Vanglate peakaplan Igor Miller pälvis oikumeenilise aastapreemia

Eesti Kirikute Nõukogu 2008. aasta oikumeenilise aastapreemia sai vanglakaplanaadi ülesehitamise ja arendamise eest Igor Miller (32, fotol), kes on asjatundja ka rahvusvahelises oikumeenilises vanglatöös ja kuriteoennetuses.
Aastapreemia ja tänukirjad anti üle 18. detsembril Pirita kloostris toimunud Eesti Kirikute Nõukogu pidulikul aastalõpukoosolekul. Kirikute esindajaid tervitas regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, tõstes esile kirikute nõukogu tegevust kui tasakaaluka koostöömeelsuse mudelit, mis võib olla eeskujuks paljudele kodanikeühendustele.
«Erinevate konfessioonide vaimulike ja vabatahtlike töö ei ole alati omalaadi suletud süsteemina funktsioneerivas korrektsiooniasutuses sujunud probleemideta. Olemuselt oikumeenilise vanglatöö algusaastatel tuli ületada eelarvamusi ja konfessionaalset propagandat. Igor Miller on osanud juhina probleeme lahendada ja toiminud ka endast vanematele kaplanitele autoriteetse koostöötahte kandjana,» sõnas Igor Milleri kandidatuuri üks ülesseadja Avo Üprus.
Igor Miller on tegev ka mitmete rahvusvaheliste kaplaneid ühendavate organisatsioonide juhatustes, esindades nii Eesti kaplanaati ja justiitssüsteemi laiemalt. Tema teadmised kristlikust hoolekandest ja korrektsioonitööst on teinud Milleri hinnatuks ka justiitsministeeriumi nõunikuna.
Tuleb säilitada võimekus ja tase
Aastapreemia tuleb Milleri jaoks positiivse tagasisidena, samas möönab ta, et tunnustusega kaasneb ka vastutus ja nüüd tuleb pingutada, et kaplaniteenistus säilitaks oma võimekuse ja taseme, mille eest teda tunnustatud on.
Milleri hinnangul on kaplaniteenistus viimaste aastate jooksul teinud läbi olulise arengu. «Oleme laienenud politseiarestimajadesse, oluliselt on suurenenud kaplaniteenistuse erialane kompetents, samuti on kaplanid arendanud tihedat koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega. Aga mis kõige olulisem, sajad kinnipeetavad on kaplanite ja vabatahtlikest vaimulike abiga leidnud lepituse Jumalaga. See aitab kaasa turvalisema ja elutervema keskkonna loomisele meie ühiskonnas.»
Kaplaniteenistus on praktikas suutnud tõestada, et oikumeenia erinevate kirikute ja teiste usuorganisatsioonide vahel võib toimida hästi olukorras, kus eri kirikute ja koguduste vaimulikud töötavad iga päev üksteise kõrval. Peakaplani hinnangul väärivad kaplanid tunnustamist ka seetõttu, et nad teenivad kinnipidamisasutusi oma usutunnistusele ja oikumeenilistele põhimõtetele tuginedes ka taastuvõiguslikke põhimõtteid juurutades.
Vajame kogukonna kaplaneid
Tulevikku vaadates on Milleri sõnul kaplaniteenistuse üks olulisemaid ülesandeid arendada välja kohalikke kogudusi, rehabilitatsioonikeskusi ning diakooniatöötajaid ühendav võrgustik, mis aitaks oluliselt kaasa vanglast vabanevate isikute rehabiliteerimisele ühiskonda.
«Paraku on praktika näidanud, et ükskõik kui tõhus on kaplani töö kinnipidamisasutustes, ei ole see piisav, et tagada vanglast vabaneva isiku riskivaba kohanemist ühiskonnas. Me vajame nn kogukonna kaplaneid, kes tegeleksid võimalikult paljude vanglast vabanevate isikutega erinevaid sekkumismeetodeid rakendades ja võrgustikukoos­tööd tõhustades.»
Lisaks aastapreemiale andis Eesti Kirikute Nõukogu välja ka tänukirjad, mille pälvisid Eesti Kutsekoja vanemkoordinaator Rutt Lumi olulise rolli eest kaplanite kutsestandardi valmimisel, Tallinna Oikumeeniline Naiskoor oikumeenilise laulmise edendamise eest, Eesti Rahvusringhääling 20aastase hea koostöö eest Eesti ühiskonna religioonimõõtme kajastamisel ning EELK assessor Tiit Salumäe selle koostöö vedajana kirikute poolt.

Merje Talvik

Igor Miller
Sündinud 7. juunil 1976 Kuressaares. Abielus, 4 last.
Lõpetanud 1994 Saaremaa Ühisgümnaasiumi, 1997 Tallinna Pedagoogilise Seminari (sotsiaalpedagoogika), 2001 Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari, 2002 Tallinna Pedagoogilise Seminari (sotsiaaltöö tasemekoolitus), 2002 UI pastoraalseminari. Samal aastal ordineeriti õpetajaks. Praegu õpib UIs usuteaduse magistriõppes.