Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Õpetajad on kogukonnaga kokku kasvanud

02.11.2010 | | Rubriik: Kirikuelu

Elve Bender ja Allan Praats on Koerus elanud 16 aastat ja siin omainimeseks saanud.Järva praostkonna Koeru kogudus on heades kätes. 16 aastaga on paik omaseks saanud Elve Benderile ja Allan Praatsile ning nende lastele.
Kui Tartu-Tallinna maanteelt Mäekülast Koeru peale keerate, jõuate Elve Benderi ja Allan Praatsi koju. Siin saab tee otsa. Igal juhul on see armas paik ja pererahvas külalislahke. Ja kui õnneks läheb, on Elvel ahjust võtta kukeseenepirukas, mis alati enne otsa saab, kui viimane külaline kohale jõuab. Nii tutvustab perenaine oma küpsetist.
Koeru koguduse õpetajate Elve Benderi ja Allan Praatsi ning nende laste Maria, Johani ja Agnese kodu asub 1910. aastal ehitatud leerimajas, mis on viimaste aastate jooksul saanud korraliku remondi. Erilise aura annab majale teadmine, et siin on leeritarkust õppinud kunstnik Eduard Viiralt.
Ülevaade kõigist ja kõigest
Võib öelda, et Allan teab Koerust ja koerulastest kõike, sest siin elatud 16 aasta jooksul on ta poole ajast kuulunud vallavolikogusse, olles kultuuri- ja revisjonikomisjoni liige Isamaa ja Res Rublica Liidu esindajana. Ta on vedanud haridus- ja noorsookomisjoni ning sotsiaalkomisjoni tööd ja olnud volikogu aseesimees. Tal on hea meel, et valla ja kihelkonna piirid langevad kokku, siis kattub piirkonna juhtimine nii riiklikult kui ka kiriklikult.
Tegu on ühiskondliku ametiga ning see pole Allani sõnul koguduse kõrvalt koormav, vaid annab suurepärase ülevaate kogukonnast ja valla majanduslikest võimalustest ning loob hea kontakti. Nii on kogudus, kalmistu omanik, sõlminud kokkuleppe, et kalmistut haldab vald. Heaks näiteks on ühised kontserdiprojektid.
Tähelepanuväärne on, et Koeru vallavanem Aldo Tamm on endine kirikukogu liige ja et möödunud valimistel kandideeris vallavolikogusse seitse koguduse liiget. Allan Praatsi arvates on õige, kui kogudus ja/või õpetaja osalevad aktiivselt kogukonna elus.
Samas IRLi nimekirjas kandideeris ka Elve, kuid tema, vähemalt seekord, vajalikku arvu hääli ei kogunud.
Töö inimestega
Allan ja Elve on mõlemad seotud kooliga, kuigi Elve on lapsepuhkuse tõttu kolmel viimasel aastal koolielust kõrvale jäänud. Tema anda olid neljandas-viiendas klassis usuõpetuse tunnid ja nendega plaanib ta nüüd jälle jätkata.    
Üle kümne aasta on Allan olnud Koeru keskkoolis psühholoog, viimased aastad ka karjäärinõustaja ja teist aastat klassijuhataja. «Inimesed on alati minu jaoks olulised, mulle meeldib inimeste seas olla ja nendega suhelda,» ütleb Allan.
Inimestele mõtleb ta ka siis, kui juba viis aastat neljapäeviti Paides Kuma Raadios piibliteemalise saate lindistustel käib. Kiriku- ja piibliainelist vestlussaadet juhib raadio direktor Mati Palmet, saade on eetris pühapäeviti kell 11.
Neljapäeviti hakkab Allan ka pühapäevaks jutlust ette valmistama. Selle töö on ta koguduses enda peale võtnud, puhkuse ajal asendas teda hea kirikuline, usuteaduse instituudis õppiv kirjanik Tõnu Õnnepalu.
Elve panustab rõõmusõnumi jagamisse oma annetega – ta on lõpetanud Tartus kunstikooli ja õppinud arvutidisaini. Tema kujundatud on suur osa Laste Sõbra ja Kristliku Kasvatuse väljaandeid. Seda tööd on olnud hea laste eest hoolitsemise kõrvalt teha.
Lapsed ongi üks põhjus, miks Elve kohustus koguduses on pigem administratiivne, koosnedes erinevatest projektidest, teavitustööst. Tütar Maria kaudu leidiski Elve oma kutsumuse vaimulikutöös.
Kõigile jõukohaselt
Kunagisest suurest kirikumõisast, mille juurde kuulusid tiik ja laudad, on praegu koguduse käsutuses juba mainitud leerimaja, kus Elve ja Allan elavad, ja köstrimaja, kus asub kantselei ja kus Allani teenimisaja alguses kõigepealt remonti tehti. Suurt kivist pastoraadihoonet ei tagastatud kogudusele, seal asub hooldekodu.  
Kogudusele kuulub kaks surnuaeda pindalaga 14 hektarit ja 8 hektarit metsa, kus on tehtud põhiliselt hooldusraiet. Üks hektar metsa on läinud lageraieks, aga sinna on viis aastat tagasi istutatud uus kuusemets. Põllumaa on hoolsale rentnikule välja antud. Allan naerab, et kui ise külvama ja kündma hakata, siis tuleks õpitud ametid maha panna.
Koeru ja ümbruskonna külades elab 1200–1300 inimest, stabiilselt umbes kakssada maksab kirikumaksu ja 62 on koguduse täiskogu liikmed. Õpetajad kiidavad hästi toimivat juhatust ja nõukogu, kus igal inimesel on endale sobiv töölõik. Õpetajad tõstavad esile majandusmees Ants Pottmanni, raamatupidaja Õilme Liini ja valla nõunikku, kes metsahoolduses nõuga abistab.
Inimeste arvu poolest on kogudus sel aastal olnud pisikeses plussis: vastukaaluks 20 matusele on ristituid ja leeritatuid kokku 22. Laulatusi on olnud kolm. Töö inimestega on mõlemale vaimulikule südamelähedane. Kant on ka tuttav, sest 25 kilomeetrit eemal on Allani isakodu. «See on olnud ilus aeg, oleme kirikuõpetaja ametis võidelnud ühise asja eest,» kinnitavad Elve ja Allan. «Alguses siinseid inimesi ei tundnud, pikapeale hakkad tundma, matad neid, saad osaks nende elus,» sõnab Allan.
Samas ütleb ta, et teda väsitavad ja teevad murelikuks remonditööd. «Ma ei hakka proovima asju, mida ei oska. Olen projekte kirjutanud, kuid kirikuhoone pole paremaks saanud, ainult säilimise oleme suutnud tagada,» tunneb Allan kahjumeelt.
Siiski on neli aastat väldanud projektiga taastatud kirikuaia kivimüür Euroopa Vabatahtlike Teenistuse noorte abiga. Nüüd ootab rahastust kirikupõranda remondiprojekt, mille maksumus on 2,2 miljonit krooni.
Esimesena loodetakse korda saada altariosa, sest niiskus kahjustab väärtuslikku, 1645. aastast pärit altariseina, mille kaks puule maalitud pilti on hääbumas. Sajanditega on mullakiht kiriku ümber kasvanud ja selle tulemust võib märgata teisteski kirikutes.
Edasised tööd nõuavad paljude inimeste abi. «Kõiki neid inimesi, kes on alati käe ulatanud, ei jõuagi ära tänada. Olgu siinkohalgi neile tänu edasi öeldud,» on Elve ja Allan õnnelikud.
Rita Puidet

Elve Bender
Sündinud 19.10.1966
Ordineeritud diakoniametisse 10.12.2000, preestriametisse 31.10.2005
Koeru koguduse abiõpetaja
Abielus Allan Praatsiga, lapsed Maria, Johan ja Agnes

Allan Praats
Sündinud 24.11.1963
Ordineeritud diakoniametisse 25.05.1995, preestriametisse 02.07.1999
Teenib Koeru kogudust, töötab Koeru keskkoolis, kuulub vallavolikogusse

Pildigalerii:
Koeru kirik on remondi ootel. 3x Rita Puidet
Vana leerimaja on saanud uue kuue.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)