Vabatahtlikud EELK kogudustes

/ autor: ek / rubriik: Uudised / ilmunud:  /

Organisatsiooni Diakoonia Aasta Eestis kaudu on Haapsalu ja Tartu Pauluse koguduses hetkel kokku kolm noort vabatahtlikku, kes osalevad koguduse igapäevaelus ning avardavad isiklikku silmaringi uue kultuurikogemuse võrra.

Tartu Pauluse kogudus osaleb teist aastat Euroopa Liidu vabatahtlike programmis, mille eesmärgiks on vahendada 18–25aastaseid Euroopa noori, kes soovivad pakkuda oma abi seal, kus seda vajatakse.

Kogudus on vabatahtliku vastuvõtja rollis, tagades tulijale täpselt ettekirjutatud korras ülalpidamise, tegevuse kellast kellani koguduse heaks. Samuti on koguduse mureks kindlustada eesti keele õppimise võimalus ning hoolitseda näiteks noore hingeliste vajaduste eest.

Gesine Schrammel (19) Saksamaalt ja Vera Shkubalova (21) Tshehhist saabusid septembris 2005 ja on mentor Elo Sülla kinnitusel ennast kenasti Tartus sisse seadnud. Nad õpivad hoolsalt kohalikku keelt, koguduses on nende ülesandeks osaleda supiköögi töös.

Elo Süld kinnitab, et taoline vabatahtlik töö on Euroopa riigi noorte hulgas väga popp: paljud otsustavad pärast keskkooli ja enne edasiõppimist kogeda vabatahtliku staatust mõnes emamaaga erineva kultuurilise ja sotsiaalse taustaga maal. Saksamaa näitel kinnitas Süld, et vabatahtliku aastane periood on noorele CVd rikastav punkt, kuna tööandjad arvestavad seda positiivses mõttes.

Haapsalu Püha Johannese koguduses on samuti aastatepikkused kogemused välismaalt saabunud vabatahtlikega. Hetkel panustab seal oma aega Saksamaalt tulnud Katrin Horns (20), kes abistab kogudust puuetega laste töös. Sümpaatia on vastastikune: kogudus hindab noort sakslannat ja vastupidi.

Rahvusvahelist vabatahtlike saabumist Eestisse ning samuti Eestist välismaale minejaid vahendab ning koordineerib Diakoonia Aasta Eestis MTÜ juhatuse esimees Ave Bremse.

Liina Raudvassar