Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

EELKs teenivad välismisjonärid said taas kokku Tallinnas

24.10.2012 | | Rubriik: Kirikuelu

EELK misjonikeskus on välismaalastest kaastöölistele korraldanud kaks korda aastas kohtumisi, kus jagatakse rõõme ja muresid kogemuskaaslaste seltsis ning saadakse kasulikku infot.

Seekord jagas teavet kantsler Urmas Viilma, tutvustades kiriku majanduspoolt.
Misjonäre töötab EELKs praegu 17, osa neist viibib kodumaal. Peale ühe norralastest abielupaari on kõik Soome luterlikust kirikust. Misjonäride abi on Eestis üldjuhul vaja läinud seal, kus puuduvad kogemused mõne uue töösuuna algatamiseks. Nii on alguse saanud näiteks Tooma missad, noorte piibli- ja misjonikool ning kogudusekool vabatahtlikele. Toetatakse uue koguduse rajamist, aga tehakse ka nn tavalist kirikutööd koguduseõpetajana, muusikuna, noorte- või lastetöös.
Elu näitab, et misjonärikutsumusega inimestel ei vaju käed takistuste ees naljalt rüppe ning nende suust ei kuule mahategevaid hinnanguid isegi siis, kui mõni asi pole eestlaste meelest õnnestunud. Ikka oskavad kodust kaugele tööle tulnud tunnustada pisikestki head ning leida üles praod müüris, mis edasiminekut justkui lõplikult takistaks. Ka soovivad misjonärid omainimestest enam jõuda hea sõnumiga uute, kirikuvõõraste ligimesteni.
Muidugi ei tähenda misjonärikutsumus kõige iseenesestmõistetavat laabumist.  Igapäevaelu katsumuste kuhjumine võib tunduda raskemgi kui tööga seotud proovikivid, seda enam et Eestit on teatud kui suhteliselt turvalist maad. Misjonäride eest püüavad igati hoolt kanda nende läkitajad.
Kokkusaamisel, mis seekord peeti usuteaduse instituudi hoones, osales Soome Misjoniseltsi Eesti piirkonna töö juht Hannu Heikkilä, kes püüab siia läkitatutega kohtuda vähemalt kord kuus. Välismaalasi üllatab meie kogudustega tutvudes siinsete töötegijate tagasihoidlik omavaheline suhtlemine ja koostöö, aga see on asi, mida nende hinnangul saab õppida.
Koostöö ja üksteise toetamine võiks olla eesti koguduseinimeste tuleviku märksõnaks, et me ei peaks kuigi kaua seisma tõsiasja ees, et praegu pole meie kirikust välja läkitatud ühtegi misjonäri. Siiski võib loota, et varsti avaneb vähemalt ühel inimesel võimalus õppida misjonikursusel misjonikeskuse Soome partneri juures, et end siis Jumala abiga kaugemal proovile panna. Meie 206aastase traditsiooniga välismisjoni jätkumine vajab eestpalvet, et söandaksime Jumala õnnistusest ise osa saada ja seda edasi viia.
Piret Riim

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)