Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kas vabamüürlased saavad ohustada kirikut?

27.02.2013 | | Rubriik: Kirikuelu

Et kõik Agu Sihvka kombel ära rääkida, tuleks alustada sõbrapäeva Eesti Ekspressist, kus Hans H. Luik lumepalli artikliga «Kas vabamüürlus on uus EÜS ehk kuidas jagatakse Eestis tippameteid?» veerema pani. Nende ridade kirjutamise ajal on laviin kirikut ja üht osa sinna kuuluvaid inimesi kõvasti puudutanud.
21. veebruaril võttis Tartu praostkonna vaimulike konverents vastu pöördumise: «Palume kõigil vabamüürlusesse ja sarnastesse organisatsioonidesse kuulujail neist välja astuda, kuna need on koormatud salastatuse ja seetõttu usaldamatuse taagaga, mis tekitab kiriku liikmeis segadust, võõristust ja eelarvamusi. Kutsume ka teisi meie palvega ühinema.»
Pöördumine on vaimulike hulgas uut segadust tekitanud. Milline on mõõdupuu ja mille järgi üks või teine organisatsioon muutub sinna kuuludes vaimulikule kahjulikuks? Küsitakse, mida mõeldakse sarnaste organisatsioonide all, kas siia liigituvad ka akadeemilised organisatsioonid, muud vabaühendused, poliitilised parteid.

On probleem või pole?
Hans H. Luik teab oma artiklis öelda, et Tallinna piiskopliku toomkoguduse juhtimine on «nihkunud vabamüürlaste kätte», ja pakub välja ka tulevased peapiiskopikandidaadid Urmas Viilma ja Jaan Tammsalu.
Artiklist puudutatud Muhumaal elav vaimulik Aare Luup küsib sotsiaalmeedias: «Ootaks siia juurde artikli algul mainitud asjaosaliste endi kommentaare ja selgitusi.» Kuna oodatavaid vastuseid sotsiaalmeedia kaudu ei tulnud, saatis Luup asjaosalistele erakirja, küsides kinnitust kuulumise kohta vabamüürlaste ridadesse. Ära ootamata erakirjavahetuse avaldamise luba Jaan Tammsalult, ilmus veebilehele www.meiekirik.ee 16. veebruaril uudis, mis teatab Tallinna praosti kuulumisest vabamüürlaste hulka:
«Vastates kolleegi küsimusele, tunnistas EELK Tallinna praostkonna praost Jaan Tammsalu, et on kuulunud aastaid vabamüürlaste ridadesse. Samale küsimusele andis eitava vastuse Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja ja EELK kantsler Urmas Viilma.»
Veebilehe uudis jõudis suurde meediasse ja hakkas elama oma elu.
Kui portaal www.delfi.ee avaldas artikli pealkirjaga «EELK: praost Tammsalu vabamüürlaseks olemine pole probleem», saatis konsistoorium laiali avalike suhete spetsialisti Arho Tuhkru allkirja kandva pressiteate:
«Seoses 18. veebruaril uudisteportaalis DELFI avaldatud artikli pealkirjaga «EELK: praost Tammsalu vabamüürlaseks olemine pole probleem» peame toonitama, et DELFI on selle pealkirja esitanud omavoliliselt. Tegemist ei ole tsitaadiga. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku seisukoht antud küsimuses on see, et EELK kõik vaimulikud on andnud ametivande ja alluvad kirikuseadustikus ette nähtud korrale.»
Kirikuseadustikust ei saa aga välja lugeda, et mistahes organisatsiooni kuulumine on keelatud. Tõsi on see, et preestri ametivannet andes tõotab vaimulik, et ametis olles kuulutab ja levitab ta ainult kiriku õpetust ega tee seda, «mis minu ametis on sobimatu ja kahjustab kirikut».

Kuulub või ei kuulu?
Ligi 300 aasta vanuse vabamüürluse teema on taas esile tõusnud ka Soomes. www.kotimaa24.fi (6.02) vahendab Hymys avaldatud materjale, kus öeldakse, et Soome luterliku kiriku töötajatest kuulub vabamüürlaste hulka 23 vaimulikku ja 18 kirikumuusikut. 2011. aasta andmetel oli Soomes 7061 vabamüürlast.
Kuigi erinevalt nt Rootsist ei ole Eestis vabamüürlaste nimekirjad avalikustatud, võivad liikmed seda ise teha.
21. veebruari hommikul saatis praost Veiko Vihuri vaimulike listi kirja üleskutsega avalikustada oma kuuluvus vabamüürlaste ridadesse, sest «oleks väga kahju, kui me vaimulike kokkusaamistel ja ametlikel koosolekutel peame üksteist umbusklikult seirama ja ka tühjade juttude kuulamise ja levitamise pattu tegema».
Eesti Kirik saatis sama päeva õhtul vaimulike listi kirja, küsides, kas kellelegi vaimulikest on tehtud ettepanek astuda vabamüürlaste ridadesse. Reede hommikuks olime saanud paarkümmend vastust. Enamik vastas eitavalt, vaid kahele vastanust oli vastav ettepanek tehtud. Aga oli ka üpris meeleolukat tagasisidet.
Jaan Tammsalu kinnitab, et Eestis on üle 500 vabamüürlase. Toimetusele teadaolevalt on nende seas kaks vaimulikku: Jaan Tammsalu ja diakon Urmas Karileet (Käsmu) ning kirikuvalitsuse liige Mati Maanas.
Vastuse küsimusele, kas vaimulik tohib kuuluda vabamüürlaste hulka, võiks langetada piiskoplik nõukogu, kelle pädevuses on kiriku õpetuslike seisukohtade kujundamine ning «usu ja kõlbluse alal tekkivate vaidluste lahendamine». Piiskoplik nõukogu koguneb 19. märtsil. Kas küsimus vaimulike kuulumise kohta vabamüürlaste hulka päevakorda võetakse, ei ole täna veel teada.
Sirje Semm

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)