Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Valimised, eelvalimised ja e-valimised

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

Eesti Vabariigi XI riigikogu valimised on 4. märtsil, hääletamine toimub valimisjaoskondades kella 9.00–20.00. Hääletada saab vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.

Riigikogu valimistel võivad hääletada kõik Eesti kodanikud, kes on vähemalt 18aastased, keda kohus pole tunnistanud teovõimetuks ning kes ei ole süüdi mõistetud kuriteos ja kes ei kanna vanglakaristust.

Eri hääletamisviisid

19. –23. veebruarini kella 12.00 –20.00 saab eelhääletada vaid väljaspool elukohta maakonnakeskustes asuvates valimisjaoskondades.

26. – 28. veebruaril toimub eelhääletamine oma valimisjaoskondades kella 12.00–20.00. Igas vallas ja linnas on avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab eelhääletada väljaspool elukohajärgset jaoskonda. Hääletamisruumi asukoha leiab koju saadetud või elektrooniliselt valijakaardilt. Toimub hääletamine ka valija asukohas ning kinnipidamiskohas.

Elektrooniline hääletamine, e-valimised, algab 26. veebruaril kell 9.00 ja kestab 28. veebruaril kella 20.00-ni. E-valimiste kohta saab informatsiooni www.valimised.ee/.

Hääletamise kord

Hääletamine valimisjaoskonnas toimub hääletamisruumis. Hääletamissedeli saamiseks esitab valija jaoskonnakomisjonile isikut tõendava dokumendi ning annab hääletamissedeli saamise kohta allkirja valijate nimekirja. Valijale antakse hääletamissedel, millega ta läheb hääletamiskabiini, kus ta saab salaja teha oma hääletamisotsuse.

Hääletamiskabiinis on väljas selle valimisringkonna kandidaatide koondnimekiri ja kandidaatide üleriigilised nimekirjad, laud ja kirjutusvahend.

Number on oluline

Valija täidab hääletamiskabiinis hääletamissedeli (kirjutab sellele kandidaadi, kelle poolt ta hääle annab, registreerimisnumbri). Pärast hääletamissedeli täitmist murrab valija sedeli kokku ning annab selle jaoskonnakomisjoni liikmele, kes paneb kokkumurtud hääletamissedeli välisküljele jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendi. Valija laseb hääletamissedeli hääletamiskasti ise. Hääletamissedelit hääletamisruumist välja viia ei või.

Allikas: Riigikogu valimise seadus, § 34–39.

EK