Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Uus homileetika käsiraamat

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

Käsiraamatu „Sõnast sõnumiks“ autorid Meeli ja Üllas Tankler raamatu esitlusel Tallinnas metodisti kirikus. Christian Alsted, ajakiri Koduteel, juuni 2019

Meeli ja Üllas Tankleri sulest on ilmunud uus homileetika käsiraamat „Sõnast sõnumiks“.

Õigupoolest on tegu pigem õpikuga kui käsiraamatuga. Raamat järgib klassikalist õpiku ülesehitust, alustades selle analüüsist, mida jutlus endast kujutab ning millised on selle piibellikud alused. Lugeja võib teada saada, mida tähendab jutlus ja milline on selle roll ühiskonnas. Seejärel peatutakse jutlustaja ja kommunikatsiooni teemadel. Jutlustaja isiku analüüs aitab mõelda sellele, milline peaks jutlustaja olema ja kuidas selliseks saada.
Käsiraamatu viimased osad käsitlevad jutluse ettevalmistamist ja esitamist. Loomulikult pööratakse tähelepanu ka jutluse pikkusele ja ülesehitusele. Ka käsitletakse jutluse kuulajat ja konteksti. Kuulajate analüüsi võinuks raamatus rohkemgi olla, sest see on jutluse õnnestumiseks võtmetähendusega.
Õpik on kirjutatud heas keeles. Sümpaatseks teeb raamatu see, et käsitletakse põhjalikult Eesti konteksti ja tuuakse ära kohalike teoloogide ja humanitaarteadlaste seisukohti. Samuti on raamatus mitmete tuntud välismaa autorite mõtteid jutlustamisest.
Ainus, mida võiks kritiseerida, on see, et suhteliselt vähe on kajastatud uusimat kirjandust ja nüüdisaegset homileetika valdkonna diskussiooni ning uudseid jutlustamismeetodeid. Positiivne on aga see, et õpik on varustatud illustratsioonidega, mis pakuvad kuivale tekstile vaheldust ja teevad seeläbi teksti lugemise hõlpsamaks. Samuti on käsiraamatus ohtralt näiteid, mis seovad teksti kuulajaga. Ka tuntud autorite tsitaadid on selgelt ja eristuvalt esile toodud.
Raamat on küll kirjutatud metodisti kiriku kontekstis, kuid on sedavõrd oikumeeniline, et sealt saavad häid ideid teistegi kirikute jutlustajad. Käsiraamatut võib kasutada vaimulik enda täiendavaks harimiseks, sest ikka on hea heita pilk peale oma töö põhivaldkonna kirjandusele. Üllitis sobib kasutamiseks õpikuna. Tore, et ilmunud on üks uus käsiraamat kiriku jaoks olulises valdkonnas.
Kaido Soom,
Tartu ülikooli praktilise usuteaduse lektor