Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Usust ja ustavusest

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Kuue aastaga traditsiooniks saanud EELK koguduste juhatuseesimeeste konverents toimus tänavu 25.–27. oktoobrini Nelijärvel, kus meeldivas õhkkonnas keskenduti usuteemale.

Esmakordselt juhatuseesi­meeste aastaüritusele jõudnule torkas silma, et paljude osavõtjate jaoks on tegemist sündmusega, mida oodatud terve aasta. Rõõmsad taaskohtumised lõid meeleolu, kuhu sellel aastal EELK koguduste juhtorganisse valitud uusliikmetel oli juba hõlbus sulanduda. Kõigile öeldi südamest tere tulemast.
Küll nime poolest koguduste juhatuseesimeestele suunatud, oli konverents Nelijärvel ometi avatud kõigile koguduste tublidele töötegijatele. Seega silmas seltskonnas valitud esimeeste ja abiesimeeste ning oma ameti poolest koguduse juhatusse kuuluvate vaimulike kõrval ka teisi koguduse töötegijaid. Tulid need, kes tundsid ennast oma koguduse elus tegevana.

Julgus olla ristiinimene
Päevast päeva oma koguduse elu juhtides ja seejuures teiste koguduste tegemistest kõrvale jäädes võib tekkida oht kapselduda. Nelijärvel pakuti võimalust see oht seljatada. Tihe programm oli koostatud nii, et peale loengute ja töötubade jagus aega ka nn tööks sektsioonides.
Kui algusjumalateenistus oli juhtida Viru praostkonnal ning jumalasõna ja sakramente jagasid Rakvere koguduse õpetaja Tauno Toomuu ja Käsmu diakon Urmas Karileet, siis päevi lõpetama jääva teenistuse juhtliturgiks oli piiskop Einar Soone, kaasa teenisid Järva praost Teet Hanschmidt ja abipraost Tõnu Linnasmäe.
Tallinna piiskopliku toomkoguduse juhatuse esimehe Indrek Treufeldti juhitud paneeldiskussioonis, mis keskendus usus kasvamisele kui julgusele olla kristlane, olid arutlejateks õpetajad Tauno Toompuu ja Ove Sander, näitleja-teoloog Malle Pärn ja Eesti Kiriku ajakirjanik Liina Raudvassar; diskussioon kujunes dünaamiliseks tänu auditooriumi aktiivsele kaasarääkimisele.
Võimalust arutada olulistel teemadel väiksemas ringis pakuti viies töötoas, mida juhtisid Valga praost Vallo Eha­salu, õp Tauno Toompuu, õp Aare Kimmel, folklorist Jaanika Oras ja noorteklubi ESIK esindajad.

Huvitavad ettekanded
Huvitavad ning õpetlikud olid kõik ettekanded. Tallinna Toompea Kaarli koguduse juhatuse esimees Vootele Hansen jagas sõnavõtus «Algaja juhatuseliikme ABC» praktilisi nõuandeid, võttes aluseks oma 26 aasta pikkust staaži suures linnakoguduses. Mart Johanson tutvustas EELK Hoiulaenuühistut. Usuteaduse instituudi rektor dr Ove Sander keskendus usule kolmainu Jumalasse.
Sooja vastuvõtu leidis kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras, kes tutvustas Eesti kaitseväe vaimulikku teenimist, sealjuures vahendades isiklikku kristlikku ilmavaadet. «Ristitud 1989 Tartu Peetris, laulatatud Hageris ja nüüd Tallinna toomkoguduse liige,» raporteeris kõrge sõjaväelane. Kriisisituatsioonides tõuseb religioossus, kinnitas kindralmajor, rõhutades, et meil on põhiseaduslik kohustus tagada usuvabadus ka kaitseväes.
Kolme väärilise kandidaadi seast valiti ülekaaluka häälteenamusega aasta juhatuseesimeheks Karl Mäesepp (56) Rakvere Kolmainu kogudusest, kes on panustanud oma kodukoguduse heaoluks ning oluliselt kaasa aidanud kiriku positiivse kuvandi loomisele kogukonnas tervikuna.
Igal kevadel riietab Mäesepp puudust kannatavatest peredest pärit koolilõpetajaid, Soomest toob ta abivajajatele invavahendeid. Karl Mäesepa innukus on eekujuks koguduste juhatustSe juhtidele.
Liina Raudvassar

EELK koguduste juhatuseesimeeste VI kokkutulek
25.–27. oktoobrini Nelijärvel
Läbiv teema: usk
Osavõtjaid 74, kõigist EELK 12 praostkonnast
Aasta juhatuseesimeheks valiti Karl Mäesepp Rakvere Kolmainu kogudusest
Korraldajad: Kaja Tassa, Karl Mäesepp, Agu Kaljuste, Aivo Vinni, Mart Johanson, Juhani Jaeger, Indrek Treufeldt, Tiina Võsu ja Katrin-Helena Melder

Pildigalerii: