Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ülestõusnu tunnistajad

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve / Number:  /

Usk Kristuse surnuist ülestõusmisesse on kristliku usu kõige olulisem sõnum. Kui Kristus on üles tõusnud surnuist, siis see tõestab, et ta on Jumala Poeg. See tähendab, et Kristus kandis inimeste patud ja võitis surma ning avas meile, temasse uskujatele, tee igavesse ellu.
Usk on inimese veendumus, mida ei saa kuidagi tõestada, seda saab üksnes uskuda, usaldada, loota. Usk on Jumala kingitus inimesele. Samas on usu juures väga oluline roll selleski, et inimene teab, mida usub. Tänapäeval saame teada Jumala kohta pühakirjast. Piibel on raamat, kuhu on pandud nende inimeste tunnistused, kes kohtusid ülestõusnud Jeesusega. Kohtumine Ülestõusnuga muutis nende elu, andis sellele sisu ja sihi. Argadest jüngritest, kes värisesid surmahirmus lukustatud uste taga, said pärast ülestõusnud Issandaga kohtumist aktiivsed usukuulutajad, kes olid valmis sõnumi edasi andmise nimel oma elust loobuma. Muutus, mis toimus jüngrite juures, annab meile parima tunnistuse, et Kristus on üles tõusnud.
Kui oma elus usume, siis oleme ka meie kutsutud andma sellest tunnistust nii sõnade kui tegudega. Maailm vajab sõnumit Jumala armastusest, halastusest. Inimesed vajavad elu mõtet, lohutust leinas ja kinnitust surmahirmus. Kristlastena oleme kutsutud tegutsema samuti kui esimesed jüngrid ja tunnistama ülestõusnud Kristusest neile inimestele, kes Jumalast midagi ei tea.
Kaido Soom