Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Artikkel »

Peterburi Jaani kiriku fassaaditööd algavad lähikuudel

04.02.2009 | | Rubriik: Artikkel

Ehituslooriga kaetud räämas Peterburi Jaani kirik 2008. a kevadel. Foto: Kadri Uustare

Kultuuriministeeriumi 2009. aasta eelarves on Peterburi Jaani kiriku renoveerimistöödeks arvestatud 4,6 miljonit krooni, mis võimaldab alustada kiriku fassaadi renoveerimist.

Rahastamisotsus tehti möödunud aastal valitsuse 30. detsembri istungil, kus arutati ja toetati kultuuriministeeriumi eelarves olevatest vahenditest 3,1 miljoni krooni eraldamist Peterburis asuva Jaani kiriku fassaadi renoveerimiseks.
Peterburi linn kiirustab tagant
Kiireloomuline rahastamisotsus tuli teha, sest kui ehitustöid kiriku renoveerimiseks lähiajal ei alustata, võib Jaani kogudus Peterburis kaotada pühakoja kasutamise õiguse ning hoone läheks Peterburi linna valdusse, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Samal päeval kirjutas Eesti Kontsert alla ehitustegevuse lepingule Facio Ehituse ASiga, mille järgi saavad käesoleva aasta jooksul tehtud kiriku fassaaditööd, torn ja katus. «Põhiline on see, et Peterburi linn jääks rahule,» märgib Peterburi Jaani eesti koguduse hooldajaõpetaja Enn Salveste. Vastasel juhul pole Salveste sõnul võimatu see, et hoone tõepoolest taas võõrandatakse. «Vene seadused lubavad neid menetlusi algatada ka märgatavalt kiiremini kui meil Eestis.»
Olukord on iseäranis pingeline seetõttu, et Peterburi linn on asunud kirikut ümbritsevaid maju renoveerima ja uue arengukava järgi kujundatakse maineka linnaosa Dekabristide tänavast (mille kohalikud on ristinud Matvijenko-Putini teeks) linna kultuurisüda, kuhu lagunev kirik kohe kindlasti ei passi.
Samas on see ka põhjus, miks Eesti Kontserdi peadirektori Aivar Mäe arvates pingutada tuleb, nimelt sobiks eesti kultuuritegelaste kontserdi-, näituse- ja teatripaik kavandatavasse kultuurisüdamesse suurepäraselt.
Avanenud uued võimalused
2007. aasta alguses sõlmis riik 170 miljoni krooni suuruse lepingu kirikuhoone renoveerimiseks ja haldamiseks 99 aasta jooksul OÜga Estconde-E. Firma loobus aga tööst ja uue hanke võitis Facio Ehituse AS, kes küsis tööde eest 115 miljonit krooni. Facioga sõlmitud kokkuleppe järgi maksab riik 2009. aastal 5 miljonit, 2010. aastal 10 miljonit ja ülejäänud ligi 100 miljonit krooni 2011. aastal.
Varasematel aastatel on kultuuriministeeriumi andmetel Eesti riik toetanud Peterburi Jaani kiriku restaureerimist rahaliselt järgmises ulatuses: 2003. a 1,8 mln, 2004. a 3 mln, 2005. a 4,5 mln,2007. a 4,5 mln ja 2008. a 2 mln krooni. Kokku on kuue aasta jooksul läbi Eesti kontserdi toetatud kiriku taastamist 15,8 miljoni krooniga.
Selle raha eest on valminud projekt, linnalt on saadud elektri, vee ja küttega liitumiseks lepingud (3,5 mln krooni), tehtud on ettevalmistustööd ja kiriku uuringud, tugevdatud kiriku vundament ja tehtud ettemaks 5 miljoni krooni ulatuses Facio Ehitusele kiriku fassaaditööde tarbeks. 
Pühakoda kavandatakse ka­sutada mitmel otstarbel: ki­rikuna, kontserdisaalina, majutuskoha ning ametiruumidena.
2004. a sõlmitud hea tahte lepingu allkirjastamisel lubas Aivar Mäe ehituse lõpetada vabariigi aastapäevaks 2006, aga Eesti riigi rahaeraldused pole olnud piisavad ja Venemaal ei käi asjad inimese soovide kohaselt. 2009. aastal on eestlastele kuuluva pühakoja restaureerimine sama kurvas seisus.
Ehk tõuseb kauaks venima jäänud kiriku restaureerimisele kasu 26. jaanuaril kultuuriminister Laine Jänese ja Vene Föderatsiooni kultuuriministri Aleksandr Avdejevi poolt allkirjastatud Eesti-Vene kultuurikoostööprogrammist aastateks 2009–2011. Leping sätestab näiteks koostöö kultuuripärandi kaitse ning restaureerimistegevuse vallas, aga ka muusika- ja kontsertorganisatsioonide vahel.

Merje Talvik

Fakte kiriku taastamisest
§ 1997. aastal sai kaks aastat varem taasloodud eesti kogudus Jaani kirikuhoone Peterburi linnalt tähtajatuks ja tasuta kasutamiseks.
§ Vabariigi valitsus tegi esimese rahaeralduse kiriku taastamiseks 1999. aastal: 200 000 krooni eskiisprojekti tellimiseks.
§ 2004. a allkirjastasid EELK, kultuuriministeerium ja Peterburi kogudus hea tahte lepingu sooviga taastada Jaani kirik Peterburis. Lepingu sõlmisid ka Eesti Kontsert ja kogudus. Eesti Kontsert lubas ehituse lõpetada 2006. a vabariigi aastapäevaks.
§ Käidi välja uus tärmin – lõpetada ehitus aastaks 2007.
Allikas: Eesti Kirik, 29. november 2006.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)