Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Usulisest olukorrast Venemaal

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Märksõnad:  / Number:  /

Soome-ugri vaimulike konverentsi avaüritusel Karjala rahvusraamatukogus osalesid ka õigeusu kiriku vaimulikud. Pildil Roman Tšadajev ja Vadim Antipin. Kaido Soom

Kui vaadata Venemaa usuelu, siis kahtlemata annab sellele tooni õigeusu kirik.

Konverentsi avamisel saatsid Petrozavodski ja kogu Karjala metropoliiti Konstantini preestrid Roman Tšadajev ja Vadim Antipin, kes olid nõus Eesti Kirikule kirjeldama Venemaa usulist olukorda õigeusu kiriku vaatenurgast lähtudes.

Kas Venemaal on samuti kui Lääne-Euroopas probleemiks sekularisatsioon?
Sekularisatsioon puudutab praegu kogu Euroopat. Õigeusu kirikul on Venemaal siiski enamus. Kirik püüab vastu seista maailma sekulariseerumisele.

Milline on kirikusse kuuluvate inimeste osakaal Venemaal?
Siin tuleb eristada neid inimesi, kes ristimise põhjal on õigeusu kiriku liikmed, ja neid, kes käivad jumalateenistustel. Üks statistika kõneleb sellest, et ristituid on üle 80% elanikkonnast. Samas jumalateenistustele tuleb vaid väike protsent elanikest. Võib-olla on see 10, kuid seegi on ilmselt üle pakutud.

Konverentsi avamisel kõneldi, et kiriku jaoks on Venemaal väga oluline töö noortega ja väärtuskasvatus. Kuidas see on korraldatud?
Peaaegu igal kogudusel on oma pühapäevakool. Pööratakse tähelepanu laste kasvatamisele, õigeusu õpetamisele. Igal piiskopkonnal on oma noortetöö osakond, mis tegeleb kasvatustemaatikaga. Korraldatakse noortelaagreid, et ühendada noorterühmi.
Kuid nagu Euroopaski, põrkab ka siin kirik vastu nüüdisaja väljakutsetele ning tuleb konkureerida väga mitmete sekulaarsete noorsootöö tegevustega. Seepärast peab meie töö muutuma aktiivsemaks. Püüame teha rohkem ning õpime ka lääne kirikute kogemustest, kuidas läheneda noortele.

Metropoliit Konstantin rõhutas häid kontakte luterlastega. Kas head kontaktid on kõigiga või on ka raskusi teatud kirikutega suhtlemisel?
Meil on head kontaktid paljude kirikutega siin Petrozavodski piirkonnas. Anname endale aru, et on olemas õpetuslikud erinevused, mida me ei soovi puudutada. Need erinevused on sajandite pikkused. Meil on mitmeid usulisi liikumisi, millega saame koostööd teha nii noorsoo- kui sotsiaaltöös.
Ka näiteks luteri kirikutelt on siin mõndagi õppida. Kui rääkida Karjalast, siis siin elab palju inimesi, kes nii oma kasvatuse kui etnilise tausta põhjal kuuluvad luteri kirikusse. Meil pole proselütismi.
Kaido Soom