Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Eesti Vabariigi teenetemärkide saajaid

09.02.2005 | | Rubriik: Kirikuelu

Eesti Vabariigi 87. aastapäeva puhul annab president Arnold Rüütel 443 inimesele riikliku autasu. Tunnustuse saajate seas on ka kirikuinimesi.

Valgetähe IV klass

Elmar Johanson – eestluse hoidja Lätis

Elmar Johanson (90) on alates 1930. aastatest elanud Riias ja olnud eestlaste ühistegevuse juures.

Nõukogude ajal oli rahvuslik tegevus koondunud Riia Jaani koguduse eesti pihtkonna juurde. Elmar Johanson on olnud läbi aegade koguduse juhatuse liige ja laekur, pannud kirja koguduse elu kroonikat. Täna on Läti eestlastel oma kogudus: Riia Peeter-Pauluse eesti kogudus, mida alates 1989. aastast teenib Elmari poeg Valdek Johanson (Tallinna Püha Vaimu koguduse abiõpetaja). Teine poeg Jaanus on Valmiera teatri näitleja. Elmar Johanson on aktiivselt tegev ka Riia Eesti Seltsis.

Enno Lend – kutsehariduse edendaja, suurperede eestseisja

Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeprorektor, Nõmme Rahu koguduse liige, kuue lapse isa Enno Lend on pärjatud 1999. aastal aasta isa tiitliga. EELK Misjonikeskuse nõukogu liikmena on ta mitmel puhul esinenud misjonikonverentsidel juhtimisalaste ettekannetega ning kaasa löönud usaldusisiku koolitusprojektis.

Eesti Punase Risti I klass

Toomas Paul – Eesti kirikuelu edendaja, teoloog

Emeriitõpetaja Toomas Paul (65) on teeninud Ridala, Valjala ja Tallinna Jaani kogudust, olnud hooldajaõpetaja mitmes koguduses Läänemaal ja Saaremaal ning lisaks teeninud Tallinna saksa kogudust. Ta on töötanud Usuteaduse Instituudi, Tartu Ülikooli usuteaduskonna ja Eesti Muusikaakadeemia õppejõuna. Kaitses magistrikraadi 1971 ja doktorikraadi 1994 tööga «Eesti piiblitõlke ajalugu I». Ta on Inglismaa Durhami ülikooli audoktor.

Lisaks doktoritööle kuulub tema rohkearvuliste publikatsioonide hulka näiteks Uue Testamendi tõlge (koos Uku Masinguga, 1989), jutlusekogu «Kusagilt kumab valgust» (1995), monograafia «Eesti piiblitõlke ajalugu» (1999).

1998 on omistatud talle Eesti Vabariigi IV klassi Riigivapi orden.

Eesti Punase Risti III klass

Ingo Tiit Jaagu – eestluse hoidja Rootsis, kirikuõpetaja

E.E.L.K. Rootsi praostkonna praost ja Stockholmi koguduse õpetaja Ingo Tiit Jaagu (60) on sündinud Taanis põgenikelaagris. Nelja-aastasena koos vanematega Argentiinasse asunud, elas seal 38 aastat. Lõpetas Buenos Aireses kommertsgümnaasiumi ja Buenos Airese ülikooli luterliku fakulteedi, ordineeriti õpetajaks 1976. a. Teenis E.E.L.K. Buenos Airese Reformatsiooni koguduse õpetajana ja Brasiilia Sao Paulo eesti koguduse hooldajaõpetajana. Peapiiskop Veem kutsus õpetaja Jaagu 1984. aastal Rootsi teenima ja viimased 20 aastat ongi Ingo Tiit Jaagu teeninud Rootsi kogudusi.

Ajal, mil Eesti oli okupeeritud, korraldas regulaarselt palvusi kodumaa eest, viis läbi kodumaalt lahkumise ja küüditamise mälestuspäevi, võttis osa rahvuspühade ja kohalike eestlaste tähtpäevadest. Ingo Tiit Jaagu on aktiivne skauditegelane, leerilaagrite korraldaja, kuulub Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmeskonda.

Inge Ojala – tänavalaste abistaja

Inge Ojala on sündinud 1963. aastal. Ta on olnud aktiivne kaastöötaja Peeteli koguduse juures käivitunud riskilaste ja kodutute laste programmis ning koguduse juurde loodud sotsiaalkeskuses. Oma igapäevatöö kõrvalt on Inge Ojala kirjutanud mitu kogemusi ja tundeid täis raamatut. Alates 2005. aastast töötab SA Sõbra Käsi lastekeskuse juhatajana.

Ivar-Jaak Salumäe – kirikuelu edendaja, kirikuõpetaja

Ivar-Jaak Salumäe, kes 19. veebruaril tähistab oma 60. sünnipäeva, ordineeriti õpetajaks 20aastaselt, kaks ja pool nädalat enne järjekordset sünnipäeva. Sündinud tuntud kirikuõpetaja Eduard Salumäe vanima pojana, oli ta ordinatsiooniajaks teeninud juba aasta Äksis. Tema teenida on olnud Kuressaare ja Viljandi Pauluse, hooldajaõpetajana Kaarma ja Paistu kogudus. Ta on olnud Saarte ja Viljandi praostkonna abipraost.

1990. aastast teenib Tallinna toomkoguduse õpetajana.

Ivar-Jaak Salumäe on olnud 1990. a valminud «Kiriku laulu- ja palveraamatu» lauluraamatu komisjoni sekretär, korraldanud Tallinnas toomkiriku päevi, mis aja jooksul kasvasid üle toompäevadeks.

Eesti Punase Risti IV klass

Eva Birgitta Elisabeth Handog – Eesti ja Rootsi kirikute koostöö arendaja

Birgitta Handog on sündinud 1946 Soomes rootsikeelses perekonnas, lõpetanud Drumsö humanitaargümnaasiumi ning ülikooli filosoofiakandidaadi kraadiga. Asunud 1972 tööle Rootsi Kirikus, on olnud tema vastutada erinevad töölõigud välissuhete alal: referendina, oikumeeniliste ja rahvusvaheliste suhete alal, Euroopa-sekretariaadi juhatajana, rahvusvahelise abi ja misjoniosakonna juhatajana jne. Pika aja jooksul on Birgitta Handog järjekindlalt töötanud Balti riikide ja kirikute heaks, kusjuures eriline koht on olnud tema töös Eestil. Ta on Rootsis organiseerinud sõpruskoguduste toimkonna ning korraldanud koolitusseminare sõpruskoguduste tööst huvitatuile Eestis ja Rootsis. Sellest initsiatiivist välja kasvanud sidemed kestavad tänaseni ja toetavad paljude koguduste tööd kaasinimeste vaimulikul ja materiaalsel teenimisel Eestis.

Aarno Tapani Lahtinen – Eesti ja Soome kirikute vahelise koostöö edendaja

Aarno Lahtinen on sündinud 1958. aastal Soomes Lahtis. Lõpetanud Helsingi ülikooli teoloogiamagistrina. Alates 1989. aastast töötanud Soome Kiriku Välisabis, olnud Vene ja Balti töörühma liige, muu hulgas ka vastutav koostöö eest Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga. 2004. aastast koordineerib EELK diakoonia-alast arenguprojekti. Aarno Lahtinen on Soome Kiriku Välisabi esindajana osalenud EELK Usuteaduse Instituudi reformitoimkonna töös, samuti olnud EELK haridusnõukogu, diakooniakeskuse nõukogu ning palga-ja pensionitoetuskassa nõukogu liige. Ta on aktiivselt osalenud ja osalemas kogu EELK arengus ning tema seisukohad leiavad arvestamist.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)