli peatselt saabuv uue peapiiskopi valimine. Arutleti mitme võimaliku kandidaadi üle, kuid ühise otsuseni, keda praostkonna sinod võiks peapiiskopi kandidaadiks esitada, sedapuhku veel ei jõutud.
Koosoleku kolmandaks päevakorrapunktiks oli praostkonna ühise leerilaagri
korraldamine, millega tegelemiseks moodustati väike töörühm.
Koosolekule järgnes tuhkapäeva missa Kuressaare kirikus. Jumalateenistuse viis
läbi allakirjutanu koos Rene Reinsoo, Heinar Roosimäe ja Antti Leigriga.
Kirikuliste seas olid ka mitme teise Saaremaal esindatud kristliku konfessiooni liikmeid ja vaimulikke, kellega koos oldi pärast missat palveosaduses.
Taolisi kokkusaamisi on endise Saarte praosti Elmar Reinsoo eestvedamisel korraldatud varemgi ja loomulikult on plaanis neid jätkata ka tulevikus.
Koosolek ja õnnistusrikas päev lõpetati ühise Meie Isa palve ja lauluga. Hiidlased jõudsid koju järgmisel päeval, kusjuures reis üle jää Hiiumaale läks peaaegu viperusteta –, vaid ühel korral tuli autot lumehangest välja kaevata.
Enn Auksmann,
Kärdla, Pühalepa ja Reigi koguduse õpetaja

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)