Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Teine lend õnnistati teele

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Esimesel nelipühal lõppes EELK noorte piibli- ja misjonikursuse teise lennu õppeaasta.

Kursus kestis septembrist maini, kokkusaamised toimusid kord kuus laagrikeskuses Talu. Viimasel kohtumisel õnnistati kursuslased teele ja tööle Jeesuse jüngritena.
Kava oli hästi läbi mõeldud. Peale põnevate seminaride, piiblitekstide uurimise ja analüüsimise hõlmas õppeaasta ka kodutöid ning praktikat enda valitud koguduse juures. Praktika oli hea võimalus omandatud teadmisi rakendada, leides endale sobivaim valdkond.
Praktika ajal süüviti põhjalikult koguduse igapäevaellu. Vestlustest kursusekaaslastega selgus, et mitmed on tundnud Jumala kutset ja kavatsevad alustatuga ka edasi tegelda.
Ühtekuuluvus, hoolimine ja hästi koos veedetud aeg on märksõnad, mida kursusele tagasi vaadates saan välja tuua. Jumal oli tõepoolest meie juures, rääkis meiega ja juhatas meid! Kursus on mind Jumalale lähemale viinud, usku süvendanud ja teadmisi Piiblist avardanud.
Nii nagu mul soovitas kursusele tulla esimese lennu lõpetaja, nii soovitan ka mina seda kõigile noortele, kes otsivad oma kohta jumalariigis, aga ei oma veel piisavat selgust. Tunnen tänu ja rõõmu, et sain kursusel osaleda.
Korraldajatel on plaanis organiseerida kokkusaamisi nii äsja lõppenud kui ka esimesel kursusel osalenutega.
Ave Kägo,
Põlva Maarja kogudus