Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Riigil ja kirikutel on ühishuvid mitmes valdkonnas

24.10.2012 | | Rubriik: Kirikuelu

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) ühishuvide protokolli allakirjutamise 10. aastapäeval, 17. oktoobril kohtus peaminister Andrus Ansip kirikute esindajatega.

Kohtumisel anti hinnang 2002. aastal valitsuse ja EKNi vahel sõlmitud ühishuvide protokollis sätestatu täitmisele. Peaminister tänas EKNi juhatust, liikmeskirikute esindajaid ja projektijuhte hea koostöö eest.
Ta tunnustas kirikute tööd hariduse valdkonnas, tõdedes, et mõnes koolis antakse usundiõpetust väga heal tasemel. Lisaks tunnustas ta koguduste noortetööd ning kaplanaadi tegevust kaitsejõududes, vanglates ja politseis. «Miks ei võiks tulevikus koguduste noorsootöö olla rahastatud samadel alustel nagu muu noorsootöö,» esitas peaminister retoorilise küsimuse.
Kohtumisel arutati 2013. aastal lõppeva riikliku programmi «Pühakodade säilitamine ja areng» võimalikku jätkumist. Peaminister nimetas programmi vajalikuks ning kinnitas, et kiidab heaks selle jätkamise.
Küsimus on, kas valitsuse määrusega kinnitatakse programmi jätkumine või koostatakse kiiresti uus alusdokument, kus sõnastatakse uued prioriteedid järgnevaks perioodiks.
Aastapäeva tähistamiseks korraldatud pidulikul vastuvõtul Stenbocki majas vaagis peaminister Ansip oma sõnavõtus ühishuvide protokolli tähtsust ja tähendust. Ta nimetas, et sõnum peitub juba pealkirjas: riigil ja kirikutel on ühiskonnas ühishuvid.
EKNi president piiskop Einar Soone kinnitas oma sõnavõtus, et valitsus on kümne aasta jooksul olnud EKNile hea partner. Veel enam, piiskopi sõnal on täheldada koostööd riigi ja kirikute vahel juba enne ühishuvide protokolli allakirjutamist. Palju on tehtud, aga palju seisab veel ees, kinnitas Soone, nimetades näiteks, et EKN võiks jõulisemalt kaasa rääkida seadusloomes.
Liina Raudvassar

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)