Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Usuteaduse Instituut annab kirikliku hariduse

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

Merle Prass-Siim ehitab üles Paldiski kogudust. Foto: Tiiu Pikkur

Eesti vanimas eraülikoolis – EELK Usuteaduse Instituudis on praegu kiired päevad. Käimas on dokumentide vastuvõtt, siis tulevad sisseastumiskatsed ja saabki selgeks, kes on uued esmakursuslased.
Ent alles paar kuud tagasi said lõpudiplomid selle aasta magistri- ja bakalaureuseõppe ning kirikumuusika C-kursuse lõpetanud.
Head tulemused
Akadeemilise usuteaduse magistri kraadiga pärjatud Merle Prass-Siim ütleb, et jäi õpingutega igati rahule ja on nüüdseks oma sooviavalduse juba pastoraalseminari sisse andnud. Doktorikraadi taotlemine jääb esialgu tulevikku. Merle on Paldiski Nikolai koguduse diakonina pühendunud selle väikese koguduse ülesehitamisele.
«Meie kogudus on väike, kuid väga tubli. Eelmisel aastal oli 15 liikmesannetajat, sel aastal see arv kindlasti suureneb. Noori meie koguduses on ja alles lõppes suvine leerikursus,» sõnab ta rõõmsalt. «Tegelikult olen väga rahul, et teenin Paldiski kogudust. Väikese koguduse eelis on see, et kõik on omavahel tuttavad ja hoiavad väga kokku.»
Merle Prass-Siimu pooleteise aasta jooksul valminud magistritöö kannab pealkirja «Pühitsetud armulauaelementide hävimatu omadus (character indelebilis) ja selle kajastumine luterliku kiriku liturgilises praktikas» ning uurib, kas luterliku käsitluse kohaselt säilib pühitsetud armulauaelementide juures «sakramentaalne ühendus» leiva ja Kristuse ihu ning veini ja Kristuse vere vahel ka pärast jumalateenistust. Uurimuse käigus küsitleti 2006. aasta sügisel EELK vaimulikke, et selgitada vaimulike arusaamu armulauast ning armulaual järelejäänud elementidega ümberkäimist.
Tööd juhendasid dr Arne Hiob ja mag Liina Kilemit, komisjon hindas tööd kõrgeima hindega «A». Kõrge hinnangu andis tööle ka dr Anne Kull, soovitades töö ajaloolist osa õppevahendiks dogmadeloo ning praktilise teoloogia üliõpilastele.
Lisaks kümnele magistrile said sel kevadel instituudist bakalaureusediplomi Georg Glaase ja Mari Sagur ning kirikumuusika C-kursuse lõpetasid Anneli Klaus ja Kristi Soosaar.
Vastuvõtt jätkub
Usuteaduse Instituuti võetakse õppima nii bakalaureu­se-, magistri- kui ka doktoriõppesse; tulevased õpetajad saavad kutseõpet pastoraalseminaris. Instituudi kirikumuusikaosakonda võetakse dokumente vastu 21.–27. augustini ja sisseastumiskatsed on 28. augustil.
Rektoraadi juhataja Kadri Lääs teatab, et dokumentide vastuvõttu järgmistele õppekavadele on pikendatud kuni 21. augustini: akadeemilise usuteaduse bakalaureuseõpe; akadeemilise usuteaduse, religioonipedagoogika ja kristliku kultuuriloo magistriõpe ning akadeemilise usuteaduse ja kristliku kultuuriloo doktoriõpe. Kuni 8. septembrini saab avaldusi anda diakoonia ja diakooniakorralduse magistriõppesse.
Sisseastumiseksamid toimuvad 21.–22. augustini ja diakoonia magistriõppes 11. septembril. Uus õppeaasta algab esmaspäeval, 25. augustil. Täpsemat infot õppekavade ja sisseastumistingimuste kohta saab aadressil www.eelk.ee/ui või tel 611 7403.
Usuteaduse Instituut annab ametialase ettevalmistuse EELK vaimulikele, diakonitele, kaplanitele Eesti kaitsejõududes, haiglates või vanglates; laste- ja noortetöö tegijatele, kirikumuusikutele ning üldhariduskoolide usuõpetuse õpetajatele.
Instituudil on neli akadeemilist üksust: usuteaduskond, kirikumuusika osakond, täiendusõppe osakond ja pastoraal­seminar. Tihedat koostööd arendatakse Tartu ülikooli usuteaduskonnaga ning teiste õppeasutuste ja kiriklike organisatsioonidega Eestis ja välismaal.
Tiiu Pikkur

2008. a magistriõppe lõpetajad
Usuteaduse Instituudi
akadeemilise usuteaduse magistriõppe lõpetas Merle Prass-Siim, religioonipedagoogika magistriõppe Andrus Kask ja Nete Ungru ning kristliku kultuuriloo magistriõppe Merike Kasikov, Pille Kitsing, Evelin Kivirand, Merike Mäemets, Tiina Saar, Madis Saretok, Heilika Võsu.
Tartu ülikooli
religiooniantropoloogia magistriastme lõpetasid Marita Paas, Erkki Sepp, Jekaterina Mark, Naatan Haamer, Helle Aan, Liviu Bogdan Dobrescu; usuteaduse Kristel Neitsov, Siiri Rebane ning Urmas Pappel.
Tartu Teoloogia Akadeemia
lõpetasid tänavu kooli ajaloo esimesed magistrid – Karin Ottenson ja Marina Merilai.