Ülevaade koguduse lehtedest

/ autor: ek / rubriik: Uudised / ilmunud:  /

(Algus EK nr 24, 25.5.)
Eelmises kahes Eesti Kiriku numbris keskendusime koguduste lehtedele, mis ilmuvad enam kui kord kuus, seekord heidame pilgu raja taga ilmuvatele väljaannetele, mis meieni jõudnud. Siinkohal on ära toodud nii kuukirjad, praostkonna lehed kui ka kord aastas ilmuvad väljaanded.

KOGUDUSE TEATED (E.E.L.K. Los Angeles)

Ilmumissagedus ja -kuju: 6 korda aastas paberkandjal (A4), 6 lk.
Tiraaþ: ~ 250
Levi: koguduste liikmeile ja huvilistele üle maailma
Tegijad: Jüri Pallo jt

Regulaarselt ilmuv ja kodumaale jõudev kuukiri. Igas numbris on toodud jutlus või vaimulik mõtisklus. Jagatakse infot, on mõttekatkeid ja pikemaid kaastöid. Lugejat hoitakse kursis koguduse majandusliku seisuga. On kalendaarium ja tähtpäevalistele õnnitlused. Rohke fotomaterjali hulgas on palju pilte koguduse tegemistest ja ka kodu-Eestist.

Usulised Tõeterad (E.E.L.K. Sydney Jaani)

Ilmumissagedus ja -kuju: 12 korda aastas paberkandjal (A4), 2 lk.
Tiraaþ: 80-90
Levi: kirikus
Tegija: Allan Taruste
Rahastajad: kogudus ja õpetaja

Ära on toodud kuu juhtsõna, mõni seletav-mõtlemapanev artikkel, pikem lugu järjena, mis käsitleb mõnd kristlasele olulist teemat, ning teated ja õnnitlused.

 

MEIE KIRIK (E.E.L.K. Baltimore ja Washington)

Ilmumissagedus ja -kuju: 12 korda aastas paberkandjal (A4), 8 lk.
Tiraaþ: ~ 150
Levi: postiga koguduste liikmetele ja soovijaile
Tegijad: Fred Ise, Tina Ets, Anne Ise, Heino Nurk, Carmen Täht, Juta Vaska-Zacharski
Rahastajad: kogudused

Rubriigiti on ära toodud jutlus, koguduse elu, inimene, pastori veerg, mälestus, mis tuleb, uudiseid kodumaalt jm. Kenasti kujundatud ja hea kvaliteediga fotod kaunistuseks. Kasutatud on mujal ilmunud materjale. Mõnus ja informatiivne lugemine.

 

SÕNUM (E.E.L.K. Toronto Vana-Andrese)

Ühekordselt meieni jõudnud väljaanne lubab oletada, et tegemist on paar kuni mõni kord aastas ilmuva bülletääniga (40 lk), mis sisaldab karjasekirju ka kodumaalt, jutluse, ülevaateartikleid töölõikudest koguduses ja praostkonnas, samuti tähtpäevi, infot tuleva kohta ning ohtralt heakvaliteedilist fotomaterjali.

 

SÕNUMID Montrealist (E.E.L.K. Montreali Jaani)

See omanäoline väljaanne sisaldab õpetaja Heino Laaneotsa jutlused aastakäikude kaupa. Lisatud ka fotosid koguduse töömailt.

 

E.E.L.K. Saksamaa praostkonna ajaleht

Ilmumissagedus ja -kuju: 4 korda aastas paberkandjal (A5), 8 lk.
Levi: kirikus ja käest kätte
Tegijad: Katrin Geffe ja Merike Schümers-Paas

Leht sisaldab vaimulikku mõtisklust, ülevaadet koguduste elust, annab teada üritustest ja ettevõtmistest ning toob ära olulised teated. Lisatud ka mõni foto.

 

EESTI KIRIK (E.E.L.K. häälekandja)

Ilmumissagedus ja -kuju: 4 korda aastas paberkandjal brošüürina (A5), ~ 40 lk.
Levi: vastavalt tellimustele
Tegijad: Udo Petersoo, Toivo Ok, toimetuse kolleegium
Rahastajad: tellijad

Rajataguse luterliku kiriku esindusväljaanne, mis on kandnud kristlikku sõnumit ka aastakümnetel, mil kodu-Eestis see võimalik ei olnud. Ilmus aastatel 1950-1988 Rootsis, alates 1989. aastast Kanadas Torontos. Sisaldab karjasekirju, pressiteateid kodumaalt, uudiseid ja artikleid meediast. Samuti vaadatakse oluliste inimeste elutööle, tuuakse ära mõtisklusi ja luuletusi ning fotosid.

(Järgneb.)