Usuteaduse instituut jagas diplomeid ja tunnustust

/ autor: Tiiu Pikkur / rubriik: Uudised / ilmunud:  /

Kaunis suveilm ja rõõmsad inimesed – päevakangelasi õnnitleti ja hetke jäädvustati kiriku kõrval Piiskopi aias.Tiiu Pikkur.

Laupäeval, 20. juunil peeti Tallinna piiskoplikus toomkirikus EELK Usuteaduse Instituudi akadeemilise aasta lõpujumalateenistust, lõpetanutele anti üle diplomid ja kauaaegsetele tublidele töötajatele jagati tunnustusmedaleid.

Jumalateenistusel jutlustas ja armulaua pühitses peapiiskop Urmas Viilma. Kaasa teenisid piiskop Einar Soone, rektori kt assessor Marko Tiitus, dekaan prof dr Randar Tasmuth, arendusjuht õp Anne Burghardt, Tartu teoloogia akadeemia juhataja õp Siimon Haamer, assessor dr Ove Sander, õp prof dr Jaan Lahe, õp Vallo Ehasalu, õp, dekanaadi juhataja Kerstin Kask. Organist oli Kristel Aer.

Teistmoodi kevad

Kevad tuli sel aastal teisiti ka usuteaduse instituudile – traditsioonilist akadeemilist lõpuaktust Pühavaimu tänava auditooriumis ei peetud lähtuvalt koroonaviirusest põhjustatud eriolukorra piirangutest. Diplomeid ja häid soove jagati vahetult pärast jumalateenistust toomkirikus. 

Kuid nii nagu rektori kt Marko Tiitus rõhutas, on see ju sümboolne, et ühe kirikukooli lõpetajad saavad oma diplomid just altari ees. Marko Tiitus ja usuteaduskonna dekaan prof Randar Tasmuth jagasid diplomid viiele värskele magistrile ja neljale rakenduskõrghariduse saavutanule.

Prof Tasmuthi sõnul võib vaatamata viimase kolme kuu eriolukorrale siiski õppeaastaga rahule jääda. „Tänu sellele, et üliõpilased tublilt õppisid, et õppejõud ja dekanaadi töötajad vastu tulid ja kolmandaks tänu sellele, et meil on nii pikk ajalugu, kus me oleme varemgi (nt nõukogude ajal) justkui eriolukordades tegutsenud. Meie õppetöö toimub sessioonides, palju õppematerjali tuleb omandada iseseisvalt raamatutest ja erinevatest tekstidest. Kokkuvõtteks võin ütelda, et päris kõikide tulemusteni, mis me kontaktõppega oleksime saavutanud, me ei jõudnud, kuid ca 70% täitsime kindlasti. Ja me võime selle üle kindlasti tänulikud olla.“

Tänu töötegijaile

Tänavuse õppeaasta lõpujumalateenistuse muutis eriliseks see, et peapiiskop Viilma ja instituudi rektori kt Tiitus andsid toomkirikus üle usuteaduse instituudi tunnustusmedali kolmele ustavale töötegijale: Ove Sanderile, Einar Soonele ja Liina Sanderile, kes oma pühendumise, usu, vaimujõu ja teenimisega on andnud instituudi tegevusse ja arengusse olulise panuse.

Usuteaduse instituudi kõrgeima autasu – suure tunnustusmedali – pälvis instituudi senine rektor Ove Sander pikaajalise ja ustava teenimise eest ning märkimisväärse panuse eest instituudi arendamisel.

Ove Sander alustas tööd usuteaduse instituudis pastoraalseminari inspektorina 1996. aastal. 1998–2012 oli ta pastoraalseminari juhataja, 2011–2012 usuteaduse instituudi rektori kt ja 2017–2020 rektor. Ta on õpetanud erinevaid praktilise teoloogia õppeaineid ja olnud ka praktilise teoloogia õppetooli juhataja. Praegu töötab ta sotsiaalministeeriumis haiglate peakaplanina ja teenib õpetajana EELK Nõmme Rahu kogudust.

Instituudi tunnustusmedaliga pärjatud piiskop Einar Soone on õpetanud usuteaduskonnas praktilise teoloogia kursusi aastail 1995–1999 ning pastoraalseminaris 2001–2004. Alates 2012. aastast oli pastoraal­seminari juhataja, teenides selles ametis kuni pensionile jäämiseni 2020. aasta 1. juulist.

Usuteaduse instituut autasustab mag Liina Sanderit ustava ja pikaajalise teenimise eest tunnustusmedaliga. Liina Sander on töötanud usuteaduse instituudis pastoraalseminari juhataja assistendina alates 1998. aasta sügisest ja jätkab selles ametis. Lisaks tööle pastoraalseminaris on ta akadeemiliseks mentoriks usuteaduskonna üliõpilastele. Liina Sander on EELK vaimuliku ameti komisjoni sekretär.

Tiiu Pikkur

EELK Usuteaduse Instituudi lõpetajad 2020

Usuteaduse magistriõpe: Tiit Maasikmäe, Volli Nugis ja Jane Vain 

Usuteaduse magistriõpe (spetsialiseerumine diakooniale): Saima Sellak-Martinson

Kristliku kultuuriloo magistriõpe: Allan Kroll

Usuteaduse rakenduskõrgharidusõpe (spetsialiseerumine hingehoiule): Merje Liiv, Triin Lõbus, Kaili Särg ja Nelli Vassila