Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Valgustuse projekt

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

Viimaste kohalike omavalitsuste valimiste tulemusena sai Ambla vald oma etteotsa uusi inimesi, kes asusid aktiivselt tegelema valla arengukavaga, et edendada ja arendada kodukandi elu.

Sellesse protsessi kaasati ka kohalik kogudus, kelle kasutuses on Kesk-Eesti vanimaid pühakodasid – Ambla Maarja kirik. Üheskoos tõdeti, et väga hinnaline sakraalhoone ühes oma kunstivaradega vääriks senisest palju enamat ja laiemat tähelepanu.

Möödunud aasta kevadel otsustati alustada pühakoja ja kalmistu valgustamisest ühes Vabadussõja mälestussambaga ning kiriku tornikiivri värvimisega.

Vallavalitsuse heakskiidul ja igakülgsel kaasaaitamisel ning arendusnõunik Merike Koovi eestvedamisel valmis aprilli lõpuks paks kaust vajalike dokumentidega esitamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS).

Enne seda aga langetas vallavolikogu oma paastukuisel istungil pastoraadis väga tähtsa ja üksmeelse otsuse finantseerida omalt poolt nimetatud projekti 92 000 krooniga.

Projekti üldmaksumuseks kavandati 535 242 krooni, millest ¾ võtab EAS enda kanda ning üks osa jääb ka koguduse tasuda. Pikisilmi oodati EASi otsust. Esimene vastus saadigi juuli keskel ning see oli äraütlev.

Projekti puudused olid minimaalsed, seepärast tehti vajalikud täiendused ja septembri alguseks saadi EASist positiivne vastus.

Läbi takistuste valgustuse poole

Kui kõik tundus tööde alustamiseks valmis olevat, valmistas üllatuse muinsuskaitseamet, kes nõudis täiendavaid kooskõlastusi valgustite ja prožektorite paigaldamisel. Tööde algus lükkus ligi kaks kuud edasi.

Taevas aga oli helde ning kinkis erakordselt sooja sügise ja talve alguse, mis võimaldas teha kõik ettenähtud tööd määratud tähtajaks.

Töid asus tegema OÜ Särts, mille juhtivspetsialist Rain Krabi andis maksimaalse panuse selleks, et tulemus väga hea oleks. Tema on ka see mees, kes hakkas kirikut valgustama juba 1975. a, mil valmis Ambla kiriku uus tornikiiver. Kuid tollaste rajoonivõimude karmi sekkumise ja keelu tõttu tuli prožektorid peagi maha võtta.

Praegust valgustust ehitanud töömehed väärivad samuti kiidusõnu ning kaua oodatud hetk jõudis kätte 12. detsembril, mil kirik, kalmistu ja mälestussammas lõid valgusvihkudes särama.

Tööde maksumuseks kujunes ühes infostendiga 360 641 krooni.

Koguduses ei mäletatagi enam, millal viimati nõnda palju positiivset tagasisidet oleks olnud kui selle projekti teokssaamise puhul.

Ükski töö aga ei saa tehtud ilma annetajate ja toetajateta. Oma lahke abikäe ulatasid Viiu Soosõrv, Vello Teor, Robert Grigorjev, Enn Lindma, Helgi Siilbek, Jaak Truu, EV Kaitseväe Tapa Väljaõppekeskus ning Lembit Rosina juunior – viimane koguni kolmel korral.

Tornikiiver sai uue värvikatte

Projekti teist etappi, kiriku tornikiivri puhastamist ja värvimist, kogumaksumusega 182 987 krooni, alustati käesoleva aasta kevadel maikuus.

Töid tegid Frantsiskus OÜ töömehed Jaan Viikna ja Raul Vichtenstein. Kõigepealt puhastati tornikiiver vanast lahtisest värvist ja roostest, pesti üle ning krunditi roostesed kohad tinamenninguga. Seejärel tõmmati tornikiivrile peale kaks kihti linaõlivärvi. Uus värvitoon on varasemaga võrreldes punakam, seega ka rõõmsam, ning väljanägemine värske ja ilus. Päikese käes tornikiiver koguni lausa sätendab. Tornikiiver sai värvitud kolmainupüha eel juuni algul. Nende tööde eest on aidanud maksta Põhja-Elbe Kiriku Südtonderni praostkond H. M. Nielseni kaudu.

Ja nii nagu valgustuse heaks leidus lahkeid annetajaid, ootab kogudus abi ka kiriku tornikiivri hooldus- ja värvimistööde kulude katmiseks. Selleks on EELK Ambla Maarja kogudusel ka eriarve Hansapangas – 1120132572.

Edasi liiguvad mõtted avada kirikutorn külastajatele. Nõudmine selle järele on just nooremate inimeste seas suur. Selleks vajaliku projektdokumentatsiooni ja muinsuskaitse eritingimuste saamiseks on peetud läbirääkimisi Juhan Kilumetsaga. Vajalikud dokumendid on aga ühe maakoguduse jaoks väga kallid. Seetõttu käib maakuulamine võimalike kaasfinantseerijate järele.

Suur töö, mis silmale hästi nähtav ja märgatav, on ühiste jõudude ja oskustega teoks saanud. Selle eest suur tänu Ambla vallavalitsusele ja -volikogule, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele ja tema arenduskonsultant Viivika Tammele, projekteerijatele ja töömeestele, kõigile nõuandjatele ning annetajatele. Tänu Jumalale, et seni kavandatu on õnnestunud ja hästi korda läinud.

Tõnu Linnasmäe,

Ambla Maarja koguduse õpetaja