Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Minu töö on niivõrd hea töö, see ei ole koorem…

10.05.2011 | | Rubriik: Persoon kaasajast

 12. mail tähistab oma esimest juubelit Kihelkonna koguduse organist Ülle Reinsoo.
Elus on vist nii, et ümmargused tähtpäevad tabavad ootamatult mitte päevakangelast, vaid hoopis tema lähikondlasi. Igatahes arvab Ülle Rein­soo (pildil), et ega see 50 pole midagi erilist, ja tähelepanu keskpunktis olemiseks ta vajadust ei tunne.
Ümmargused numbrid ümb­ritsevad Üllet sel aastal ja annavad aimu järjekindlast heast tööst: 20 aastat pühapäevakooliõpetajana Lümandas, 30 aastat tööd Kihelkonna Mihkli koguduses organisti-koorijuhina; lisaks Saaremaa naiskoori Piret, Lümanda kultuurimaja naistrio ja segakoori juhendamine, muusikatöö Lümanda lasteaias, omaloodud laulud ja seaded…  
Enda jaoks kõige olulisemaks peab Ülle ikkagi kirikuga seonduvat tööd. «Mul on hea meel,» ütleb ta, «et elu on nii läinud, et olen saanud elada kirikuõpetaja peres.»
Kirikutööd väärtustab Ülle väga. «Mulle meeldib, ma ei pea ennast sundima, see on ühtlasi ka hobi. Seda tööd teeksin kõigest hoolimata, see lihtsalt on nii.» Kuigi maakoguduste orelid pole just kõige paremas korras ja ka kirikud on külmad, ei ole see heidutav ega takistav.  
Samas ei ole päevad ühte nägu. Ülle meenutab matust Mustjalas, kus lapselapse soov oli vanaisa ärasaatmisel trompetit mängida ja temalt paluti orelisaadet. Aega koos harjutamiseks aga peaaegu ei olnud, pala oli võõras ja oli vaja keskenduda, aga lugu sai vanaisa mälestuseks ühiselt mängitud. Selliseid ootamatusi tuleb ikka ette ja neiski on keerukusele lisaks oma võlu.
Ülle on Otsa-koolis õppinud koorijuhtimist ja mäletab hästi oma esimest seismist koori ees. Ta laulis usuteaduse instituudi õppekooris ja ühel hetkel öeldi: oled juba aasta õppinud, võiksid minna koori ette! Pärast esimest kogemust tundis ta, et koolis õpitu toimibki – küll on huvitav eriala: minu juhatamise järgi lauldakse ja kõigil silmad säravad! Toompealt alla tulles oleksid kui tiivad seljas olnud.
Veel kiidab Ülle Kihelkonna koguduse naiskoori ja segaansamblit Collecta – valmisolek kirikus teenida on suur panus, inimene tahab ja võtab selleks aega. Kui hing on Jumalale tänulik, siis paistab see välja.
Ülle laulab ka organistide ja koorijuhtide segakooris KOSK ja on sellest vaimustuses: «Nii tore seltskond, imelised hetked. Ootan laululaagrit väga, see laeb ja annab head energiat.»
20 aastat on Ülle olnud Lümanda lastele pühapäevakooliõpetaja. «See on nii hea vaheldus mu muusikatööle,» ütleb Ülle, «lapsed on targad arutlejad, me loeme piiblilugusid, joonistame ja arutleme elu üle.»
Ülle laululooming vääriks samuti laiemalt tutvustamist, ta on välja andnud kogumiku «Valik häid laule», kus on nii omaloomingut kui ka seadeid. Laule loob Ülle eelkõige neile kollektiividele, kellega ta tegeleb. Seadete tegemise kohta ütleb ta, et see on kui mäng, nagu ristsõna koostamine.  
Tahaksin Üllest veel palju kirjutada, loomeinimesena on ta värvikas ja etteaimamatu, kristlasena hooliv ja soe. Siia võivad temaga isiklikult kokku puutunud inimesed kindlasti lisada hulgaliselt muid nüansse. Ühte tean veel: pealiskaudsust Ülle ei armasta, sisu on see, mis loeb. Ning see on seesama eriline «miski», mis aimub kõigist tema töödest. Olgu neid jätkuvalt palju ja sama sisukaid.
Katrin Keso-Vares

Rene Reinsoo, Kihelkonna koguduse õpetaja:
Lapsepõlves puutusin oma õe Üllega vähem kokku. Kui vanemad tulid 1971. aastal Saaremaale, jäi Ülle Tallinna. Laulmist Ülle juhendamisel saab tänavu 30 aastat. 1981. aasta kevadel moodustati isa Elmari organiseerimisel Kihelkonna koguduses noorteansambel Collecta, mille esimeseks juhiks oli Ester Naagel. Mõni kuu hiljem tuli Ülle Kihelkonnale organistiks ja võttis ka ansambli juhendamise oma hooleks. Nende aastakümnete jooksul on olnud palju kauneid laulmisi oma kirikus ning tehtud ka pikemaid kontserdireise.
Lisaks peresidemetele said meist Üllega aastal 1991 ka töökaaslased, kui asusin isa Elmarit tema vaimulikutöös aitama. Nüüd oleme Üllega juba 20 aastat valmistanud ette ja koos teiste abilistega viinud läbi jumalateenistusi ja erinevaid kiriklikke talitusi ning pean ütlema, et Ülle teeb oma tööd suure kohusetundlikkuse ja pühendumusega.
Suvistes kristlikes lastelaagrites on Ülle ülesandeks olnud peale muusika ka lastega piibliteemaliste näidendite ettevalmistamine ja esitamine. Mitmedki tuttavad Piibli kirjakohad on nõnda saanud kogu laagriperele väga armsaks ja elulähedaseks.
Kihelkonna kogudus on Üllele ääretult tänulik tema suure panuse eest siinse piirkonna kirikutöös ja soovib talle sünnipäevaks 12. mail rohket Jumala õnnistust, palju rõõmu, jõudu ja head tervist eesolevateks aastateks.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)