Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Jumala heldus ja karmus

Kimmel,Aare

Kui nüüd okstest mõned on ära murtud, sina aga kui metsõlipuu oled nende asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, siis ära hoople okste ees. Ja kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Sina ehk ütled nüüd: «Oksad on ära murtud, et mind asemele pookida.» Õige küll! Nemad on ära murtud uskmatuse pärast, sina püsid aga usu läbi. Ära mõtle kõrgilt, vaid karda, sest kui Jumal ei säästnud loomulikke oksi, ega ta siis sindki ...

Karjastele karjatamisest

Kimmel,Aare

Vanemaid teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel: hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult, mitte nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks. Ning siis kui Ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja. 1Pt 5:1–4 Karja eest hoolitsemisega ...

Jeesus – meie aitaja

Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära. Js 42:3Nii öeldakse ühes Vana Testamendi ennustuses Jumala sulase kohta, kelle läbi teostub Tema tahe. Veel ütleb Jumal tema kohta: «Ma olen pannud oma Vaimu tema peale, tema toob rahvaile õiguse.» Seega on Ta Jumala Võitu – heebrea keeles Messias, kreeka keeles Kristus. Tagapool lisatakse: «Mina, Issand, … panen sinu rahvaile lepinguks, paganaile valguseks, avama pimedate silmi, vabastama vange ...

Issanda teenistuses

Teie olete armu läbi päästetud usu kaudu – ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt.  Ef 2:8Selline on kokkuvõetult ristiusu sisu. See on midagi erakordset. Üldiselt näitavad religioonid inimesele teed, kuidas ise ennast päästa – mida selleks teha ja mida vältida. Üks moodne pilt ütleb, et Jumal on kõrge mäe tipus, usklikud inimesed aga mägironijatena vallutavad seda mäge. Jumal premeerib tippujõudjaid. Aga kas oleks sel juhul üldse kedagi, keda premeerida? ...

Halastage

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Gl 6:2Kas looduslik valik või Jumala valik?Oleme õppinud, et looduse eluspüsimise aluseks on loodus­lik valik. Tugevamad ja osavamad jäävad ellu, nõrgemad süüakse ära. Liigile tervikuna on see kasulik. Kui loo­dus- ehk džungliseaduste järgi elavad ka inimesed, siis hoolitsegu igaüks ise enda eest. Siis on kõige ...

Kadunud ja jälle leitud

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10Inimese Poeg … Seda tiitlit kasutas Jeesus sageli, ilmutades enda kohta tähtsaid tõdesid. See tähendab ühest küljest, et ta on tõeline inimene, teisest küljest aga  viitab tema erilisele positsioonile ja meelevallale. Näiteks: Inimese Pojal on meelevald anda patud andeks; Inimese Poeg on hingamispäeva isand; Inimese Poeg läkitab oma inglid; ...

Ülestõusnu tunnistajad

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. 1Pt 1:3 Eelmisel nädalal elasime kristlastena kaasa maailma ajaloo suurimatele sündmustele. Nende peategelaseks oli Jumal ise. Nende tipuks on maailma hämmastavaim sõnum: Jeesus Kristus on surnuist üles tõusnud! Aga see oli alles algus. ...

Aukuninga alandustee

Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks Temas igavene elu. Jh 3:14b, 15 Paljud asjad on maailmas teisiti, kui peaks. Olid juba Iisraeli kõrberännaku ajal. Tundus, et isegi Jumal ei teinud, mida tarvis, ei hoolitsenud oma rahva eest küllaldaselt. See kutsus esile nurina ja rahulolematuse. Siis muutus olukord veelgi halvemaks. Kusagilt ilmusid maod, kes salvasid inimesi. Surm ja lein ajasid pattu tunnistama. Mooses ...

Kannatuste pühapäev

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! Mt 20:28Kes on kõige tähtsam, suurem, targem, võimekam? See on üks põhilisi küsimusi, millest maailmas tekivad tülid. See küsimus paneb proovile inimeste suhted alates sõpradest ja lõpetades riikidega. Ei pääse sellest ka kirikud. Jah, ei pääsenud isegi Jeesuse jüngrid. Tuli kasutada ...

Elu leib

Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja!  Jh 12:24 Viljakus, edukus, positiivne tulemus – kes seda ei igatseks! Ükskõik mis alal midagi tehakse, ikka soovitakse edasiminekut. Me ei lepi taandarengu või paigaltammumisega. Ega Jumal tööta halvemini!  Jeesus rääkis palju viljakandmisest ja kasudega kauplemisest. Aga hämmastav on Jumala ...

Jeesus – kurjuse võimu võitja

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! - Luuka 9:62 Nii ütles Jeesus siis, kui mitu inimest oli valmis hakkama tema õpilaseks, järgijaks. Mõni avaldas selleks ise soovi, teisi kutsus Jeesus. Aga kõigile neile oli ühine, et nad tahtsid veel üht-teist vajalikku ära korraldada, enne kui astuda see otsustav samm.   Tagasi võib vaadata mitmeti. ...

Jeesus – kiusatuste võitja

1. Johannese 3:8b Maailm on religioone täis. Oli ka Jeesuse ajal. Miks pidi tulema veel tema, Inimese Poeg? Miks oli vaja veel üht religiooni? Miks peab uskuma just Jeesusesse? Kas pole kõige parem, kui igaühel on oma usk, see kõige õigem? Kas pole kõige tähtsam, et inimene on oma usus siiras? Religioon on inimese püüdlus Jumala poole. Inimese töö ja pingutus. Palved, ohvrid ja kõik muu. Paraku ...