Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Helsingi piiskop Irja Askola piiskopi valimistest Soomes

25.06.2014 | | Rubriik: Kirikuelu

Helsingi toomkapiitel korraldab igal aastal kevadreisi. Sel aastal oli sihtpunktiks Haapsalu, kuhu Helsingi piiskop Irja Askola tuli ühes saatjaskonnaga juuni alguses kaheks päevaks.

Hoolimata lühikesest ajast Eestis pidas piiskop Askola oluliseks seda, et oleks kontakt kohalike eestlastega. Nii peeti õpetaja Tiit Salumäe juhtimisel ja vikaarõpetaja Kristel Engmani assisteerimisel õhtupalvus toomkirikus ja pärast seda ühine õhtusöök. Piiskop Askola oli valmis andma ajalehele Eesti Kirik intervjuu piiskopiameti teemadel, silmas pidades meie lähenevaid peapiiskopi valimisi. On huvitav teada, kuidas toimuvad piiskopivalimised meie lähinaabrite juures, mis on meil sarnast ja mis erinevat.

Milline roll on Soome luterlikus kirikus peapiiskopil, milline piiskopil?
Peapiiskop ei ole meil Soomes teiste piiskoppide ülemus, aga tema eriline roll paistab välja selles, et ta on oluliste kiriklike otsustuskogude esimees. Peapiiskop on näiteks kirikukogu ja kirikuvalitsuse koosolekute juhataja. Meedias on peapiiskopil olulisem roll kui teistel piiskoppidel, sest vaid üks piiskoppidest on peapiiskop.
Kirikujuhil on moraalne tugevus ja ta on meedias nähtav. Seoses sellega on ühiskonnal peapiiskopi suhtes kõrgemad ootused. Ta on ka piiskoppide kogu juht.

Soomes on piiskopkonnad. Kuidas peapiiskop mõjutab piiskopkondi?
Kohalik piiskop on vastutav oma piiskopkonna tegevuse eest, aga mina pean väga oluliseks, et mul on võimalus avatult vestelda peapiiskopiga ka väga rasketest asjadest ja saada temalt tuge. See pole peapiiskopi ametlik roll, aga on väga oluline. Pean väga tähtsaks seda tuge, mida olen saanud peapiiskopilt, ja seda, et olen saanud temaga arutada olulisi küsimusi. See pole juriidiliselt määratletud suhtlus, vaid vaimulik, kahe piiskopi vaheline suhtlus.
Peapiiskopil on oma büroo ja väike korter ka Helsingis, kuigi ta ametlik asukoht on Turus. See tähendab, et teeme peapiiskopiga tihedat koostööd, pean siin ennekõike silmas suhtlust poliitikute ja meediaga.

Kas ka Soomes valib peapiiskopi kirikukogu nagu Eestis?
Ei, see pole nii, nagu on Eestis. Peapiiskopi valib valimiskogu, kuhu kuuluvad peapiiskopkonnas töötavad vaimulikud, piiskopkonnast kirikukogusse valitud ilmikliikmed, piiskopkonna nõukogusse valitud ilmikliikmed ja kogudusenõukogu poolt valitud ilmikliikmed, nii et neid oleks sama palju kui vaimulikke.
Peapiiskopi valivad peale peapiiskopkonna esindajate veel kõigist teistest piiskopkondadest valitud kirikukogu liikmed ning piiskopkondade nõukogude ja toomkapiitlite liikmed. Peapiiskopi valimiste juures on kritiseeritud seda, et see on liiga Turu peapiiskopkonna keskne, aga Turu-kesksus on aja jooksul vähenenud ja lisandunud on teiste piiskopkondade mõju.
Vähemalt kümme valimisel hääleõiguslikku isikut võivad esitada piiskopikandidaadi.

Kui palju oli kandidaate viimasel korral, mil valiti peapiiskoppi?
Viimasel korral oli seitse kandidaati. Kui keegi ei saa esimeses voorus üle poole häältest, siis tuleb valimine teises voorus kahe enam hääli kogunud kandidaadi vahel. Peapiiskopiks saab enim hääli kogunud inimene.

Kui suur on see valimiskogu?
Valimiskogu valib piiskopi. Ma toon näiteks Helsingi piiskopi valimise, mida tean kõige paremini. Mind esitas kandidaadiks grupp inimesi. Helsingi piiskopkonnas on 600 pastorit, kes saavad piiskoppi valida, ja koguduste nõukogud valivad täpselt sama palju ilmikuid, kes kuuluvad valimiskokku. Seega oli Helsingis piiskopi valijaid ligi 1300. Meil on tegu ilmikute ja vaimulike võrdse esindatusega.

Koguduseõpetaja ametisse kandideerimisel korraldatakse kampaaniaid koos avalike debattidega. Kas ka piiskopi-peapiiskopi kohale kandideerimisel on mingi valimiskampaania?
Väga oluline on avalik vestlus. Nii piiskopi- kui peapiiskopikandidaatidel on enamasti oma interneti kodulehed. Lisaks toimuvad avalikud esinemised ja arutlusringid kandidaatide vahel. Aga vestlusi toimub ka piiskopkonna eri kohtades, et ka tavalised koguduseliikmed saaksid tulla, küsida ja tutvuda lähemalt piiskopikandidaatidega. Meedia on olnud aktiivne ja kajastanud nii peapiiskopi valimise teemat kui ka näiteks Helsingi piiskopi valimisi. Kirik oli peapiiskopi valimiste ajal ka meedia keskmes. Sooviti vestelda teemal, millist kirikut ja millist juhti soovitakse. See on suur muutus, et piiskopi valimine on nii läbipaistev ja et sellest vesteldakse nii avatult.

Milline on piiskopi roll kirikus?
Piiskop on minu meelest julgustaja, innustaja, vaimuliku suuna näitaja, justkui majakas. Ta peab ehitama sildu erinevate rühmade ja seisukohtade vahele, ei tohi olla ühe vaimuliku seltskonna või grupi juht, vaid peab olema kogu piiskopkonna inimeste juht ja sildade ehitaja erinevate inimeste vahele. Piiskop kõneleb meedias kristlaste ja kristlike väärtuste nimel. Tänapäeval on olulised ka suhted ühiskonnas. Piiskop peab näiteks parlamendi poliitikuteni tooma kristlaste hääle ja inimeste mured.

Mitu piiskoppi on Soomes?
Peapiiskop ja üheksa piiskoppi. Peapiiskopkond on Turus. Peapiiskopi muu roll kasvas ja siis mõisteti, et peapiiskopkond oli liiga suur, ning jagati see kaheks. Peapiiskopil on nüüd väike hulk kogudusi Turus ja Naantalis, ülejäänud suurem osas kogudustest kuulub Turu piiskopkonna piiskopi alla. See näitab, et peapiiskopi ülesanded meedia ja rahvusvaheliste suhete valdkonnas on kogu aeg kasvanud.

Olete jälginud Eesti peapiiskopi valimisi?
Olen vaadanud kandidaate. Meie vahemaa on vaid 60 km. Minu piiskopitool on Tallinnale palju lähemal kui Oulule või Kuopiole. Olen tänulik Andres Põderile koostöö eest. Ta oli alles hiljaaegu Eesti konsistooriumiga minu kodus külas. Oli tore õhkkond. Kõnelesime koostööst Läänemere mõlema poole vahel.
Helsingis ordineeritakse ametisse Tuuli Raamatu kõrvale eestikeelsele tööle teine töötaja – Mira Salmelainen. Eestlastest kristlased paistavad välja ka meie koguduste elus.
Kaido Soom

Soome ELK piiskopkonnad ja piiskopid
Turu, peapiiskop Kari Mäkinen, piiskop Kaarlo Kalliala
Tampere, piiskop Matti Repo
Oulu, piiskop Samuel Salmi
Mikkeli, piiskop Seppo Häkkinen
Porvoo (rootsikeelne töö), piiskop Björn Vikström
Kuopio, piiskop Jari Jolkkonen
Lapua, piiskop Simo Peura
Helsingi, piiskop Irja Askola
Espoo, piiskop Tapio Luoma
Sõjaväepiiskop Pekka Särkiö vastutab kaitsejõudude kirikliku töö eest

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)