Lehenumber » Väljaanded » 7. detsember 2005 Nr 50

Ürgse nimega teomees

Kunda kiriku juures toimetab kirikuhooldaja abilisena tõsine ja töökas noor mees Vahur Kungur. Tema abistab kirikuhooldajat enne jumalateenistust kirikus ja teeb vahel veel muidki töid. Kunda kiriku kella lööb Vahur Kungur. Põhjaranniku piirimailt kostab Kunda kiriku kaunis kume kellahääl. Kiriku kella lööb meie Vahur. See on kirikuliste jaoks A ja O – teade jumalateenistuse algusest ja ...

Palve

Issand Jeesus Kristus, Sa tuled jõuliselt meie juurde. Tulles Sa kõigutad maailma alustalasid ja paned küsimuse alla kogu meie olemise. Kes suudaks mõista Sinu väge? Kes suudaks karta Sinu tulemist, nii nagu on õige? Aga Sa ei tule kohut mõistes, vaid meile õigust mõistes. Halastuses Sa ilmud meile, anna siis, et me Püha Vaimu läbi ust Sinu tulemise ees ei sule, vaid valmistame Sulle oma ...

Koorikontsert viieteistkümnele kuulajale

Õnnetule päevale oli sattunud Tallinna Kaarli kiriku segakoori kontsert. 15. november kuulus veel tormipäevade hulka. Vihm ja puudeoksi räsiv tuul ei meelitanud pimedal õhtul välja minema ja nii oligi sel õhtul Kaarli kirikus esinejaid kaks korda rohkem kui kuulajaid.    Need aga, kes tulid, said kuulda ilusat kava meie ja maailma vaimulikust muusikast. Kirikukoori põhiline ülesanne on ju kaunistada ...

11.12.2005

Eestpalves on Inglise Kiriku Yorki provintsi Southwelli piiskopkond ja tema piiskopid George Cassidy ning Alan Morgan (Sherwoodi piiskop). Palvetame selle eest, et iga kogudus oleks misjonimeelne. Samuti on eestpalves Rootsi Kiriku Västeråsi piiskopkond ja tema piiskop Claes-Bertil Ytterberg. Täname Jumalat piiskopkonna suhete eest Lebombo piiskopkonnaga Lesotos ja palvetame, et need suhted võiksid olla õnnistuseks mõlemale ...

Raamatuletilt. Piibel läbi Uku Masingu silmade

21. novembril esitleti Tartu ülikooli usuteaduskonnas äsja ilmunud Uku Masingu töödest koostatud raamatut «Uku Masing ja Piibel». Kirjastuse Ilmamaa poolt välja antud raamat sisaldab peaaegu kõiki Uku Masingu Vana ja Uut Testamenti puudutavaid tekste. Piibel, eriti Vana Testament, oli Masingule alati oluline uurimisvaldkond. Juba Tartu ülikooli usuteaduskonnas õppides keskendus Masing põhiliselt semiidi ...

Eesti Kirikust nr 50 saate lugeda veel:

1.lk Eesti Energia ja Eesti Posti jõulutervitus lugejatele. Reklaamplakati on kujundanud Elen Apsalon.   2.lk Kadri Põder, EELK välissuhete referent. Ettevalmistused Brasiilias toimuvaks assambleeks Tallinnas toimus 27.–29. novembrini Kirikute Maailmanõukogu (KMN) assamblee eelne Põhja- ja Baltimaade kohtumine. Helle Aan. President osales rahvuslikul palvushommikusöögil 5. ...

Mõtteterad kogumikus

Logose kirjastuse kaubamärgi all on ilmunud uus raamat «Kuldaväärt mõtted», mis on kogunud Lev Tolstoi.Pole midagi uut siin päikese all – ikka on inimesed innustunult kogunud ja lugenud teiste tarku mõtteid. Erandiks polnud ka suur vene kirjanik Lev Tolstoi, kes pani kokku vaimulikku ja vaimset elu puudutavate mõtteterade kogumiku. Suured kirjanikud ei kirjuta mitte ainult ise, vaid neil on ka erakordne oskus ...

Nädal

7.12.-18.12.7.12. Kl 19 Tallinna Kaarli kirikus esitavad vanu tuntud kirikulaule uudses jatsilikus seades Riho Sibul, Mart Sander, Liisi Koikson ja Rebecca Kontus. 10.12. Kell 12 Lembit Tammsalu introduktsiooniteenistus Hanila kirikus. Teenivad peapiiskop Andres Põder ja praost Tiit Salumäe. 11.12. Kell 14 Laiuse kirikus pastoraalseminari õpetajaameti kandidaadi Raino Kubjase ametisse seadmine. Teenib õpetaja mentor Jaan ...

Kalle Kasemaa – maailmade ja ajastute vahendaja

«Kalle Kasemaa on Tartu ülikoolis see filoloogiline nõelasilm, kust harimata kaamelid läbi ei pääse,» umbes nõnda kirjutas usuteaduskonna professorist ajaleht Eesti Ekspress aastaid tagasi. Kahtlemata on selles mõtteteras tubli annus tõtt – teoloogiadoktor Kasemaa näol on tegemist hinnatud tõlkija ning armastatud õppejõuga. Kalle Kasemaa kirjutab 2004. a ...

Vaimulik konverents 24.–25. jaanuarini Kubija hotellis Võrus peateemal «Kutsutud ja seatud»

Ettekanded: Teenimise amet Piibli teoloogias – Vallo Ehasalu Mõningaid aspekte Martin Lutheri käsitlusest vaimuliku ameti kohta ning selle tähendusest tänapäevale – Jaan Lahe Vaimuliku hingehoid – Naatan Haamer Vaimuliku töö tasu – Jaan Tammsalu, Urmas ViilmaKonverentsile saab registreerida EELK koduleheküljel www.eelk.ee/intranet või praostkonna praosti või ...

Tallinna Kaarli koguduse 370. ja kiriku 135. aastapäev 10.–18. detsembrini

10. detsembril kl 12 avatakse Tiina Veisseriku ikoonilippude näitus, muusikaline palvus. Näitus avatud 18. detsembrini, ikoonilippe on võimalik osta. 12.–16. detsembrini on kirik avatud kell 10–14. 16. detsembril kl 18 heategevuskontsert «Valged jõulud Ivo Linnaga». Esineb Eesti Kaitseväe orkester, dirigent Peeter Saan. Ivo Linna, Helin-Mari Arder, Helen Tartes. 17. detsembril kirikus kl 12 avapalvus, ...

60 aastat teoloogilist haridust Tallinnas

Järgmisel kevadel, 3. mail möödub 60 aastat päevast, mil konsistooriumi otsusega sündis Usuteaduse Instituut.Kuidas siis meie vaimulike koolituseks mõeldud õppeasutus alguse sai? 21. juuni 1940 riigipöörde tulemusena andis uus valitsus teada, et 31. augustiks kõnesoleval aastal tuleb sulgeda Tartu ülikooli usuteaduskond. Raamatukogudes hävitati 70 000 köidet vaimulikku kirjandust. Usk kuulutati ...

Lastekodu lapsele isiklik jõulukink

Kristlik TV algatas möödunud aastal heategevuskampaania «Lastekodu lapsele isiklik jõulukink», nimelise jõulukingi sai iga Haapsalu väikelastekodu kasvandik. Tänavu rõõmustame Viljandimaa Väikemõisa väikelastekodu lapsi, kus elab 40 last vanuses 1–8 aastat. Eriti ootame kingiks sisejalanõusid (nr 25–33), lumekindaid, samuti arendavaid mänguasju ja joonistustarbeid. ...

Me elame Jeesuse jälgedest

Tarkuse ja tunnetuse kohta käivad väljendused liiguvad Piiblis üsna sageli Jumala ja inimese võimete, võimaluste ja omaduste omavahelise võrdlemise rööbastel. Enamasti on need esitatud kontrasti printsiibil, otsekui vastandatutena. Inimene ei mõista Jumala teid ega mõtteid, need on nagu taevaski maast kõrgemad.Teisalt on olulised ka need tekstid, mis osutavad sellele tunnetuse mõõdule, mis ...

* * *