Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Võru sinodil valiti praostiks Urmas Nagel

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Võru praostkonna sinodil Räpinas valiti praostiks sama koguduse õpetaja Urmas Nagel.

Räpina mõisas tervitas vallavanem Teet Helm endist kaaslinlast Andres Põderit küsimusega: kas sa mäletad. Kohaliku koguduse õpetaja Urmas Nagel jälgib taaskohtumist.

Räpina mõisas tervitas vallavanem Teet Helm endist kaaslinlast Andres Põderit küsimusega: kas sa mäletad. Kohaliku koguduse õpetaja Urmas Nagel jälgib taaskohtumist.

Jumalateenistusel Räpina kirikus rahva poole pöördunud peapiiskop Andres Põder meenutas, et seitse aastat oma teenistusajast on ta seisnud samas kirikus ja sama altari ees. Kaasa teenisid praostkonna vaimulikud, jutlustas praost Andres Mäevere, uue liturgilise korra järgi läbiviidud teenistusel laulis koguduse koor, orelil teenis Kristiina Nagel.

Koosmeeles

Sinodi koosolekuks mindi Räpina mõisasse, kus saabujaid tervitas vallavanem Teet Helm. Sinod mälestas surma läbi lahkunud Põlva koguduse juhatuse esimeest Tõnu Maaski.

Praost Andres Mäevere ütles eelmise aasta aruannet esitades selle õnnistusrikka olevat: langusjärgust on tõusuni jõutud. Liikmete arv on kasvanud 79 inimese võrra, kasvanud on ka armulaualiste arv. Praost rõhutas, et edu võti on kohapealse õpetaja initsiatiiv, vastutus, andumus tööle. Süsteemne tegevus ei tohiks olla üles ehitatud ühele inimesele, ütles Mäevere ning soovis julgust, jõudu, õnnistust.

Kaasettekande esitasid praostkonna muusikatööst Kristiina Nagel ja laste- ning noortetööst Ivi Mölder.

Ülevaateks said sõna koguduste esindajad. Õpetaja Margit Lail ütles Kanepi kogudusest kõneldes, et koguduse arvnäitajad on madalad, aga väljastpoolt tuli üllatusi. On palutud sisse õnnistada lüpsilauta, uut autot, kauplust. Mõnigi ilus palvetund on peedetud koguduseliikmete kodudes.

Jaak Pärnamägi (Mehikoorma) rõõmustas EAÕK preestri, isa Tihhoni saabumise üle, kellega Mehikoormas koostöös ollakse. Suhe omavalitsustega paraneb, Meeksi vald annab kirikule igakuist toetust.

Elmet Vaaks (Petseri) ütles, et koguduses on 27 inimest. Taotletakse tagasi pastoraadihoonet.

Mait Mölder (Pindi) nimetas kiriku remonti ja tegi tähelepaneku: kui kirikus on tellingud püsti, annetab rahvas heldemalt. Töö noortega on hea, leeritatuid kaks korda rohkem kui eelmisel aastal. Käiakse külas Leevi hooldekodu hoolealustel. Saavutuseks tuleb lugeda seda, et Lasva vallas ei korraldata enam Suurel Reedel diskosid ega kutsuta esinema striptiisitare. Ilmalikke matuseid enam polegi.

Muusika kannab

Malle Kruusma (Roosa): kiriku remondi tõttu käib töö nagu misjonikoguduses autoga kodudesse sõites. Kogudus on valla ülalpidamisel, ka peapiiskop on toetanud kiriku valmimist. Kiriku uksed avatakse jaanipäeval.

Kätlin Liimets (Rõuge): koguduse liikmed peavad oluliseks ristimist, leeriskäimist, laulatust. Rõõmu teeb töö lastega. Kirikuraamatute restaureerimiseks tasub kirjutada projekte, on õnnestunud saada rahalist toetust ja töö käib.

Urmas Nagel (Räpina): töö inimestega on elav. Räpinas peeti kuus laagrit. Kordaläinuks tuleb lugeda koori kontsertreisi Virumaale. Mooste vallavanem on teinud ettepaneku taastada Rasina kirik.

Üllar Salumets (Urvaste): oli paljude tööde lõpetamise aasta. Kirik on väliselt paremas korras kui seest, elektrijuhtmed vajavad vahetamist. Pühapäevakooli laste arv on suurenenud.

Toivo Hollo (Vastseliina): muusikaüritustel on olnud edu, jõuludeks lindistati jõulu-CD.

Kaja Viiberg (Võru): töö vanemaealiste koguduseliikmetega on olnud soe ja tihe, vastastikku rõõmu pakkuv. Kirikus toimunud oikumeenilisest jumalateenistusest võeti arvukalt osa.

Sinodilised kuulasid peapiiskopi ettekannet olukorrast kirikus, kinnitasid rahalise aruande ja eelarve, valisid juhtorganid. Peapiiskopi esitatud praostikandidaadi Andres Mäevere kõrval seati üles teinegi kandidaat, Urmas Nagel, kes salajase hääletamise järel osutus valituks praostiks. Abipraostiks valiti Üllar Salumets. 

Juune Holvandus